O biada tym wybranym przez Pana do służenia Mu w dniach ostatnich, ponieważ nie obudzą się na Moje Wołanie

niedziela, 30 marca 2014, godz. 20.00

Moja wielce umiłowana córko, nigdy nie wolno wam brać sobie Moich Słów zbyt lekko, ponieważ są One wam dane jako Akt Wielkiego Miłosierdzia. Nie są One dane światu dlatego, że człowiek jest tego godzien, ale raczej dlatego, że jest on głodny Słowa.

Każdy Dar przekazywany człowiekowi od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu, dzięki wstawiennictwu Mojej Matki miał pomóc wszystkim grzesznikom, aby przygotować się na Wielki Dzień. Moja Matka zaakceptowała Bożą Wolę Mojego Ojca, kiedy porodziła Mnie, Zbawiciela i Odkupiciela świata. W zamian została ona wyznaczona jako pośredniczka pomiędzy człowiekiem a Boską Sprawiedliwością Boga. Jej rolą jest wstawianie się w imieniu grzeszników, aby ich ostrzec i przygotować, aby przyjęli Mnie, Jej Syna, w ostatnim Dniu.

Każde jedno objawienie Mojej umiłowanej i Błogosławionej Matki, które miało miejsce na świecie, miało Autorytet Mojego Ojca. Wszystko to, co Ona przepowiedziała, obecnie nastąpi, i wszystko to, co ogłosiła, zostało zapomniane przez większość z Moich wyświęconych sług, którzy zdecydowali się zignorować Jej ostrzeżenia.

O biada tym wybranym przez Pana do służenia Mu w dniach ostatnich, ponieważ nie obudzą się na Moje Wołanie. Głusi i ślepi — podążą za rozwodnioną wersją Księgi Mojego Ojca i zamiast owocu, do przyniesienia którego zostali powołani, nic poza zgniłym owocem nie wydobędzie się z ich ust. Butni i aroganccy — odrzucili wstawiennictwo Mojej Matki, Jej objawienia i Jej wołanie, by ich zgromadzić, aby udostępnić im mądrość Niebiańskiej Hierarchii, gdzie króluje Prawda. Prawda się im wymknęła i zamiast paść w czystej pokorze przed Tronem Boga, podążają oni drogą ludzkich norm — norm omylnego człowieka, który nie zna Prawdy o Obietnicach, złożonych przez Boga Jego ludowi.

Dzisiejszy świat może i dokonał wielkich postępów w medycynie, technologii i w zakresie wiedzy, ale wymienił mądrość, która jest konieczna, aby wejść do Mojego Królestwa, na pieniądze, bogactwo i władzę. Wszystkie rzeczy tego świata — pieniądze, władza, majętności i władza tych zajmujących stanowiska w rządzie — są niczym w Moich Oczach. Mogę je zmieść jednym ruchem Mojej Dłoni. Respekt dla ludzkiej wiedzy i dla postępów w nauce jest bezwartościowy, gdyż talenty te nie pochodzą od was — są to talenty dane człowiekowi przez Boga z powodu Miłości, jaką odczuwa On do Swoich Dzieci. Gdyby On je wam odebrał — wraz z wszelkimi materialnymi wygodami, które posiadacie — to co by wam wówczas pozostało? Nic.

Ci, którzy znają Mnie prawdziwie, nie będą troszczyć się o nic, ponieważ wiedzą, że są Moi, i kiedy całkowicie Mi zaufają, odczują ulgę, ponieważ wiedzą, że Ja ich nigdy nie opuszczę, pozostawiając ich samemu sobie. Dlaczego więc szukacie rzeczy, które nie są ode Mnie — rzeczy, które nigdy was nie nasycą? Im usilniej Mnie odrzucacie i poszukujecie pustych obietnic, tym silniej będziecie odczuwać swoje odizolowanie, gdy przyjdzie dla Mnie czas, aby oddzielić ziarno od plewy.

Jedynym wyborem, jakiego możecie dokonać, jest pozostać prawdziwym dzieckiem Boga; Boga, bez Którego jesteście niczym. Nie liczy się to, kim jesteście, jaką macie życiową pozycję, jaką rolę odgrywacie. To tylko dlatego, że jesteście kochani przez Boga, będziecie zbawieni. Żaden człowiek nie jest godzien, by stać przede Mną. Żaden człowiek nie jest tak czysty na duszy, żeby mógł osiągnąć świętość. Żaden z was nie może być wyniesiony do Mojego Królestwa na podstawie swoich zasług. To jedynie z powodu Mojego Miłosierdzia staniecie się warci tego, aby żyć Życiem Wiecznym

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.