Raj, jaki Mój Ojciec stworzył dla Swoich dzieci, wreszcie zostanie im zwrócony w całej swej pierwotnej Świetności

niedziela, 16 marca 2014, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, kiedy — za sprawą Moich Narodzin — Słowo stało się Ciałem, oznaczało to, że Święte Słowo Boże się zmaterializowało, tak jak było to przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.

Słowo Boże jest bardzo jasne i nie ulega zmianie. Będzie trwać Ono na wieki. Każdy, kto rozdziera Słowo Boże na strzępy i Je zmienia, tak żeby jemu samemu lub innym Ono odpowiadało, winny jest herezji. W czasie, gdy przychodziłem na świat, Boże dzieci — a w szczególności wykształcone sługi Boga w Jego Świątyniach na Ziemi — znali proroctwa zawarte w Księdze Mojego Ojca. Nie było żadnym sekretem, że Mój Ojciec wysyła Swojego Mesjasza, aby odkupić ludzkość, i o tym fakcie nauczano w Świątyniach, jak i przypominano o nim przy okazji każdego czytania Pisma Świętego. Wszystko, co pochodzi od Mojego Ojca, jest Prawdą. On nie kłamie. Słowo Boże jest niezniszczalne. To, co Mój Ojciec powiedział na samym początku, to się wydarzy. To, co obiecał, zostanie spełnione, niezależnie od tego, czy ludzkość ten fakt akceptuje, czy też nie.

Mój Ojciec dał światu Swoje Słowo, a następnie — poprzez Moje Narodziny — Swoje Ciało, Swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa — i potem obiecał człowiekowi Wieczne Zbawienie. Każde Słowo zawarte w Piśmie Świętym, takie, jakim zostało Ono przekazane w swoim oryginalnym kształcie, włącznie z Księgą Apokalipsy, jest Prawdą. Dlatego też Obietnicy Mojego Ojca dla świata, że wyśle On ponownie Swojego Syna — tylko że tym razem, aby sądził żywych i umarłych — nigdy nie wolno odrzucać. Okres poprzedzający ów Wielki Dzień będzie burzliwy, a szczegóły dotyczące tego czasu, wiodącego do Mojego Drugiego Przyjścia, zawarte są w Księdze Apokalipsy, tak jak zostały podyktowane Janowi przez Anioła Pańskiego.

Mówić, że akceptujecie jakąś jedną część Księgi Mojego Ojca, ale jakiejś innej już nie, jest zaprzeczaniem Słowu Bożemu. Nie możecie przyjąć jakiejś jednej części Prawdy i głosić, że pozostałe Słowo Boże jest kłamstwem. Księga Prawdy została przepowiedziana Danielowi, a następnie jej część przekazana Janowi Ewangeliście. Wiele z tego, co jest zawarte w Księdze Apokalipsy, ma dopiero nadejść. Ponieważ zaś tej zawartości obawia się wielu ludzi, będą usiłowali jej zaprzeczyć, Prawda bowiem to gorzka pigułka. A jednak Prawda, jeżeli się Ją zaakceptuje, staje się czymś łatwiejszym do pojęcia, gdyż wraz z tą akceptacją przychodzi klarowność. Klarowność ta oznacza, że możecie się o wiele łatwiej przygotować, i to zachowując pokój w swojej duszy i radość w sercu, ponieważ wiecie, że Ja przychodzę, aby odnowić świat. Będziecie wiedzieć, że Raj, jaki Mój Ojciec stworzył dla Swoich dzieci, wreszcie zostanie im zwrócony w całej swej pierwotnej Świetności.

Nikt nie potrafi właściwie zrozumieć Księgi Apokalipsy, bo nie tylko, że nie wszystkie wydarzenia są tam odnotowane w szczegółach czy też wedle kolejności następowania — ale też wcale nie miały być. Wiedzcie jednak o tym: Możecie być pewni, że jest to ten okres, kiedy władza szatana umiera; a skoro nadchodzi jego koniec, zada on Mi każdą możliwą udrękę. Uczyni to, przenikając do Mojego Kościoła na Ziemi od wewnątrz. Będzie on kradł Mi dusze i bezcześcił Moje Ciało — Najświętszą Eucharystię. Jednak to Ja Jestem Kościołem i Ja poprowadzę Mój lud. Szatan nie może Mnie zniszczyć, gdyż jest to niemożliwe. Może on jednak zniszczyć wiele dusz, tak je oszukując, aby uwierzyły, że on jest Mną.

Tak jak świat został przygotowany na Moje Pierwsze Przyjście, tak i jest teraz przygotowywany na Moje Drugie. Niech ci, którzy sprzeciwiają się Mi w Moich Wysiłkach dla ocalenia dusz i którzy obejmują Moich wrogów, wiedzą o tym: Nigdy nie pokonacie Mocy Boga. Nigdy nie zniszczycie świata. Nigdy nie zbezcześcicie Mojego Ciała i nie pozwoli się wam ustać na nogach.

Kiedy proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy się urzeczywistnią, nigdy nie wolno wam popadać w rozpacz, możecie bowiem być pewni, że Miłość Boga do Jego Dzieci oznacza, że surowo On się rozprawi ze Swoimi wrogami i będzie walczył, aby sprowadzić wszystkie Jego dzieci, które Mnie uznają za Jego jedynego Syna, do Pokoju Jego Boskiego Nieba.

Wy, którzy jesteście pobłogosławieni Darem widzenia, nie obawiajcie się Moich wrogów, ale Gniewu Bożego, kiedy spada On na tych, którzy próbują kraść te dusze, które nie są w stanie pojąć, co się dzieje.

Miłość Boga jest Wszechmogąca, a Jego Oddanie, umożliwiające każdemu przetrwanie — jest nieograniczone. Ale Kara, oczekująca na Jego wrogów, jest nie do pohamowania i jest ostateczna.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.