Krucjaty Modlitwy 144, 145, 146

Krucjata Modlitwy (144)

O ochronę Wiary Chrześcijańskiej

O Matko Zbawienia, proszę,
wstawiaj się za duszami chrześcijan
na całym świecie.

Proszę, dopomóż im zachować
ich wiarę i pozostać wiernymi
Naukom Jezusa Chrystusa.
Módl się, żeby mogli posiąść
moc umysłu i ducha,
aby podtrzymywać swoją wiarę
w każdym czasie.

Wstawiaj się, umiłowana Matko,
za nimi, aby otwarli swoje oczy na Prawdę,
i obdarz ich Łaską, tak aby potrafili
dostrzec każdą fałszywą doktrynę,
przedstawianą im w Imieniu Twojego Syna.

Pomóż im pozostać
prawdziwymi i wiernymi sługami Bożymi
oraz wyrzec się zła i kłamstw,
nawet jeżeli będą musieli
cierpieć z tego powodu ból i wykpienie.

O Matko Zbawienia,
chroń wszystkie swoje dzieci i módl się,
aby każdy chrześcijanin
podążał Pańską ścieżką,
aż do swojego ostatniego tchnienia.

Amen.
 

Krucjata Modlitwy (145)

Napełnij mnie Twoim Darem Miłości

Najdroższy Jezu,
napełnij mnie, to puste naczynie,
Darem Twojej Miłości.
Zalej moją duszę Twoją Obecnością.
Pomóż mi tak kochać innych,
jak Ty miłujesz mnie.
Pomóż mi stać się naczyniem
Twojego Pokoju,
Twojego Ukojenia
i Twojego Miłosierdzia.
Zawsze otwieraj Moje serce
na niedolę innych i udziel mi Łaski,
bym umiał przebaczać tym,
którzy Ciebie odrzucają,
i tym, którzy wobec mnie zawinili.
Pomóż mi głosić Twoją Miłość
poprzez mój własny przykład,
tak jakbyś Ty to uczynił,
gdybyś był na moim miejscu.

Amen.
 
Krucjata Modlitwy (146)

Ochrona przeciwko oszustwom

Droga Matko Zbawienia,
strzeż mnie Łaską ochrony
przeciwko oszustwom ze strony szatana,
których celem jest zniszczenie
wiary chrześcijan.
Chroń nas przed tymi,
którzy są wrogami Boga.
Strzeż nas od kłamstw i herezji,
mających na celu
osłabić naszą miłość do Twojego Syna.
Otwórz nasze oczy na nieprawdę,
oszustwo i wszelkie próby,
którym możemy zostać poddani
i które będą nas zachęcały,
abyśmy wyparli się Prawdy.

Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.