Matka Zbawienia: Cała Apokalipsa będzie dotyczyła opanowania Kościoła Mojego Syna na ziemi przez Jego wrogów

piątek, 2 maja 2014, godz. 19.00

Moje dziecko, kiedy ludzie słyszą słowo “apokalipsa”, to trwoga potrafi ścisnąć ich serca. A jest tak dlatego, że bardzo nieliczni są poinformowani, co ona symbolizuje. Czasy te zostały przepowiedziane jako ostatnia część Planu Mojego Ojca, aby zjednoczyć świat i uwolnić go z uścisku zła, które tak długo go dławi.

Najważniejszy znak tego, że czas jest blisko, nastąpi tuż przed Powtórnym Przyjściem Mojego Syna, kiedy to Jego całe Ukrzyżowanie będzie przeżywane na nowo. Takie będą tego znaki. Tak samo, jak On był ubiczowany, tak samo ubiczowane zostanie Jego Ciało — Jego Kościół na Ziemi — poprzez korupcję i skażenie. Potem, tak samo jak ciernie zostały umieszczone na Jego Głowie, tak i zostaną one umieszczone na głowach przywódców Jego Kościoła. Ręce Jego wyświęconych sług zostaną przybite tak jakby do Krzyża, gdy już więcej nie będą używane — w oczekujących was czasach — do posługi przy Świętych Sakramentach. Tak samo, jak gwoździe przeszyły Stopy Mojego Syna, tak i tym prawdziwym sługom Bożym zostanie zabronione prowadzenie dusz wzdłuż prawdziwej Ścieżki Pańskiej. Krzyżowanie Kościoła Mojego Syna na ziemi będzie trwało, dopóki on nie umrze — a tego dnia Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, nie będzie już dłużej Obecne w Świętej Eucharystii. Kiedy zniszczony zostanie Kościół Mojego Syna, to jaką ścieżką podążą Jego wyznawcy? Tak więc, jeżeli nie będziecie naśladowali Ścieżki Mojego Syna, to nie będziecie w stanie znaleźć waszej drogi do Jego Królestwa.

Skoro Kościół Mojego Syna został przejęty, a wróg zasiada na tronie, wy zawsze musicie pozostawać wierni Mojemu Synowi. Nie będziecie w stanie tego uczynić, jeżeli zaakceptujecie prawa laickiego świata jako substytutu Prawdy.

Księga Prawdy wraz z Krucjatami Modlitwy utrzyma was skoncentrowanych na Moim Synu. Ci wierni Mu wyświęceni słudzy karmić was będą Pokarmem Życia, gdy nigdzie nie będzie można Go znaleźć. Do tego czasu będziecie w stanie liczyć miesiące, tak jakby były one tygodniami, a tygodnie tak jakby były one dniami, ponieważ na odgłos trąby powstanie z popiołów Nowa Jerozolima, a prześladowanie dobiegnie końca.

Cała Apokalipsa będzie dotyczyła opanowania Kościoła Mojego Syna na ziemi przez Jego wrogów. Będzie ona dotyczyć walki o dusze. Kara będzie Ostrzeżeniem Boga wobec ludzkości, aby ta otwarła swoje oczy na Prawdę. Reszta Armii pomoże zachować przy życiu płomień miłości do Mojego Syna, a  tym samym odroczyć karę dla dusz — karę, która spadłaby na nie, gdyby nie Miłosierdzie Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia