Dając się poganom zastraszyć, sami staną się jak poganie

czwartek, 27 marca 2014, godz. 14.30

Moja wielce umiłowana córko, jest Moim Pragnieniem, aby Moi wyznawcy, łącznie z chrześcijanami wszystkich konfesji, spędzali teraz więcej czasu w Moim Towarzystwie.

Jeżeli nawet jesteście przekonani, że jesteście blisko Mnie, diabeł podejmie wszelki wysiłek, aby was kusić do wszelkiego rodzaju nieprawości. Żaden z was nie ma tak silnej wiary, by przetrzymać wpływ złego ducha. Musicie starać się o to, aby spędzać więcej czasu na modlitwie, i to codziennie, i wykorzystać ten czas na zbudowanie wokół siebie pancerza, który jest wam potrzebny, aby się ochronić, o ile chcecie pozostać wiernymi Mnie. Jeżeli ze Mną nie rozmawiacie — poprzez Modlitwę i Sakramenty — osłabi was to i doprowadzi do tego, że nie będziecie pewni swojej Miłości do Mnie, co z kolei uczyni was podatnym na wątpliwości co do Mojego Nauczania, Moich Obietnic i Moich Możliwości. Próby — którym zostaniecie poddani, a które nadejdą wraz z nastaniem terroru, staną się udziałem Moich prawdziwych Wyznawców, którzy pozostaną zagorzale wierni Świętemu Słowu Bożemu — i próby te będą bardzo trudne.

Wolna wola została wam dana przez Boga jako wasze naturalne prawo, dane wam wraz z narodzinami, a jednak ci oszuści, którzy wtargną do Mojego Kościoła, będą usiłowali wam ją odebrać. Zostaniecie zmuszeni do akceptacji nieprawdy, zaprezentowanej wam pod pozorem nowych interpretacji Świętych Ewangelii, i jeżeli odważycie się to zakwestionować, zostaniecie oddaleni w nimbie niesławy. Tak wielu z was z powodu tchórzostwa, zaślepienia i błędnie rozumianego oddania wobec tych, co do których wierzycie, że prowadzą Moją trzodę, odnajdzie się, przyjąwszy tę fałszywą doktrynę.

Ta fałszywa doktryna, która zostanie wprowadzona, zostanie starannie zakamuflowana słowami miłości. Będą trzy sposoby, aby rozpoznać, że doktryna ta nie pochodzi ode Mnie. W pierwszej kolejności w centralnym punkcie umieści ona potrzeby grzeszników, głosząc, że musicie się modlić, żeby podnieść rangę praw człowieka, tak aby mógł on grzeszyć przed Panem. Po drugie zostaniecie poproszeni, aby przyznać, że grzech jest naturalną rzeczą oraz że nie wolno wam z jego powodu obawiać się przyszłości, gdyż Bóg nigdy nie odrzuci grzesznika, oraz że wszystkie Jego dzieci wejdą do Raju. Po trzecie zostanie wam powiedziane, że Sakramenty, które mają swój własny chrześcijański rodowód, muszą zostać tak dostosowane, aby przemówiły do pogan, którym się należy, aby ich prawa człowieka zostały uwzględnione w Oczach Bożych. Kiedy te rzeczy się wydarzą, będzie to oznaczać tylko jedno: Człowiek zaprezentuje na ołtarzach, wszędzie w Moich Kościołach, własną interpretację tego, jakie Zasady ustanowione Przez Boga mu odpowiadają, a jakie nie. Następnie będzie on oczekiwał, że Bóg nagnie się do jego wymagań. Więc w istocie to człowiek będzie wydawać polecenia Bogu, ponieważ będzie on wierzył, że jest większy ode Mnie.

Odrzucę te dusze ode Mnie precz, gdyż one już dłużej nie będą mogły nazywać siebie chrześcijanami. Dając się poganom zastraszyć, sami staną się jak poganie. Nie ma w Moim Królestwie miejsca dla tych, którzy się Mi tak nie zawierzają, jak ich tego nauczałem, kiedy chodziłem po Ziemi. W nadchodzących latach będzie wam trudno pozostać wiernym Mojemu Nauczaniu, ponieważ ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, wprowadzą was w poważny błąd, jak to jest przepowiedziane. Bądźcie ostrożni. Zważajcie, o zaakceptowanie czego — jako substytutu dla Mojego Świętego Słowa — zostaniecie poproszeni. Ci z prawdziwym rozeznaniem, udzielonym im z Mocy Ducha Świętego, natychmiast będą wiedzieć, kiedy te rzeczy mają miejsce. Inni nie będą pobłogosławieni, ponieważ nie zwracali uwagi na wszystko to, czego ich nauczałem. Znajdą się oni w bardzo ciemnym i samotnym miejscu, pozbawionym Mojej Obecności, Oświetlającej drogę Prawdy. Czas ten przybliża się bardzo szybko.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.