Mój Nowy Raj będzie Światem bez końca — jak to przepowiedziano

czwartek, 17 kwietnia 2014, godz. 21.00

Moja wielce umiłowana córko, Moje Zmartwychwstanie z śmierci miało swój powód. Nie wydarzyło się ono po prostu, aby udowodnić Moją Boskość tym, którzy nie zaakceptowali tego, Kim Ja Jestem. Do czasu Mojego Zmartwychwstania dusze, które umarły, nie mogły wejść do Nieba. Musiały one czekać. Ale natychmiast po tym, jak Moje Zmartwychwstanie miało miejsce, otrzymały one nowe Życie w Moim Królestwie. Moje Zmartwychwstanie przyniosło duszom Życie Wieczne i dlatego też śmierć już dłużej nie będzie panowała nad rasą ludzką.

Moje Zmartwychwstanie będzie prawdziwie wymowne przy Moim Drugim Przyjściu, ponieważ wtedy wszystkie te dusze, które umarły we Mnie i dla Mnie, także powstaną z martwych i otrzymają Życie Wieczne. Powstaną z martwych z ciałem i duszą, w doskonałej jedności z Wolą Bożą, i żyć będą w Moim Nowym Królestwie, kiedy stara Ziemia i Niebiosa znikną, a wyłoni się Nowy Świat. Mój Nowy Raj będzie Światem bez końca — jak to przepowiedziano. Wszyscy ci, którzy kochają Boga i którzy przyjmują Jego Dłoń Miłosierdzia, wejdą do Mojego Chwalebnego Królestwa. Taka była Obietnica, którą uczyniłem, gdy dałem w zamian za śmierć Moje ziemskie Ciało — po to, aby dać wam Życie Wieczne. Nie zapominajcie, że Bóg to, co obiecuje, zawsze wypełnia. To, co Bóg obiecał wszystkim Swoim prorokom, będzie miało miejsce, ponieważ On nie mówi jednego, na myśli mając coś innego.

Kiedy Bóg powiedział Janowi, że w dniach ostatnich świat się podzieli, a Jego Świątynia zostanie zniszczona, to nie kłamał. Rządy tych, którzy chcą zniszczyć Słowo Boże, już się rozpoczęły, a nad wami zawisły czasy wypełniania się tych proroctw, przepowiedzianych u Daniela i Jana. Moja Obietnica o przyjściu i oddzieleniu kozłów od owiec niedługo już stanie się w rzeczywistością. Człowiekowi poprzez Interwencję z Nieba zostanie udzielony każdy rodzaj pomocy oraz mnóstwo okazji do tego, aby dokonał ostatecznego wyboru. Albo podąży więc on za Mną, albo zostanie w tyle.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.