Matka Zbawienia: Bóg nigdy by nie zezwolił, by Jego Słowo zostało zmienione czy błędnie zinterpretowane, tak aby odpowiadało człowiekowi

niedziela, 4 maja 2014, godz. 16.23

Moje drogie dzieci, kiedy Bóg wysyła proroków na świat, to oni są po prostu posłańcami. Zostali wysłani, aby przekazać Prawdę — Słowo Boże.

Poprzez wieki wiele Bożych dzieci źle pojmowało rolę proroków. Niektórzy zaczęli wielbić proroków, zamiast przyjąć Słowo Boże i oddawać chwałę Bogu. Uczynili oni proroków bogów, a Przesłania dla świata – włącznie z tymi od Mojego Syna, Jezusa Chrystusa – stały się mniej ważne, niż prorocy, którzy je obwieszczali.

Dzieci, prorocy Boga, aniołowie Boży, wizjonerzy i widzący — nie są godni takiego uwielbienia. Są oni prostymi ludźmi z małą lub zerową wiedzą w sprawach Duchowych, i dlatego też zostali wybrani. To Orędzia są ważne, a posłańcy są jedynie przekaźnikami słowa. Nigdy nie wolno odrzucać Słowa Bożego przekazanego przez proroków, jednocześnie samego proroka wynosząc na uczyniony przez siebie samego piedestał.

Nigdy nie wolno ignorować Słowa Bożego. Obrazu Boga nigdy nie wolno wymieniać na obrazy Jego proroków czy świętych, którzy zyskali Jego Łaskę. Możecie prosić świętych i proroków, aby orędowali za wami, ale nigdy nie wolno wam zasypywać ich chwałą, która musi być zarezerwowana dla Boga, Stworzyciela wszystkiego, co jest niebiańskiego pochodzenia. Prawda ta nadal obowiązuje. Najpierw musicie oddawać cześć Bogu i stawiać Go ponad wszystkim, co istnieje. Musicie przylgnąć do Słowa, ustanowionego od samego początku, i nigdy od Niego nie odstępować, bo Ono nigdy nie może być i nie będzie zmienione. Słowo Boże jest ostateczne.

Ludzkość poznała Nauki Mojego Syna, od kiedy zaczął On chodzić po Ziemi. Wyjaśniły One szczegółowo Słowo Boże, ale nigdy nie odeszły od Prawdy. Współczesny człowiek jest nadal taki sam, jakim był, gdy Mój Syn przyszedł po raz pierwszy. Człowiek jest ciągłe słaby, chwiejny i pozostaje grzesznikiem — tak dziś, jak i wtedy. Jeżeli jakikolwiek  prorok czy człowiek, który twierdzi, że przemawia w Imię Boga, powie wam, że Słowo musi być tak zmienione, aby dopasować Je do dzisiejszych potrzeb człowieka, to musicie się mieć na baczności. Jeżeli zostanie wam powiedziane, że Słowo w rzeczywistości znaczy zupełnie coś innego, to wy tego nie akceptujcie. Człowiek, włącznie z tymi, którzy służą Bogu, nie ma zezwolenia na fałszowanie Prawdy.

Jeżeli jakiś człowiek twierdzi, że jest natchniony przez Boga, a następnie zmienia Słowo, aby Je dopasować do świeckiego świata, to nie wolno wam takiemu komuś ufać. Bóg nigdy by nie zezwolił, by Jego Słowo zostało zmienione czy błędnie zinterpretowane, tak aby odpowiadało człowiekowi. Pamiętajcie, że jeżeli wielbicie jakiegoś proroka i zasypujecie go chwałą, to obrażacie Boga. Jeżeli zaś akceptujecie zmiany dotyczące zawartości Najświętszej Biblii — co jest sprzeczne ze Słowem Bożym — to wtedy odcinacie się od Prawdy. Jeżeli akceptujecie nieprawdę, aby w ten sposób służyć Bogu zgodnie z waszymi własnymi wyobrażeniami, to odseparowujecie się od Boga.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.