Moja Obietnica, że ponownie powrócę, spełni się za życia tego pokolenia

czwartek, 1 maja 2014, godz. 23.30

Moja wielce umiłowana córko, Moja Obietnica, że ponownie powrócę, spełni się za życia tego pokolenia. Wielu ludzi na świecie w tym obecnym czasie zapomina o proroctwach, które zawarte są w Najświętszej Biblii — proroctwach nawiązujących do Wielkiego Dnia Pańskiego. Aby was przygotować na ten czas, Mój Ojciec polecił Mi, aby was poinformować, że data Mojego Powtórnego powrotu jest ustalona, ale jedynie On, Ojciec Przedwieczny, zna tę datę. Nawet Mnie, Jego Synowi Jednorodzonemu, data ta nie jest wiadoma — a jedynie to, że stanie się to wkrótce.

Wiele wydarzeń musi najpierw nastąpić, przed nadejściem wielkiej odnowy, ale wiedzcie, że nastąpią one w szybkim tempie i błyskawicznie jedno po drugim.  Ci, którzy obawiają się Wielkiego Dnia, muszą więc właśnie Mi zaufać i modlić się o dusze tych, którzy uczynią wszystko, co tylko mogą, aby stanąć Mi w drodze w Moim Podążaniu za duszami. Moim Planem wobec świata jest sprowadzenie nawet tych najbardziej upartych pomiędzy wami do Mojego Królestwa. Moje Królestwo nastanie, gdyż taki jest Plan Boga, który wypełni Ostatnie Przymierze zgodnie ze Świętą Wolą Boga.

Módlcie się szczodrze w waszych sercach za dusze tych, którzy najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia, a Ja osłonię ich Moją Najdroższą Krwią. Wszystko to, co było na początku, na końcu się wypełni, a wtedy świat będzie istniał bez końca. Wszystko rozpoczyna się i kończy za sprawą Mojego Ojca.

Nic nie powstrzyma Mojego Powtórnego Przyjścia. Żadnemu człowiekowi, który się Mnie przeciwstawia i który usiłuje odciągać dusze ode Mnie, nie będzie wolno Mnie prowokować, bo kiedy przybędę, wszyscy Moi wrogowie zostaną odrzuceni precz. Ocalę słabych, przerażonych, skruszonych, heretyków, pogan, kłamców, złodziei, morderców — wszystkich grzeszników. Żaden z was nie jest wyłączony z Mojego Miłosierdzia. Ja kocham was wszystkich.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.