Księga Prawdy będzie przeciwwagą dla nowej, fałszywej książki

poniedziałek, 5 maja 2014, godz. 16.10

Moja wielce umiłowana córko, wszyscy, którzy podążają za Moim Głosem w tych Orędziach, nadal będą otrzymywać wielkie błogosławieństwa, gdyż ich wytrzymałość będzie wypróbowywana tak, jak nie było to widziane od czasów cierpień chrześcijan w średniowiecznych czasach. Każdy z nich będzie dręczony przez złego, który wykorzystuje dusze słabych i pysznych, aby przypuścić ataki na tych, którzy są blisko Mnie. Zostanie podjęta każda próba, aby w widzialny, jak i niewidzialny sposób rzucać oszczerstwa na to wielkie Moje Dzieło.

Wiedzcie, że w miarę jak prześladowania będą się nasilały, moc szatana zostanie ukrócona, a wszystko, na co będzie go stać, to nadal będzie rzucanie kamieniami, rozpowszechnianie kłamstw i usiłowanie odciągnięcia ode Mnie dusz. Osiągnie on sukces w odciąganiu dusz od tej Misji, posługując się rozmaitymi metodami. Wykorzysta on do ataku na tę Misję wizjonerów, a to spowoduje wielkie zamieszanie.

Kiedy człowiek trwa w swym upadku, a Słowo Boże nie jest już dłużej akceptowane w Swej całości, wówczas Niebo zawsze interweniuje. Zaufajcie Mi, kiedy was teraz zapewniam, że to jest Moja Misja, a jeżeli mówi się coś przeciwnego, to możecie być pewni, że jesteście prowadzeni na manowce. Moją Obietnica polega na pozostaniu wiernym w stosunku do Bożych dzieci do samego końca i tak długo, dopóki dusza zupełnie nie odrzuci Bożej Ręki. Ja pójdę przodem i wyposażę was we wszystkie Dary, a przekaże wam je, aby was ochronić od Moich wrogów, którzy przychodzą do was jak wilki przebrane za owieczki. Moje Dary staną się przeciwwagą tego, co zostanie przekazane światu przez wrogów Boga. Księga Prawdy będzie przeciwwagą dla nowej, fałszywej książki — pełnej fałszywych, stworzonych przez człowieka doktryn, które będą usprawiedliwiać grzech — książki, która zostanie narzucona wkrótce światu. Pieczęć Boga Żywego uchroni was od znaku bestii, a Medalik Zbawienia od herezji, która wyleje się z ust Moich wrogów, którzy przejmą Mój Kościół na ziemi.

Oczywiście, że Misją tą szatan pogardza i że wykorzysta on nawet dobre dusze — które z poczucia błędnie pojętej lojalności wobec tych Moich wyświęconych sług, którzy utracili już wiarę i którzy już prawdziwie Mi nie służą, bo już dłużej nie wiedzą jak — by zatrzasnąć Moje Święte Słowo.  Nie możecie dopuścić do tego, aby się zachwiać. Nie bądźcie jak ci, którzy przyszli przed wami, a którzy Mnie odrzucili, kiedy chodziłem po ziemi.

Daję wam Moje Słowo, że wszystkie dowody, których pragniecie, za niedługo otrzymacie. Udzielam wam Mojej Obietnicy, że przychodzę obecnie tylko po to, aby przynieść wam Zbawienie — w czasie, kiedy przez Moich wrogów zostanie podjęta każda próba, aby odmówić wam prawa do Zbawienia, przyznanego wam, jako dzieciom Bożym, przez Boga.

Nie opuszczajcie Mnie, kiedy wiecie w swoim sercu, że to jestem Ja, Jezus Chrystus, Który teraz do was mówi. Nie podejmujcie prób odciągania dusz ode Mnie, jeżeli macie jakieś wątpliwości co do tego, Kim Ja Jestem. Nie rańcie proroków Bożych, bo będziecie wielce cierpieć. Nie walczcie przeciwko Planowi Mojego Ojca, dotyczącego przygotowania świata na Moje Powtórne Przyjście, bo Gniew Mojego Ojca ściągniecie na siebie. Bądźcie wdzięczni. Bądźcie szczodrzy i przyjmijcie ten Dar Interwencji z miłością i radością, gdyż jest on dla waszego własnego dobra i dla dobra każdej żyjącej duszy, która pojawia się na świecie.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.