Bóg Ojciec: Bardzo nieliczni z was odrzucą ten jeden nowy światowy kościół, tak więc Interwencja Moja będzie błyskawiczna

niedziela, 20 kwietnia 2014, godz. 17.40

Moja najdroższa córko, kiedy wysłałem Mojego Syna, aby odkupił ludzkość, świat Go odrzucił, tak jak odrzucał on proroków, których wysyłałem przed Nim.

Kiedy teraz przygotowuję się do wysłania Mojego Syna po raz drugi i ostatni, aby zgromadzić Moje dzieci i obdarzyć je Życiem Wiecznym, one także odrzucą ten Wielki Akt Miłosierdzia. Poprzez Moje Słowo dałem człowiekowi Prawdę, ale on wciąż Ją odrzuca. Jakże łatwo ludzie zapominają. Jak są ślepi; bo przecież powiedziałem światu, że przyniosę im Moje Królestwo — Nowy Świat, bez końca — ale oni nie mają prawdziwego zrozumienia co do tego, co oznaczać będzie ich dziedzictwo. Nie wszyscy zaakceptują Miłosierdzie Mojego Syna, tak więc przypominam światu o tym, co teraz nadejdzie, aby ludzie przyszli i przyjęli Moje Królestwo.

Przed Przyjściem Mojego Syna będzie miała miejsce ze strony Moich dzieci wielka opozycja wobec licznych cudów, które ukażę światu. Wiele się będzie o tym mówić, ale Moi wrogowie zatroszczą się o to, żeby Moje dzieci zostały oszukane, tak więc nie przygotują one swoich dusz do Chwalebnego Życia, które przygotowałem dla każdego z was.

Tak jak Mój Syn na trzeci dzień powstał z martwych, tak i objawi On Samego Siebie na trzeci dzień — po trzech dniach ciemności — przy Swoim Powtórnym Przyjściu. Pragnę, abyście  wiedzieli o tych trzech dniach ciemności, tak abyście się ich nie bali. Jedyne światło, które dopuszczę, będą dostarczały poświęcone świece, aby pozwolić tym, którzy Mnie miłują, by widzieli i z radością oczekiwali Przybycia Mojego Syna.

Nie obawiajcie się Mojej Miłości, którą was obdarzam, czy też Mocy, którą władam, gdyż to dla waszego własnego dobra dopuszczę, aby te wszystkie wydarzenia miały miejsce w dniach prowadzących do Wielkiego Dnia. Dopuszczę, aby Moi wrogowie przemierzali Ziemię. Dopuszczę, aby niszczyciele zwodzili człowieka, i właśnie w taki sposób przetestuję wiarę tych, którzy zostali pobłogosławieni Prawdą. Jednak wiedzcie o tym: Ci, którzy zdradzą Słowo Boże, zostaną wygnani precz na dzikie pustkowie. Ci, którzy uderzą w miłujące Mojego Syna, wyświęcone sługi, i ich ukarzą, sami zostaną surowo ukarani. Pozwolę, aby słabi oraz ci, których łatwo zmylić, zostali oszukani, tak aby — kiedy wypełnią się  Moje, przekazane tobie, Moja córko, Proroctwa — pokutowali i Mnie poszukiwali.

Dzieci, Ja was Przygotowuję, aby wypełniła się Moja Wola i abyście żyli w Moim Królestwie, dla którego się narodziliście. Świat, w którym żyjecie, jest zbrukany z powodu diabła i jego oddziaływania. Plagą ziemi jest grzech — w obecnym czasie bardziej niż kiedykolwiek przedtem — i grzech teraz się nasili, czego każdy z was — którzy macie prawdziwą wiarę — stanie się naocznym świadkiem. Trzeba wam będzie o Prawdzie przypominać każdego dnia, począwszy od dnia dzisiejszego — Niedzieli Wielkanocnej — gdyż bez tego będziecie się błąkać i stracicie orientację.

Bardzo nieliczni z was odrzucą ten jeden nowy światowy kościół, tak więc Interwencja Moja będzie błyskawiczna. Pociągnę was ku Sobie, otrzymacie otuchę — gdy ból apostazji stanie się nie do zniesienia — i prędzej uratuję was wszelkimi, wybranymi przez Siebie w tym celu środkami, niż gdybym miał utracić was na rzecz Moich wrogów. Pragnę, abyście życzliwie patrzyli na tych, którzy walczą przeciwko Mojemu Synowi z powodu tej Jego Misji, przygotowującej świat na Jego Powtórne Przyjście. Upraszam was, abyście za pomocą tej specjalnej Krucjaty Modlitwy prosili Mnie, waszego Przedwiecznego Ojca, aby okazał Miłosierdzie wszystkim tym, którzy usiłują przeciwstawiać się Mojej Dłoni, Mojej Hojności, Mojej Mocy i Mojej Boskości:

Krucjata Modlitwy (147) Boże Ojcze, okaż Miłosierdzie tym, którzy wypierają się Twojego Syna

O Boże, mój Przedwieczny Ojcze, proszę Ciebie, okaż Miłosierdzie tym, którzy wypierają się Twojego Syna. Wstawiam się za duszami tych, którzy próbują niszczyć Twoich proroków. Błagam o nawrócenie dusz, które są dla Ciebie utracone, i proszę, abyś dopomógł wszystkim Twoim dzieciom przygotować ich dusze i tak poprawić swoje życie, aby było ono zgodne z Twoją Boską Wolą podczas oczekiwania na Powtórne Przyjście Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Idźcie, Moje dzieci, i przygotujcie wszystkich tych, których znacie, zanosząc za nich do Mnie, waszego Przedwiecznego Ojca, specjalne modlitwy o Moje Wielkie Miłosierdzie.

Kocham was wszystkich. Jestem Wszech-Miłujący, Wszech-Cierpliwy i czekam na waszą odpowiedź. Nigdy nie myślcie, że nie słyszę waszych modlitw, bo wasze głosy są słodyczą dla Moich Uszu, a wasza miłość do Mnie sprawia Mi wielką radość. Nie ma niczego, czego bym dla Moich dzieci nie uczynił. Niczego.

Idźcie w miłości i radości, gdyż możecie być pewni, że Ja Jestem Wszech-Miłosierny.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg  Najwyższy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.