Matka Zbawienia: Jezus był we wszystkim taki jak wy — poza grzechem, gdyż to byłoby niemożliwe

piątek, 11 kwietnia 2014, godz. 15.22

Moje drogie dziecko, misję tę zaatakuje siedem upadłych aniołów i będą one próbowały oszukać dzieci Boga, aby je odwieść od pozostania wiernym Jego Reszcie Armii. Tym, których chcą zwieść, pojawią się jako anioły światła, podczas gdy w rzeczywistości bynajmniej nimi nie będą.

Szatan ma wielką władzę i jego obecność w świecie jest łatwa do zauważenia, gdyż wyszukuje on swoich zwolenników, aby ich zachęcić do otwartego afiszowania swojego istnienia. Robi to za pośrednictwem muzyki, religii, które nie pochodzą od Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i poprzez tych, którzy pod pozorem tak zwanych świętych grup czczą bestię i jej domenę na Ziemi.

Dzieci, zawsze musicie naśladować Mojego Syna we wszystkim, czego On was nauczał podczas Swojego pobytu na Ziemi. Jego Słowo jest nienaruszalne i jest Ono wszystkim, co musicie wiedzieć, jeżeli macie kroczyć Jego Ścieżką do Życia Wiecznego. Musicie się skoncentrować na waszym pragnieniu, aby osiągnąć Życie Wieczne — i dlatego tak żyć, jak wam to pokazał Mój Syn. Nigdy nie akceptujcie niczego, co wzbudzałoby wasze wątpliwości co do Jego Boskości. Taki człowiek, który się poważa głosić nieprawdę na temat Mojego Syna, nie posiada Daru Ducha Świętego i dlatego nie jest godny, aby wyjaśniać to wszystko, co dotyczy Mojego Syna.

Mój Syn jest waszym Boskim Wybawcą, Który się uniżył, aby stać się człowiekiem. Kiedy się narodził, Słowo stało się Ciałem — i Jezus stał się człowiekiem pod każdym względem. Jezus był we wszystkim taki jak wy — poza grzechem, gdyż to byłoby niemożliwe. Syn Boga został posłany, aby zbawić ludzkość i każdego z was ocalić od śmierci, której źródłem jest zniewolenie przez szatana. Jego Boskość jest Wszechpotężna, Wszech-dobra, Wszech-nieprzenikniona i odrzucanie Jego Boskości oznacza odrzucanie Panowania Boga. Gdy tak postępujcie, deklarujecie swoją wierność diabłu.

Dzieci, musicie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy i wzywać Mnie, waszą Matkę, abym chroniła was od oszustw, które zostaną umieszczone na waszej drodze, aby was zachęcić do odrzucenia Panowania Boga.

Krucjata Modlitwy (146) Ochrona przeciwko oszustwom

Droga Matko Zbawienia, strzeż mnie Łaską ochrony przeciwko oszustwom ze strony szatana, których celem jest zniszczenie wiary chrześcijan. Chroń nas przed tymi, którzy są wrogami Boga. Strzeż nas od kłamstw i herezji, mających na celu osłabić naszą miłość do Twojego Syna. Otwórz nasze oczy na nieprawdę, oszustwo i wszelkie próby, którym możemy zostać poddani i które będą na zachęcały, abyśmy wyparli się Prawdy. Amen.

Dziękuję wam za odpowiedź na Moje wezwanie, przestrzegające was przed oszustwem, które wkrótce spowije Kościół Mojego Syna na Ziemi.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.