Miesięczne archiwum: Maj 2014

Krucjata Modlitwy (150, 151, 152, 153)

Krucjata Modlitwy (150)

Aby ocalić dusze niewierzących

Drogi Jezu, proszę Cię,
abyś ocalił wszystkich tych, którzy,
bez własnej winy,
odmawiają, aby Ciebie uznać.

Ofiaruję Ci moje cierpienie,
aby sprowadzić do Ciebie dusze tych,
którzy Ciebie odrzucają
oraz ze względu na Miłosierdzie,
które wylejesz na cały świat.
Ulituj się nad tymi duszami.

Weź je do Swojego
Niebiańskiego Schronienia
i przebacz im ich grzechy.

Amen.


Krucjata Modlitwy (151)

O Obronę Wiary

O Matko Boża,
o Niepokalane Serce Maryi,
Matko Zbawienia,

módl się, abyśmy pozostali wierni
nieustannie Prawdziwemu Słowu Boga.

Przygotuj nas, aby bronić Wiary
i podtrzymać Prawdę
oraz odrzucić herezję.

Chroń wszystkie Twoje dzieci
w tych trudnych czasach i
udziel każdemu z nas Łask,
aby być odważnym,
kiedy rzuci się nam wyzwanie,
aby odrzucić Prawdę
i zrzec się Twojego Syna.

Módl się, Święta Matko Boża,
abyśmy doczekali się Bożej Interwencji,
aby móc pozostać chrześcijanami,
zgodnie ze Świętym Słowem Bożym.

Amen.

 

Krucjata Modlitwy (152)

Pomóż mi w godzinie mojej bezsilności

Drogi Jezu,
pomóż mi w godzinie
mojej bezsilności.

Uwolnij mnie od grzechu
i pozwól mi ujrzeć moimi oczami,
moim sercem i moją duszą
oszustwo diabła i jego złe drogi.

Napełnij mnie Twoją Miłością,
kiedy odczuwam nienawiść w moim sercu.

Napełnij mnie Twoim Pokojem,
kiedy odczuwam smutek.

Napełnij mnie Twoją Mocą,
kiedy jestem słaby.

Wybaw mnie z więzienia,
w którym się znalazłem,
tak abym stał się wolny i bezpieczny
w Twoich Świętych Ramionach.

Amen.

Krucjata Modlitwy (153)

Dar Ochrony dla dzieci

O Matko Boża, Matko Zbawienia,

proszę Ciebie, abyś
zawierzyła dusze tych dzieci
(wymienić tutaj ich imiona)
i przedstawiła je
Twojemu umiłowanemu Synowi.

Módl się, aby Jezus
na wszelkie możliwe sposoby
Mocą Swojej Najdroższej Krwi
osłaniał i chronił te małe dusze od złego.

Proszę Ciebie, droga Matko,
abyś chroniła moją rodzinę
w czasach wielkich perypetii i aby
Twój Syn z łaską spojrzał na moją prośbę
o zjednoczenie mojej rodziny w jedno z Chrystusem
i udzielił nam Wiecznego Zbawienia.

Amen.

Matka Zbawienia: Mój Umiłowany Ojciec nakazał ten Dar Ochrony dla dzieci

sobota, 31 maja 2014, godz. 16.20

Moje drogie dziecko, pragnę wezwać wszystkich rodziców dzieci i młodzieży z całego świata, aby ich zawierzyli Mojemu Niepokalanemu Sercu.

Mój Najdroższy Syn, Jezus Chrystus, pragnie, abym Ja do tego wezwała, bo On osłoni ich Swoją Najdroższą Krwią i w ten sposób bezpiecznie ich zachowa. On chce, drogie dzieci, abyście tego dokonali, ponieważ obdarzy On ich wielkimi Łaskami. Mój Umiłowany Ojciec nakazał ten Dar Ochrony dla dzieci. On, za przyczyną Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, obiecuje wielkie Łaski, a te dzieci, które zostaną Mnie przedstawione, będą chronione przed wpływem złego ducha.

