Poznacie tych zdrajców po ich symbolicznych gestach, które obrażają Moją Boskość

wtorek, 8 kwietnia 2014, godz. 20.20

Moja wielce umiłowana córko, ci, którzy są Moimi wrogami, to nie są ci, którzy we Mnie nie wierzą. Nie; to są ci, którzy dobrze wiedzą, Kim Ja Jestem, ale którzy Mnie nienawidzą. Nie wszyscy z nich rozumieją, dlaczego Mnie nienawidzą, ale można ich podzielić na dwa obozy.

Pierwsza grupa nie lubi Prawdy. Delektują się oni tym, że biorą udział w grzesznych czynnościach, usprawiedliwiają każdy amoralny postępek i działanie i zaspakajają wyłączne swoją własną pożądliwość, co odbywa się na koszt innych. Dbają oni jedynie o samych siebie i naśladują pod każdym względem diabła. Kolejna grupa to ci, którzy wiedzą, Kim Ja Jestem i Jaki Jestem, ale którzy zupełnie Mnie odrzucają na korzyść szatana, bo więzi ich jego zaklęcie. To są tacy ludzie, którzy nie tylko, że uczynią wszystko, co jest przeciwne temu, czego ich nauczałem, ale którzy zawsze, przy każdej sposobności będą Mnie obrażali.

Tak jak kult satanistyczny wyrażany jest symbolami, tak ci, którzy Mnie zdradzają, drwią sobie ze Mnie, umieszczając przede Mną te ohydne, diabelskie symbole. Albowiem w każdym rytuale, w którym uczestniczą, aby uwielbić szatana, bezczeszczą oni Mój Krzyż i wszystko, co ma związek z Moją Męką. Poznacie tych zdrajców po ich symbolicznych gestach, które obrażają Moją Boskość. Niedługo ci z was, którzy widzą Prawdę, będą w stanie odróżnić tych, którzy prawdziwie Mi służą, od tych, którzy Mi nie służą.

Ci wyświęceni słudzy, którzy są lojalni wobec Mnie, będą Mi oddawali podczas Wielkiego Tygodnia cześć, zachowując się w sposób pełen pokory, nie wykluczając położenia się plackiem, z twarzą do ziemi, przed Moim Świętym Krzyżem i przylgnięcia ustami do Moich Stóp w przypieczętowującym pocałunku. Cała ich uwaga będzie skupiona na Mnie, Jezusie Chrystusie, na Mojej Śmierci i Mojej Obietnicy odkupienia człowieka z grzechu. Jednak wiedzcie o tym: Począwszy od tegorocznego Wielkiego Tygodnia, będą pojawiały się pęknięcia i sens Mojego Ukrzyżowania zostanie wypaczony. Wiernym zostaną przedstawione nowe interpretacje, a z ust Moich wrogów wypłyną kłamstwa. Moja Męka zostanie subtelnie wykpiona, ale to nie będzie od razu widoczne. Jednak, gdy dojdzie do oderwania uwagi od Mojej Śmierci na Krzyżu i kiedy dziwne zachowania będą mieć miejsce w Moich Kościołach, będziecie wiedzieć, że jest to początek demontażu Mojego Kościoła na Ziemi.

Kiedy szatan atakuje ludzkość, jego pierwszym celem będzie zawsze rodzina, ponieważ rodzina reprezentuje wszystko, co pochodzi od Mojego Ojca. Zniszczy on małżeństwa, zmieni on sens tego, czym jest małżeństwo, zachęci do aborcji, tak będzie ludzi zwodził, że będą popełniali samobójstwa, oraz podzieli i rozbije rodziny. Następnie zniszczy i rozbije Moją Rodzinę — Mój Kościół na Ziemi, gdyż poprzysiągł on sobie, że Mi to uczyni w ostatniej godzinie. On już rozpoczął demontaż Mojego Kościoła i nie zatrzyma się, dopóki Kościół nie legnie w gruzach u Moich Stóp. Ojciec Mój zezwolił temu niszczycielowi, pod postacią antychrysta, by tego dokonał, jednak on może posunąć się tylko do wytyczonych granic. Kościół Mój jest Moją Rodziną i, podczas gdy duża część Bożych dzieci odejdzie, idąc w ślady zrestrukturyzowanego, fałszywego kościoła, wielu nadal będzie się trzymało Mnie; stąd Mój Kościół — Moje Ciało — nie może umrzeć.

Proszę, nie opuszczajcie Mnie, Moi umiłowani wyznawcy. Nie wolno wam poddać się tej przewrotności. Jeżeli Mnie miłujecie, musicie sobie przypomnieć wszystko, czego was nauczałem. Nie przyjmujcie niczego nowego, jeżeli chodzi o Moje Święte Słowo. Nigdy nie zatwierdzę ani jednego słowa, które by nie wyszło z Moich Świętych Ust. Także i wy nie powinniście tego uczynić. Jesteście albo ze Mną, albo przeciwko Mnie. Jeżeli zaakceptujcie jakąkolwiek nową interpretację Mojego Słowa, zawartego w Piśmie Świętym, wtedy Mnie zdradzicie. Gdy tylko to zrobicie, przełkniecie całą nową doktrynę, która zniszczy waszą duszę. Kocham was, a jeżeli i wy Mnie prawdziwie kochacie, pozostaniecie zawsze wierni Mojemu Słowu, które nigdy się nie zmieni.

Każdy, kto mówi, że przychodzi w Moje Imię — czy to byłby wyświęcony sługa, przywódca Mojego Kościoła, czy prorok — i oświadczy, że Moje Słowo jest kłamstwem, nie pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.