Bóg Ojciec: Bo jest to ostatni okres — ostatni rozdział, aby wypełniła się Moja Święta Wola

czwartek, 13 marca 2014, godz. 20.45

Moja najukochańsza córko, Moja Ochrona na rzecz wszystkich Moich dzieci na całym świecie jest właśnie obecnie rozszerzana. Robię to z rozmachem z powodu zagrożeń, na jakie narażona jest ludzkość w obecnym czasie historycznym.

Wy, Moje dzieci, musicie się modlić dosłownie za każdego spośród tych, którzy są dla Mnie zgubieni. Ja umieram za nimi z tęsknoty. Tęsknię za ich miłością. Płaczę z ich powodu. Wyczekuję tego dnia, kiedy zrozumieją Przymierze, jakie zostało przeze Mnie od początku zawarte. Bo jest to ostatni okres — ostatni rozdział, aby wypełniła się Moja Święta Wola. To ze względu na Moje Przymierze dałem ludzkości czas , jaki był potrzebny, aby oprzytomnieć i rozpoznać siebie samego jako to, czym się jest i czym się nie jest. Człowiek został stworzony Moją pełną miłości Ręką, na Moje Własne Podobieństwo. Napełniłem jego duszę Moją Miłością, dałem mu całkowitą wolność, ofiarując mu Mój Dar wolnej woli i swobodnego wyboru. Nigdy nie chciałem, aby człowiek odwzajemniał Mi się swoją miłość — kierując się strachem przede Mną. Chciałem tylko, żeby Mnie kochał, tak samo jak Ja go kochałem. Moje Anioły stworzyłem jeszcze przed człowiekiem, aby Mi służyły, ale ze względu na Moją Miłość dla nich, również im dany został Dar wolnej woli.

To z powodu zdrady Lucyfera stało się, że człowiek cierpiał. On, Lucyfer, był przeze Mnie kochany i faworyzowany. Został obsypany niezwykłymi talentami i mocami i wielu aniołów było mu podporządkowanych. Kiedy stworzyłem człowieka, Lucyfer wpadł w szał zazdrości. Nie mógł znieść, że kocham Moje dzieci aż w takim stopniu, i przystąpił do działania, aby oddzielić Mnie od Moich dzieci. Skusił Adama i Ewę, a to oznaczało, że pod wpływem swojej własnej wolnej woli odrzucili oni Moją Władzę i pomyśleli — tak samo jak Lucyfer — że mogliby Moją Władzę posiąść i przejąć część Mojej Boskości.

Lucyfer został wraz ze swymi lojalnymi aniołami — a wszyscy ci aniołowie dopuścili się w przeszłości okrucieństw przeciwko Moim dzieciom i dopuszczają się ich dzisiaj — na wieczność wrzucony do otchłani. Ale posiadali oni wolną wolę — dobrowolnie przeze Mnie im podarowaną z powodu Miłości do ludzkości — i nigdy nie zażądałem zwrotu. A zatem zawarłem Przymierze, aby odzyskać ich dusze — poprzez Moje Plany, mające na celu ich odkupienie. Otrzymali oni ode Mnie nadzwyczajne dowody łask. Posyłałem proroków, aby ich przestrzec przed niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą uleganie diabelskim pokusom. Dałem im Dziesięć Przykazań, aby ich poprowadzić i im dopomóc żyć zgodnie z Moją Wolą. Wysłałem do nich Mojego jedynego Syna, pochodzącego z Mojego własnego Ciała, aby przynieść im wyswobodzenie od piekła. Nie zechcieli oni wprawdzie tego przyjąć, ale Jego Śmierć na Krzyżu była punktem zwrotnym w Moim Planie Ostatniego Przymierza.

Księga Prawdy jest ostatnią częścią Mojej Interwencji przed Dniem Sądu Ostatecznego, w którym zbiorę Moje wszystkie dzieci i przeniosę je z powrotem do Raju, który od samego początku dla nich stworzyłem. Ci, którzy dają posłuch Prawdzie i którzy pozostają wierni Mojemu Świętemu Słowu, spotka z Mojej strony wielka przychylność. Ci zaś, którzy mimo tego nie spotkają się z Moją przychylnością: Dzięki życiu, jakie prowadzą, miłości, jaką innym okazują, i dzięki czystości ich duszy — powitam ich przychylnie, jeżeli przystaną na to, aby przyjąć Miłosierną Rękę, którą wyciągnie do nich Mój Syn.

Ten ostatni etap wypełniania się Mojego Przymierza będzie bolesny. Z powodu wpływu, jaki posiada szatan i jego demony, wielu ludzi będzie zwiedzionych, przez co będą jemu i jego sługom, którzy przebywają pośród was, oddawać cześć. Cierpienie, znoszone przez dusze, i trudności, które będzie musiało znosić wielu niewinnych ludzi, będą przeze Mnie tolerowane, ale tylko przez krótki czas. Wówczas zmiotę Moich wrogów z powierzchni Ziemi. Obiecuję wam, drogie dzieci, że złagodzę wasz ból, wasze łzy i wasz lęk, udzielając wam potężnych Łask i Błogosławieństw. Będziecie chronieni przez Hierarchię Moich Aniołów.

Jeżeli chcecie Mnie uprosić, abym rozproszył wasze obawy i otarł łzy, i zapewnić sobie oswobodzenie od prześladowań, proszę was o odmawianie tej modlitwy:

Krucjata Modlitwy (140) O Ochronę ze strony Hierarchii Aniołów

Najdroższy Ojcze, Boże, który jesteś Panem całego Stworzenia, Boże Najwyższy, obdarz mnie Łaską i Ochroną ze strony Hierarchii Twoich Aniołów. Uczyń mnie zdolnym, aby skupić się na Twojej Miłości dla każdego z Twoich dzieci bez względu na to, jak one Ciebie obrażają. Dopomóż mi bez lęku w moim sercu szerzyć wieść o Twoim Ostatnim Przymierzu, aby świat przygotować na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Udziel mi Twoich szczególnych Łask i Błogosławieństw, abym wzniósł się ponad prześladowania, zadawane mi przez szatana, jego demony i jego agentów na Ziemi. Nigdy nie dopuść, abym się bał Twoich wrogów. Daj mi siłę, abym miłował moich nieprzyjaciół i tych, którzy mnie w Imię Boga prześladują. Amen.

Dzieci, musicie w tym czasie być silne. Nigdy nie dopuszczajcie do siebie nienawiści i jadu, które, z powodu nadchodzącej plagi, pokryją Ziemię. Jeżeli to zignorujecie, będziecie potrafili Mi służyć w najbardziej pożyteczny sposób, nie złorzecząc w waszych sercach.

Przygotujcie się, gdyż wiele jest gniewu, mającego niebawem na świecie wybuchnąć; gniewu, który będzie wymierzony we Mnie, Boga Najwyższego, i w Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Módlcie się za tych, którzy zostaną wessani w próżnię Kłamstw, które nie przyniosą im nic poza cierpieniem.

Pozostańcie we Mnie, ze Mną i dla Mnie.

Wasz Umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.