Mój Syn uczyni wszystko, co jest potrzebne, aby zjednoczyć rodziny w Swoim Nowym Raju, a — przez zawierzenie swoich dzieci Mnie, Matce Zbawienia — każdej rodzinie, z której imiennie dzieci zostaną Mnie ofiarowane, zostanie udzielona wielka Ochrona.

Moja miłość do dzieci Bożych jest bardzo szczególna, gdyż Ja jestem Matką wszystkich Bożych dzieci. To dzięki Mnie, Matce Zbawienia, stanie się to, że dusze Mnie zawierzone zostaną ocalone za przyczyną Miłosierdzia Mojego Syna. Dusze te nie będą kuszone oszustwem, które będzie przedstawione światu przez antychrysta.

Musicie odmawiać tę Modlitwę, raz w tygodniu, przed Moim wizerunkiem — wizerunkiem waszej umiłowanej Matki — oraz pobłogosławić siebie Wodą Święconą, zanim ją odmówicie.

Krucjata Modlitwy (153) Dar Ochrony dla dzieci:

O Matko Boża, Matko Zbawienia,

proszę Ciebie, abyś zawierzyła dusze tych dzieci ( wymienić tutaj ich imiona) i przedstawiła je Twojemu umiłowanemu Synowi.

Módl się, aby Jezus na wszelkie możliwe sposoby Mocą Swojej Najdroższej Krwi osłaniał i chronił te małe dusze od złego.

Proszę Ciebie, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich perypetii i aby Twój Syn z łaską spojrzał na moją prośbę o zjednoczenia mojej rodziny w jedno z Chrystusem i udzielił nam Wiecznego Zbawienia. Amen.

Idźcie i bądźcie wdzięczni za Miłość, którą Bóg ma dla Swoich dzieci. Wielkie Miłosierdzie i Błogosławieństwa zostaną przyznane każdemu dziecku i każdej młodej osobie, której imię zostanie Mnie przedstawione dla zawierzenia Mojemu Synowi.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Moja miłość nigdy nie więdnie, nigdy nie jest chwiejna, nigdy nie umiera. Bez względu na to, co uczyniliście

sobota, 31 maja 2014, godz. 8.20

Moja wielce umiłowana córko, Moja Miłość do każdego z was jest jak buchający w piecu ogień. Została Ona nawet rozpalona w jeszcze większym stopniu z powodu nikczemnych działań, które skierowane były przeciwko ludzkości. W obecnym czasie historycznym każdy rodzaj oszustwa pogrąża dusze w jeszcze większym mroku ze względu na wpływ, jaki diabeł ma w  świecie, jako że finałowa bitwa o dusze trwa nadal.

Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko powyżej siódmego roku życia będzie w rozterce, chcąc odróżnić dobro od zła. Wielu przymknie oczy na złe czyny i powie, że ci, którzy je popełniają, są usprawiedliwieni. Ci, którzy złe słowa, czyny i działania — zakorzenione w ich sercach przez oszusta — uznają za dobre, nie będą odczuwali żadnych wyrzutów sumienia.

Każda dusza, bez względu na jej wyznanie, rasę, kolor skóry czy sytuację, będzie błąkać się zdezorientowana, jeśli idzie o to, co jest dobrem w Oczach Bożych, a co uznawane jest za zło. I podczas gdy masy, znajdujące się w błędzie, będą oklaskiwały każdy zamaskowany grzech, to nawet źdźbła zadowolenia nie zaznają w swoich duszach ci, którzy Mnie zdradzają. Ci, którzy nie odchodzą od Prawdy — we wszystkim, co pochodzi ode Mnie — będą demonizowani. Ale jeżeli będą spędzać czas w Moim Towarzystwie, nie będzie im to przeszkadzać, ponieważ Ja wszczepię w ich dusze wewnętrzny pokój, który nie ulegnie zachwianiu.

