Krzyż jest waszym promem do Życia Wiecznego*. Nigdy Krzyża się nie wypierajcie

wtorek, 15 kwietnia 2014, godz. 20.15

Moja wielce umiłowana córko, gdy Moi umiłowani wyznawcy uroczyście obchodzą Wielki Piątek, to muszą oni pamiętać, w jaki sposób Moja Miłość rozciąga się na rasę ludzką.

Ci, którzy Mnie prześladowali i zabili, byli pełni nienawiści i mieli serca z kamienia. Pomimo ich nienawiści, umarłem za nich i przecierpiałem wielką Agonię, tak aby mogli zostać odkupieni. Dzisiaj jednak tak wielu ludzi Mnie nienawidzi i gardzi Mną na tak wielką skalę, że gdybym odsłonił przed wami zło, które pustoszy ich dusze, nie bylibyście w stanie stawić temu czoła.

Moje wysiłki, aby przygotować świat poprzez Księgę Prawdy, będą zwalczane przez Moich wrogów, i to wszędzie. Najgorsze ataki nadejdą ze strony grup satanistycznych, z których wiele symuluje, że są chrześcijanami, aby móc wyładować swoją złość, udając, że niby bronią swojej wiary. W taki sposób szatan wykorzystuje tych, którzy są jego dobrowolnymi ofiarami, aby atakować Moje Dzieło. Jakże nędzne są ich dusze i jaki Ja Jestem zmartwiony, podczas gdy oni nadal Mnie zdradzają, ciskając we Mnie błotem i rozsiewając kłamstwa o Moim Słowie, i usiłując skraść dusze Mojemu Miłosiernemu Sercu.

W tym tygodniu wylewam Łzy Udręki, bo czasu jest mało; i Ja wiem, że bez względu na to, jak usilnie będę się starał, wiele dusz nadal będzie się ode Mnie odwracało. Dlaczego te dusze tak Mnie nienawidzą? Odpowiedź brzmi: Ponieważ w ogóle nie odczuwają do Mnie miłości. Dla wielu z nich jest przerażające, że nienawiść, którą czują do Mnie w swoich sercach, nie może zostać usunięta. Są oni tak opętani przez złego ducha, że każdą pojedynczą minutę swojego dnia przeznaczają na to, aby Mnie przeklinać.

Zdecydowana większość ludzi już dłużej we Mnie nie wierzy — ci zaś, którzy we Mnie wierzą, stanowią małą liczbę w oceanie dusz, których ogrom rozciąga się po całej Ziemi. Ja jednak wam obiecuję, że zgromadzę tyle dusz, ile tylko będę mógł, i z powodu Miłości, jaką mam dla was, roztoczę Moje Miłosierdzie nawet na tych pomiędzy wami, którzy na Nie nie zasługują. Jakże  serdecznie witam tych, którzy do Mnie przychodzą: tych dobrych, tych miłujących i te czyste dusze. Napełniają Mnie oni wielką radością. O, jak uśmierzają oni Moje Rany. Jaką przynoszą Mi ulgę w boleści; boleści, którą znoszę za nędznych grzeszników, którzy nie mają bladego pojęcia o wielkiej radości, jaką im obiecałem w Moim Nowym Królestwie. Niestety, tak wiele dusz wyrzuci klucz do Życia Wiecznego, który im dałem — i w zamian za co? W zamian za żywot pozbawiony sensu, żywot pełen powierzchownych podniet oraz pustych obietnic. Za żywot naznaczony mozołem, żywot, który nie oferuje żadnego życia — poza tym, że jego koniec to proch. To Ja Jestem waszym życiem. To Ja życie wam przynoszę. Jeżeli akceptujecie Moją Śmierć na Krzyżu i uznajecie Moje Zmartwychwstanie, to nigdy nie zaznacie śmierci.

Wam — temu pokoleniu — powiadam: Wy, którzy jesteście ze Mną, nie zaznacie śmierci — nie zaznacie nawet śmierci ciała. Ale ci, którzy Mnie zdradzą — przez grzech — choć Prawda jest wam dana — nie będą mieli życia. Tak więc, Moi umiłowani wyznawcy, nigdy nie wolno się wam obawiać tej Misji. Zabiorę was i obsypię was wszelkimi Darami, którymi was wszystkich Mój Ojciec tak gorąco pragnie obdarzyć, gdy wreszcie zgromadzi On wszystkie swoje dzieci w Swoim Królestwie, które wam obiecał, gdy zesłał Mnie, Swojego jedynego Syna, aby uratować wasze dusze przez Moją Śmierć na Krzyżu. Krzyż jest waszym promem do Życia Wiecznego*. Nigdy Krzyża  się nie wypierajcie. Moja śmierć jest drogą do Życia Wiecznego. Bez Mojego Krzyża stanie się to, że śmierć zapanuje nad tymi, którzy Go odrzucają.

Wasz Jezus

* W oryginale: linkiem do Życia Wiecznego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.