Matka Zbawienia: Poproście Mnie, waszą umiłowaną Matkę, abym udzieliła wam siły, by kontynuować i chronić Misję Zbawienia

wtorek, 25 marca 2014, godz. 15.30

Moje drogie dzieci, skoro Bóg wybrał Mnie na Matkę Swego Jednorodzonego Syna, to stało się to, abym mogła oddać Bogu chwałę, służąc Mu i przynosząc światu długo oczekiwanego Mesjasza. Byłam wtedy po prostu pokorną służebnicą, taką samą, jaką Jestem obecnie.

Zawsze pamiętajcie o tym, że kiedy służycie Bogu, uczestnicząc w Jego Planie przyniesienia światu Wiecznego Zbawienia, to jesteście po prostu Jego sługami. Służenie Bogu wymaga głębokiej pokory. Inaczej nie jest to możliwe. Misja ta, ostatnia już, zatwierdzona przez Mojego Ojca w Jego Planie przyniesienia ostatecznego zbawienia Swoim Dzieciom, przyciągnie miliony dusz, i będą Mu one służyły. Będą one pochodzić z każdego zakątka Ziemi. Wielu nie będzie świadomych, że są wezwani, dopóki nie zaczną odmawiać Krucjat Modlitwy. To za sprawą odmawiania Krucjat Modlitwy Duch Święty doprowadzi te dusze do zachwytu, a wówczas będą one gotowe, aby nieść Krzyż Mojego Syna.

Jeżeli prawdziwie służycie Mojemu Synowi i chcecie Mu przyjść z pomocą — aby mógł On dać zbawienie każdemu grzesznikowi — to musicie zaakceptować ciężar Krzyża. Jeżeli jednak służycie Mojemu Synowi, a potem czujecie się pokrzywdzeni cierpieniem, jakie wam to przynosi, to spowoduje to, że diabeł przełamie zaporę, która was przed nim chroni.

Szatan nigdy nie będzie się zajmował tymi, którzy podążają za fałszywymi wizjonerami czy ich naśladowcami, ponieważ on wie, że nie przyniesie to żadnego owocu. Natomiast zaatakuje on autentyczne misje, i to z wielkim okrucieństwem. Wykorzysta on słabe dusze, porażone grzechem pychy, aby napastowały prawdziwych uczniów Mojego Syna. Dla tych, którzy Mnie, Matce Zbawienia, odpowiedzą, jego nienawiść stanie się najbardziej ewidentna, kiedy Medalik Zbawienia będzie dostępny dla całego świata.

Medalik Zbawienia nawróci miliardy dusz i dlatego diabeł będzie podejmował każdy wysiłek, aby jego rozpowszechnianie powstrzymać. W tych atakach stanie się dla was widoczny czysty jad, który będzie się wylewał ze złego i z każdego z jego agentów, gdyż on nie chce, aby ten Medalik był dany Bożym dzieciom. Dzieci, nie wolno wam ugiąć się pod naciskami i nikczemnością, jakie będą emanować od tych, którzy odłączyli się od Mojego Syna. Postąpić tak  oznaczałoby poddać się szatanowi. Zamiast tego musicie poprosić Mnie, waszą umiłowaną Matkę, abym — w tym okresie rocznicy Zwiastowania — udzieliła wam siły, by kontynuować i chronić Misję Zbawienia.

Musicie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy (143) O ochronę dla Misji Zbawienia

O Matko Zbawienia, chroń tę Misję, dar od Boga, aby wszystkim Bożym dzieciom wszędzie na świecie przynieść Życie Wieczne. Prosimy, wstawiaj się w naszym imieniu u Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam On odwagę, żeby o każdym czasie wypełniać nasze obowiązki w służbie Bogu, a szczególnie wtedy, gdy cierpimy z tego powodu. Dopomóż tej Misji, aby,  zgodnie ze Świętą Bożą Wolą, nawróciła miliardy dusz i dokonała przemiany w tych mających serca z kamienia, tak aby stali się miłującymi sługami Twojego Syna. Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji, siłę, aby przezwyciężyć nienawiść i przeciwstawić się szykanowaniu Krzyża oraz aby — ze szczodrością serca i w pełni akceptując to, co może jeszcze nadejść — powitać cierpienie, które temu towarzyszy. Amen.

Moje drogie dzieci, nigdy nie dopuśćcie, abyście się bali służyć Bogu i aby ten strach stał się dla was przeszkodą na drodze głoszenia Jego Świętego Słowa. Strach pochodzi od szatana, a nie od Boga. Odwaga i siła, połączone z pokorą i pragnieniem, aby dostosować się do Woli Bożej, pochodzą zaś wyłącznie od Boga.

Dzisiaj, w tę rocznicę Zwiastowania, dziękuję Mojemu umiłowanemu Ojcu, Bogu Najwyższemu, za Dar, jaki dał On światu, kiedy poprosił Mnie, abym porodziła Jego umiłowanego Syna, aby odkupić ludzkość i doprowadzić świat do Jego Wiecznego Królestwa.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.