Obiecuję wam wszystkim — łącznie z tymi, którzy są słabi i którzy ulegają kłamstwom, zakorzenionym w nich przez szatana — że nigdy z was nie zrezygnuję. Zbliżę się do was, napełnię was Moją Miłością, gdy tylko pozwolicie Mi pociągnąć was ku Mnie. Moja miłość nigdy nie więdnie, nigdy nie jest chwiejna, nigdy nie umiera. Bez względu na to, co uczyniliście. Ale miejcie świadomość, że wasza dusza jest najwyższą stawką w tej grze i że diabeł nigdy nie przestanie dążyć do tego, aby was zdobyć.

Moja Miłość jest tak potężna, że nawet wtedy, kiedy Mnie będziecie zdradzali, Ja sprawię, że w waszym sumieniu będziecie świadomi swojego błędu. Dlatego też będziecie czuli się przegrani ze względu na to, co zrobiliście w imię sprawiedliwości — a o czym w swoim sercu będziecie wiedzieli, że to było złe — i nie będziecie odczuwać niczego poza smutkiem. To właśnie wtedy musicie Mnie zawołać — Mnie, waszego Jezusa — posługując się tą Modlitwą, abym wam pomógł w godzinie waszej bezsilności.

Krucjata Modlitwy (152) Pomóż mi w godzinie mojej bezsilności

Drogi Jezu, pomóż mi w godzinie mojej bezsilności.

Uwolnij mnie od grzechu i pozwól mi ujrzeć moimi oczami, moim sercem i moją duszą oszustwo diabła i jego złe drogi.

Napełnij mnie Twoją Miłością, kiedy odczuwam nienawiść w moim sercu.

Napełnij mnie Twoim Pokojem, kiedy odczuwam smutek.

Napełnij mnie Twoją Mocą, kiedy jestem słaby.

Wybaw mnie z więzienia, w którym się znalazłem, tak abym stał się wolny i bezpieczny w Twoich Świętych Ramionach. Amen.

Moja Miłość jest wieczna. Wasza dusza jest wieczna. Moje Królestwo jest wieczne; ale i tak samo królestwo diabła.

Kiedy jesteście winni potwornego grzechu, to musicie walczyć w każdej sekundzie, aby zejść z drogi niebezpieczeństwu, i walczyć, aby pozostawać Mi nieustannie wiernym. Najłatwiejszą drogą, aby tego dokonać, jest wzajemnie się miłować, tak jak Ja was umiłowałem. Wszystko to, co odsuwa was od wzajemnej miłości, nie pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus

Gdy człowiek Mnie zdradza, to przeciwko Mnie grzeszy

czwartek, 29 maja 2014, godz. 00.45

Moja wielce umiłowana córko, kiedy apostołowie przyszli do Mnie, płacząc i wylewając łzy z powodu frustracji, której przyczyną było okrucieństwo, z jakim w Moje Święte Imię zostali potraktowani, Ja powiedziałem im tak:

Nigdy się nie bójcie, że możecie zostać w Moje Imię odrzuceni.

Nigdy nie obawiajcie się diabelskich ryków, bo diabeł wydziera się ustami tych, którzy mu służą.

Nigdy nie odczuwajcie strachu, gdy obciążają was winą w Moje Imię. Jednak gdy jesteście zdradzani przez tych, którzy są waszymi bliskimi, to wiedzcie, że to Mnie uderzyli w Twarz.

Gdy człowiek Mnie zdradza, to przeciwko Mnie grzeszy. Kiedy zdradza on proroków Boga, to zdradza Trójjedynego Boga, i za to będzie bardzo cierpiał.

Jeżeli Interwencja Boga w Trójcy Jedynego jest odrzucana przez dusze, które przeciwstawiają się największej Mocy z Nieba, to będą one musiały cierpieć niepokój sumienia. Niepokój ten nigdy ich nie opuści, chyba że pojednają swoje dusze ze Mną, z ich Jezusem. Odrzucanie Mnie — kiedy dusza wie, że to jestem Ja, Jezus Chrystus, Który mówię — jest godne pożałowania. Ale stawianie oporu Bogu w Trójcy Jedynemu poprzez ingerowanie w Bożą Interwencję, w Jego przedsięwzięcie ocalania dusz — spowoduje ze strony Mojego Ojca błyskawiczną karę.

