Ci, którzy Mnie przeklinają, zostaną przeklęci

środa, 19 marca 2014, godz. 16.05

Moja wielce umiłowana córko, kiedy mówię o Moich wrogach, zawsze mam na myśli tych, którzy przy użyciu pokrętnych metod próbują skraść Mi dusze. Nawiązuję tu w szczególności do tych, którzy posługują się fasadą świętości, aby celowo wprowadzać dusze w błąd i przywodzić je do grzechu. Jeżeli ktoś próbuje bałamucić inną duszę — chcąc, aby uwierzyła w błędne mniemania na temat Mojego Świętego Słowa, przekazanego światu poprzez Księgę Mojego Ojca — to wówczas staje się on Moim wrogiem.

Najwięcej bólu znoszę z rąk tych, którzy utrzymują, że są Moimi gorliwymi naśladowcami i którzy szczycą się swoją wiedzą na Mój temat. Kiedy tacy ludzie próbują ranić innych i, nic sobie z tego nie robiąc, napominają ich w Moje Imię, to to jest dla Mnie najboleśniejsze. Ja sam odnajduję gotowe Mi się oddać dusze i przyciągam je do Siebie na wiele sposobów, ale nie ograniczam się tylko do tych, które są już częścią Mojego Kościoła na Ziemi. Zawsze w pierwszej kolejności poszukuję tych dusz, które się rozproszyły, które są zagubione i które nie widzą. To są właśnie dusze, których poszukuję w pierwszej kolejności, i to one są tymi, które w nieodpowiednich rękach mogą zostać i zostaną wprowadzone w błąd.

Proszę was, abyście w waszych modlitwach — zawsze — pamiętali o tych narodach i tych religiach, które we Mnie nie wierzą. Proszę, powitajcie ich tak samo, jak bym to Ja uczynił. Nigdy nie próbujcie narzucać im waszego punktu widzenia ani nie zastraszajcie ich w Moje Imię. Zawsze wychodźcie im naprzeciw, okazując im miłość i wspaniałomyślność, są oni bowiem dla Mnie tak samo ważni, jak ci najbardziej pobożni pośród was. Do kogo byście nie próbowali dotrzeć — wiedzcie, że żaden z was nie jest bardziej od innych zasłużony, ponieważ wszyscy jesteście grzesznikami.

Wszystkie dzieci Boga z czasem naocznie doświadczą Jego ostatecznej Prawdy, zawartej w Planie o spełnieniu się Przymierza. Każdy osobiście rozpozna Prawdę, a wtedy będzie im łatwiej przyjąć Moją Dłoń Miłosierdzia. Tego Dnia ludzie ze wszystkich religii, wyznań, ras i narodowości ujrzą dowód na Moje Istnienie. Ci, którzy pozbędą się barier, które umieścili pomiędzy sobą samym a swoim Stwórcą, będą płakać, pełni wdzięczności, ponieważ w końcu doświadczą Miłości Boga. I skoro robicie plany na te nadchodzące czasy i się do nich przygotowujecie, to wiedzcie, że nie jest ważne, jakie przeszkody są przed wami umieszczane podczas tego marszu w kierunku Wiecznego Zbawienia,  bo Moi wrogowie zostaną potraktowani z największą surowością.

Ci, którzy Mnie przeklinają, zostaną przeklęci. Ci, którzy zwalczają Plan Mojego Ojca, by ocalić dusze, zostaną pokonani. Ci zaś, którzy prześladują Boże dzieci i stają Panu w drodze, sami będą prześladowani przez sługę, któremu opłacali się swoim posłuszeństwem. Nic nie stanie Mi w Drodze, gdyż jest to niemożliwe. Bożą Mocą unicestwiony zostanie każdy wróg, a wszyscy ci, którzy propagują słowa, czyny i działania antychrysta, zostaną odrzuceni precz, i wtedy stanie się Królestwo Boże.

Wasz Jezus