Istnieje tylko jedna ścieżka do Boga i prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi

piątek, 18 kwietnia 2014, godz. 23.24

Moja wielce umiłowana córko, z tych popiołów, z tej rzezi świat wyłoni się na nowo. A Ja — obiecuję to — zmiotę plagę antychrysta z powierzchni Ziemi. Zniszczę wrogów Boga i tych odpowiedzialnych za to, że dzieci Boże znoszą niedolę, niesprawiedliwość i cierpienie.

Zło, które paraliżuje dzisiaj ludzkie serca w każdej części świata, przyjmuje rozmaite formy. Jego brutalna strona objawia się tym, że ludzie są torturowani, mordowani i surowo karani. Inne jego postacie objawiają się poprzez to, że ludzie muszą znosić wielką niedolę, nie wyłączając niedostatku pożywienia, braku domostwa i okropnej nędzy, podczas gdy ich przywódcy odbierają im wszelkie należne im prawa. A przy tym istnieją inne niesprawiedliwe prawa, które faworyzują możnych, czynią bogatych ludzi jeszcze bogatszymi, a ubogich jeszcze biedniejszymi, prawa, które tym w wielkiej potrzebie okazują niewiele miłosierdzia czy miłości. Wreszcie  miejsce ma prześladowanie chrześcijan — Moich wyznawców — na całym świecie. Pogardza się nimi bardziej niż kimkolwiek innym i strasznie oni cierpią w Moje Imię. Chrześcijanie są znienawidzeni przez naśladowców złego, który używa swoich agentów, aby na różne sposoby doprowadzić ich do milczenia. Wiele z ich planów dotyczy cenzury czy też prawa, aby nieskrępowanie okazywać Mi swoje oddanie. I podczas gdy dzisiejsze rządy będą zagorzale bronić praw każdego innego wyznania czy praw obywatelskich, nie nagną się one do praw chrześcijan.

Wkrótce chrześcijanom zabroni się praktykowania swojej wiary w miejscach publicznych, w szkołach, na uczelniach, a w końcu w Świątyniach Boga. Być może powiecie, że to jest przecież niemożliwe — żeby chrześcijanom zabronić praktykowania ich wiary w ich własnych kościołach. Odbędzie się to jednak w bardzo przemyślny sposób, a miliony zostaną zwiedzione, nawet nie zauważając, jak każdy pojedynczy detal w odniesieniu do Słowa takiego, jakim Ono jest teraz — ulegnie zmianie, albowiem przeminie to bez szumu. Jedynie ci, którzy na to uważają, dostrzegą zmiany; po jakimś zaś czasie stanie się do przyjęcia, żeby otworzyć wszystkie chrześcijańskie kościoły, aby powitać wszystkie wyznania, łącznie z takimi, w których nie ma wiary we Mnie. Niemniej nie wszyscy, którzy są orędownikami tych wyznań, które nie czczą Boga w Trójcy Jedynego, zostaną na siłę wciągnięci do tego nowego jednego światowego kościoła. Nie. Będą to chrześcijanie, którzy zostaną tak urobieni, aby czcić pogaństwo, które ostrożnie zostanie zaprezentowane jako nowy kościół, który obejmie nowy rodzaj „wspólnoty” — taki kościół dla każdego gdzie Ja, Jezus Chrystus, nie będę odgrywał ważnej roli.

Począwszy od tego roku, Moje Krzyże zaczną znikać i — podczas gdy Moje Kościoły i ci, którzy mówią, że Mi służą, będą rozmawiali o ważkości humanizmu — nie usłyszycie słów o wadze powierzania się Mnie, Jezusowi Chrystusowi, waszemu Zbawicielowi. Dlatego też nie będziecie przygotowani do Życia Wiecznego. O znaczeniu tego, aby podążać Moją Ścieżką do Mojego Ojca, nie będzie się wspominać ani nie będzie się mówić o znaczeniu Świętych Sakramentów. Natomiast będzie się wam mówiło o doniosłości tego, aby troszczyć się o potrzeby i dobrobyt innych, co będzie zastępstwem dla adoracji Mnie samego. Ja Jestem Kościołem. Moje Ciało jest Moim Kościołem, ale z czasem całkowicie zostanę zmieciony na margines. Wasze umysły zostaną napełnione nieprawdą. Zostaniecie powiadomieni o każdym z rodzajów ścieżek, jaki jest konieczny, aby was przyprowadzić bliżej Boga. Ale każda ścieżka, o której wam powiedzą, abyście nią kroczyli, powiedzie was w przeciwnym kierunku.

Dowiedzcie się teraz, że istnieje tylko jedna Prawda. Istnieje tylko jedna ścieżka do Boga, a wiedzie ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.