Ludzkość może sobie szydzić, podważać i analizować Moje Słowo — to, które jest obecnie przekazywane — ale kiedy oni ośmielają się podejmować takie działania i zapobiegać temu, abym ratował dusze, zdradzając Moje Zaufanie i przeciwdziałając Mojemu Miłosierdziu — wówczas im żadne Miłosierdzie nie zostanie okazane.

Wasz Jezus

 

Będziecie mieli taką samą winę jak ci, którzy byli odpowiedzialni za dostarczenie Mnie Moim katom

środa, 28 maja 2014, godz. 8.40

Moja wielce umiłowana córko, Moja Obietnica, że przyjdę powtórnie, wypełni się. Nic nie może przeszkodzić Mojemu Drugiemu Przyjściu; ale ci, którzy wiedzą, Kim Ja Jestem, i którzy otwarcie i ochoczo pracują na rzecz Moich najgorszych wrogów, ciągle jeszcze wierzą, że oni przed tym Wielkim Dniem mogą zniszczyć dusze.

Do Moich wrogów mówię: Wiedzcie o tym — Ja was znam. Ja widzę wasze dusze. Widzę, ile w waszych duszach mieści się zła. Widzę też dobro, które ręka w rękę ze złem zamieszkuje wasze dusze. Usłyszcie Mnie, bo objawiam wam Prawdę o tym, co nadejdzie.

Jeżeli Mnie miłujecie, to będziecie zachęcani, aby Mnie nie kochać.

Jeżeli wierzycie w Moje Nauki, zażąda się od was, abyście uwierzyli w ich nowy, fałszywy substytut.

Jeżeli wierzycie, że porozumiewam się z wami poprzez te Orędzia, będziecie przekonywani przez diabła, że Słowa te nie miałyby pochodzić ode Mnie. Dlatego też  będziecie kuszeni, aby Mnie zdradzić, i to uczynicie — prześladując tych, którzy Mi służą, wspierając tę Misję. Zdradzicie tę Misję, i jako tacy będziecie mieli taką samą winę, jak ci, którzy byli odpowiedzialni za dostarczenie Mnie Moim katom.

Jeżeli Mnie nie słuchacie, jest to wasza sprawa, a Ja nie będę was z tego rozliczał, albowiem Ja bym wam nigdy nie narzucał Mojej Woli. O wiele lepiej byłoby, gdybyście Mnie zignorowali i szli drogą Moich Nauk, niż gdybyście mieli innych przyprawić o cierpienie.

Obecnie — jako że rozpoczął się Mój plan ratowania miliardów dusz — niech będzie wam wiadome, że wzniosę się ponad wolę tych ludzi, którzy Mi się przeciwstawiają. Nic — żadne słowa — żadne działania — żadne czyny — żadna jakiegokolwiek rodzaju niegodziwość — nie może Mnie powstrzymać w Moim dążeniu, aby ocalić ludzkość. Ci zaś, którzy Bogu stają w drodze, będą bezsilni i na koniec legną przede Mną przepełnieni bólem i zdruzgotani — w owym Dniu, w którym przyjdę, aby sądzić.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Credo — modlitwa, która potwierdza, Kim Ja Jestem — zostanie zmienione

poniedziałek, 26 maja 2014, godz. 16.22

Moja najdroższa córko, nadejdzie czas, gdy Credo — modlitwa, która potwierdza, Kim Ja Jestem — zostanie zmienione, by zamiast Mnie, oddawać cześć fałszywym bogom.

Kiedy wprowadzona zostanie jedna światowa religia, to zostanie to uczynione z ostrożnością, tak aby nie sprawić wrażenia, że Ja, Ojciec Przedwieczny, nie Jestem już dłużej czczony. Jeżeli jednak Ja nie będę czczony, to wtedy ta nowa modlitwa stanie się obrzydliwością i nie wolno będzie jej nigdy odmawiać, o ile Moje dzieci chcą pozostać ze Mną i o ile pragną Życia Wiecznego. O wiele lepiej jest bowiem, jeżeli zachowacie milczenie, niż gdybyście mieli wypowiedzieć choć jedno słowo bluźnierstwa, które zostanie wprowadzone wszędzie, do wszystkich kościołów, które czczą Mnie, waszego Ojca, i które akceptują Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, waszego Zbawiciela.

Słowa, które oddają cześć Mojemu Imieniu i te dotyczące Mojego Syna, zostaną przekręcone, a wyrażenia, które odnoszą się do Mojego Syna, będą zawierać takie określania jak „Jezus Światłości”. Ta nowa modlitwa położy nacisk na nadrzędność człowieka, jego odpowiedzialność za zapewnienie pomyślności swojemu bratu oraz przyjęcie — jako jedności — wszystkich religii, które czczą Boga. Wszelkie odniesienia w stosunku do Mojego Syna — odnośnie sposobu, w jaki powinien być On czczony — zostaną zastąpione tym nowym tytułem, jaki Mu nadadzą. Światu się powie, aby czcił piękno Ziemi, cuda świata stworzonego przez Boga, który Jest Jeden dla wszystkich i Który akceptuje każdy rodzaj religijnego uwielbienia. Będzie to czas, kiedy świat zgromadzi się wspólnie — jako jeden świat o pogańskiej religii. A to dlatego, że tak wiele wyrażeń religijnych zaśmieci to nowe wyznanie wiary, że tylko ci pobłogosławieni rozeznaniem prawdziwie zrozumieją, co się dzieje.

O, jak próżne będą ich wysiłki, ponieważ ci, którzy narzucą tę ciemność Moim dzieciom, będą cierpieć za to, że odrzucili swojego Stworzyciela. A kiedy owa modlitwa zostanie uznana za wartościową rzecz, to narzucona zostanie kolejna obrzydliwość — wprowadzone zostanie na nowo spisane Słowo, które nie zaowocuje niczym innym jak zgniłym owocem.

Z czasem zostanie stworzony specjalny symbol, który będzie reprezentował nowego, uczynionego ludzką ręką boga, który dla tych, którzy będą proszeni, żeby go nosić, będzie się wydawał dobrą rzeczą — gdyż czyniąc to, będą okazywać jeden drugiemu solidarność. Zostanie im powiedziane, że wszystkie te rzeczy są dla dobra wszystkich, gdyż pierwszym obowiązkiem jest szukanie doskonałości człowieka. To bowiem — tak się wam powie — jest ważne, zanim dojdzie do waszego spotkania z Bogiem. I powie się wam, że nie możecie wypełniać Woli Bożej, o ile nie szukacie sprawiedliwości, dążąc do oswobodzenia ludzkości od zniewolenia religijnymi prześladowaniami, ubóstwem i wojnami. Nacisk zostanie położony na wszystkie sprawy dotyczące Mojego Stworzenia — na Ziemię, na narody, ludzi i politycznych przywódców. Wszystko zostanie ze sobą połączone w jedno, a to w tym celu — jak oni powiedzą — aby lepiej służyć Bogu. To wszystko, czemu jednak będą służyć, to będzie król kłamstwa, który spowoduje te wszystkie rzeczy. I podczas gdy świat będzie oklaskiwał te z pozoru innowacyjne postępy w sprawach globalnych, to ludzkość zostanie przymuszona do pogaństwa. Pogaństwo przyniesie ze sobą przerażającą ciemność duszy. Z kolei za wszystko, co zostanie wymierzone przeciwko Mnie, Ja stworzę repliki ich obrzydliwości — na Ziemi, po której chodzą, w wodzie, którą piją, na górach, po których się wspinają, na morzach, które przemierzają, i w deszczu, który nawadnia ich uprawy.

Bój — pomiędzy potężnymi, pysznymi i złymi pośród ludzi, a Mną, ich Przedwiecznym Ojcem, ich Stworzycielem — będzie jedną ciężką walką.

Wasz Przedwieczny Ojciec

Bóg Najwyższy

Gdy tylko pogaństwo owładnie Mój Kościół, to otworzy to ostatni rozdział

sobota, 24 maja 2014, godz. 21.20

Moja wielce umiłowana córko, głównym powodem dla którego dzisiaj tak wielu ludzi, a w szczególności młodych, nie chce Mnie znać, jest ich bezgraniczne samolubstwo. Obsesja na własnym punkcie oraz pragnienie, aby zadowolić jedynie samego siebie i swoje żądze, oznaczają, że brakuje prawdziwej, wzajemnej miłości oraz że w takich duszach nie ma wiele miłosierdzia. Gdy separują się one od innych w dążeniu do samorealizacji, to nie potrafią kochać swojego bliźniego. Jeżeli nie potrafią kochać swojego bliźniego, nie potrafią kochać Mnie.

Nigdy oddzielenie od Boga nie było tak rozpowszechnione. W ich sercach, gdzie jest tak mało miłości, zło natrafia na odpowiedni grunt, by zapuścić swoje korzenie. Jeżeli zaś zło zakorzenia się w duszach, które są dla niego tak łatwym łupem, to szybko się rozrasta i szerzy. Im dalej się ono rozpleni, tym mniej miłości będzie w duszy i zostanie jej zaszczepiona nienawiść do innych. Wkrótce nienawiść, zazdrość, zawiść, skąpstwo i chciwość staną się powszednimi cechami, które scalają nowoczesne społeczeństwo, aż wreszcie synteza tych wszystkich cech doprowadzi do tego, że dusze nic nie będą czuć. Pustka duchowa prowadzi do wielkiego niebezpieczeństwa, a ponieważ diabeł jest inteligentny, to wykorzysta on dusze na tym etapie, aby wszcząć wojnę przeciwko Obecności Boga w świecie. Kiedy świat ulega obsesji na własnym punkcie i żąda wszelkiego rodzaju praw, uważając, że to jest ważniejsze niż wspaniałomyślne ofiarowywanie siebie samego, to z tego nie może wyniknąć nic dobrego.

Kiedy Lucyfer okazał nieposłuszeństwo Mojemu Ojcu, to pycha była tym, co doprowadziło do jego upadku. Pycha i miłość do siebie samego, gdy wszystko inne staje się drugorzędne, doprowadzi do ostatecznego upadku rasy ludzkiej. Obecnie panoszy się nieposłuszeństwo wobec Boga. Dla Jego Przykazań widzi się tak mało szacunku; a to oznacza, że człowiek nie okaże posłuszeństwa każdemu pojedynczemu z Dziesięciu Przykazań. Kiedy Pierwsze Przykazanie zostanie złamane przez Mój Kościół na Ziemi — ostatnią strażnicę Mojego Ojca nad Jego dziećmi — świat doświadczy najgorszej kary od czasu potopu.

Gdy tylko pogaństwo owładnie Mój Kościół, to otworzy to ostatni rozdział.

Kiedy dzieci Boże miłują same siebie i się przed Bogiem puszą, płacze On rzewnymi Łzami. Jeżeli jednak jest On we wszystkich sercach zastępowany przez pogaństwo i fałszywego boga, to Jego Gniew będzie bezprecedensowy.

Wasz Jezus

 

Nie musicie rozumieć Bożych Dróg — musicie po prostu je zaakceptować

piątek, 23 maja 2014, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, przyjdźcie — wy wszyscy, którzy Mnie kochacie — i przynieście Mi swoją Miłość, bo Odczuwam wielką potrzebę, aby zostać przez was pocieszonym. Jestem waszym Jezusem, Synem Człowieczym, Zbawicielem świata, a jednak ogarnia Mnie płacz. Każdą Łaskę, którą podarowałem człowiekowi, niewdzięczne dusze odrzucają z powrotem do Mnie. Moje wielkoduszne Serce jest otwarte, tak że mogę przyciągnąć was wszystkich do Siebie, ale wy się odwracacie. Nawet wy, ci z was, którzy Mnie kochacie, nie poświęcacie Mi swojego czasu. Zamiast rozmawiać ze Mną, rozmawiacie na Mój temat pomiędzy sobą. Zbyt wiele rozmów o Tajemnicach Bożych Planów oraz o tym, co ma nadejść, powoduje rozproszenie i zamieszanie. Zbyt wiele analiz i tak zwanej inteligentnej debaty zbyt Mnie okrada.

Nie musicie rozumieć Bożych Dróg — musicie po prostu je zaakceptować. Nigdy was nie prosiłem, abyście zrozumieli Tajemnicę Mojej Boskości, ponieważ dusze, które Mnie prawdziwie kochają, będą Mnie kochać ze względu na to, Kim Ja Jestem, a nie ze względu na to, co przynoszę. Nie będą one poszukiwać chwały dla samych siebie. Nie będą rozwijać swojej duchowości tylko po to, żeby uzyskać dostęp do Mojego Królestwa. Nigdy nie użyją swojej wiedzy na Mój temat, aby przechwalać się, kto jest lepszy. Dusze, które zamieszkają we Mnie, są duszami, które o nic nie proszą, a jedyną rzeczą, o którą proszą, jest dobro dla swoich i dla innych dusz.

Kiedy Mnie przedstawiacie, to nie mówcie i nie krzyczcie, jak dalece jesteście przeświadczeni, że Mnie znacie. Musicie po prostu okazać innym miłość i naśladować duchowo Moje Nauczanie, będąc wolnym od pychy. Tak więc, jeżeli prawdziwie jesteście Moimi, to mniej czasu poświęcajcie temu, aby usiłować zdefiniować to, co wam powiedziałem, czego was nauczyłem i co obiecałem. Proszę was, abyście do Mnie przyszli i spędzili ze Mną więcej czasu na cichej kontemplacji. Jeżeli to zrobicie, to Ja odsłonię się  przed wami bardziej wyraźnie i w swoich sercach będziecie wiedzieć, co faktycznie oznacza prawdziwie Mi służyć.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Jako chrześcijanie musicie się przygotować do walki o waszą wiarę

czwartek, 22 maja 2014, godz. 15.26

Moje drogie dzieci, cierpienie, które w obecnym czasie znosi z powodu ludzkich grzechów Mój Syn, jest dotkliwe. Nienawiść przeciwko Niemu i Jego Najświętszemu Słowu — takiemu, jakie jest zawarte w Biblii — manifestuje się w sercach wielu ludzi, łącznie z tymi należącymi do fałszywych religii, które nie uznają Boga Trójjedynego, oraz w sercach tych, którzy wyznają, że są chrześcijanami.

Każdy popełniany grzech rani Mojego Syna, a każdy śmiertelny grzech odczuwa On jako okrutny cios, wymierzony w Jego Ciało. Każdy popełniony akt herezji jest jak kolejny cierń wbity do Korony Cierniowej, którą On już nosi. Tak jak cierpienie Mojego Syna będzie się nasilało się — w czasie, kiedy będzie się zaprzeczało każdemu grzechowi przeciwko Bogu — tak i wzrośnie cierpienie prawdziwych chrześcijan.

Choć cierpienie jest straszną rzeczą i podczas gdy ból tych, którzy bronią Jego Słowa, jest ponad wszelką wytrzymałość, to mogą stać się one drogą do większej zażyłości z Moim Synem. Jeżeli przyjmiecie cierpienie raczej jako błogosławieństwo niż jako przekleństwo, to wówczas zrozumiecie, jaki Mój Syn robi z niego pożytek, aby pokonać moc diabła. Kiedy zaakceptujecie ból zniewagi i kpiny — których zawsze możecie się spodziewać, gdy kroczycie w jedności z Moim Synem — to wiele Łask zostanie wam udzielonych. Nie tylko, że taki ból uczyni was silniejszymi, lecz Mój Syn odsłoni przed wami Współczucie, jakie ma dla innych, których grzechy może zmyć dzięki oddanej Mu przez was ofierze.

Tak wielu ludzi nie uświadamia sobie, że gdy znajdą się bliżej Mojego Syna oraz gdy przebywa On w pewnych duszach, to to zawsze wywoła ból u tych, którzy zgadzają się dźwigać Jego Krzyż. Mój Syn może prawdziwie zanurzać się jedynie w duszach, które są na Niego otwarte i które pozbawione są pychy, złośliwości i miłości własnej. Ale wkrótce potem, gdy tylko zamieszka On w pełni w takich duszach, to Światło Jego Obecności będzie odczuwać wielu, z którymi dusze te wejdą w kontakt. Przyciągną one innych, aby stali się uczniami Mojego Syna. Staną się oni jednak zarazem celem dla diabła, który będzie z uporem walczył, aby te dusze odciągnąć od Mojego Syna. Jeżeli diabłu nie uda się skusić takich dusz, to jego walka przeciwko nim stanie się jeszcze bardziej zażarta i zarazi on innych, a oni będą te dusze atakowali, im złorzeczyli i je oczerniali.

Ważne jest, aby wszyscy chrześcijanie pozostali czujni wobec planów, które zostały nakreślone przez szatana, by pożreć dusze tych, którzy kochają Mojego Syna i Mu służą. On upodobał sobie te dusze bardziej niż jakiekolwiek inne i nigdy nie będzie usatysfakcjonowany, dopóki nie poddadzą się one jego pokusom.

Jako chrześcijanie musicie się przygotować do walki o waszą wiarę, ponieważ zostaniecie obdarci — warstwa po warstwie — ze wszystkiego, co jest drogie waszemu sercu. Musicie ubiegać się o Sakrament Pojednania jak nigdy dotąd, bo bez niego nie będzie możliwe uchronienie się od plagi, której panowanie, skierowane przeciwko chrześcijaństwu, ma obecnie w świecie miejsce.

Przypominajcie sobie, drogie dzieci, o tym wszystkim, czego Mój Syn was nauczał, ponieważ Jego Słowo będzie kwestionowane tak długo, aż stanie się nie do rozpoznania. Przyjdźcie i poproście Mnie, waszą umiłowaną Matkę Zbawienia, abym modliła się za każdego z was, byście pozostali wierni Prawdzie — dzięki odmawianiu tej Modlitwy o Obronę Waszej Wiary.

Krucjata Modlitwy (151) O Obronę Wiary

O Matko Boża, o Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia,

Módl się, abyśmy pozostali wierni nieustannie Prawdziwemu Słowu Boga.

Przygotuj nas, aby bronić Wiary i podtrzymać Prawdę oraz odrzucić herezję.

Chroń wszystkie Twoje dzieci w tych trudnych czasach i udziel każdemu z nas Łask, aby być odważnym, kiedy rzuci się nam wyzwanie, aby odrzucić Prawdę i zrzec się Twojego Syna.

Módl się, Święta Matko Boża, abyśmy doczekali się Bożej Interwencji, aby móc pozostać chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Każdy z was jest błogosławiony wielka odwagą, jeżeli odmawia tę Krucjatę Modlitwy. Idźcie w pokoju, Moje dzieci, miłując Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i Mu służąc.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ugrupowania, które będą lansować herezję skierowaną przeciwko Świętej Biblii, poszukiwać będą tych, którzy pozostaną niezłomni w Wierze

środa, 21 maja 2014, godz. 20.40

Moja wielce umiłowana córko, Mój Ojciec pragnie, aby wszystkie Jego dzieci okazywały sobie wzajemną miłość i miłosierdzie. Grzech tak szybko się rozprzestrzenia — jako bezpośredni rezultat grzechu pychy — że jego plaga, w szczególności w stosunku do tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, zagarnęła wiele dusz, które kiedyś były blisko Mojego Najświętszego Serca.

Szatan i każdy demon, którego on wysłał, aby zniszczyć ludzkość, wywołali na świecie wiele podziałów. Usiłują oni skłócić narody i społeczności. Ataki terrorystyczne staną się bardziej nieokiełzane, jednak najpoważniejszym znakiem będzie to, jak prześladowani będą chrześcijanie. Nigdy przedtem chrześcijanie nie byli tak poniżani — i ograniczani w ich prawie do wolności religijnej oraz pogwałceni w ich prawie pozostania