Bóg Ojciec: Nigdy nie wolno się sprzeciwiać Mojej Bożej Woli

piątek, 9 maja 2014, godz. 17.00

Moja najdroższa córko, świat został stworzony przeze Mnie, ponieważ taka była Moja Wola. Moja Wola zawsze istniała i zawsze będzie istnieć. Moja Wola wypełni się przy udziale albo bez udziału ludzkiej woli. Wolna Wola — dana człowiekowi Moją Ręką — została nadużyta, czego następstwem była separacja człowieka ode Mnie, Ojca Przedwiecznego. Tak długo, jak długo człowiek posiada dar wolnej woli, będzie tak, że jedynie ci, którzy wybierają przyjście do Mnie przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, mogą się stać częścią Mnie — stać się pełnią na nowo.

Kiedy wola człowieka sprzeciwia się Mojej Woli, wywołuje to ostrą walkę, ponieważ tylko Moja Wola potrafi korygować wszystko, co jest. Moja Boża Wola kontroluje wszystko to, co jest przeze Mnie dopuszczane, wszystko, na co zezwalam, Ja jednak zawsze akceptuję wolną wolę — którą dałem człowiekowi — gdyż tego, co raz podarowałem, z powrotem nie odbieram. Czasami człowiek z powodu swojego własnego, wolnego wyboru staje się w świecie przyczyną okropnego bólu i Mnie ogromnie obraża z powodu swojej chciwości i egoizmu. A jednak — nie wtrącam się do wolnej woli człowieka, ponieważ jedynie on może decydować o tym, czy chce czy też nie chce czynić tego, czego pragnie Moja Wola. I, pomimo że Ja nie będę usiłował odebrać mu wolnej woli, to wolny wybór nie oznacza, że człowiek może dyktować Mi swoją wolę w zakresie tego, co do Mnie należy.

Nigdy nie wolno się sprzeciwiać Mojej Bożej Woli, ponieważ człowiek Mojej Woli nigdy nie będzie mógł przezwyciężyć. Jeżeli zaś to uczyni, to odkryje, że jest niemożliwe, aby się Mi sprzeciwić, nie cierpiąc tego konsekwencji. Jedynie Ja decyduję o rezultacie życia i śmierci, gdyż ta decyzja należy do Mnie. Skoro Ja podejmuję decyzję przeprowadzenia Moich Planów, aby uchronić Moje dzieci, to żaden człowiek nie posiada mocy, aby to przekreślić. Jeżeli człowiek spróbuje zaingerować w Moje Dary dla świata, łącznie z darem życia we wszelkich jego postaciach, to nie tylko, że mu się to nie uda, ale w wyniku tego będzie on cierpiał.

Niech żaden człowiek nie usiłuje powstrzymać Mnie od wypełnienia Mojego Planu Świętego Przymierza.

Niech żaden człowiek nie bluźni przeciwko Mnie lub nie staje się przeszkodą na drodze Mojej Woli, by nie został gwałtownie ścięty.

Niech żaden człowiek nie usiłuje Mnie powstrzymać od udzielania duszom Życia Wiecznego, bo jego własne życie zostanie zatrzymane. Nigdy nie odniesiecie sukcesu, jeżeli będziecie próbowali Mnie się przeciwstawić. Skoro człowiek nadal zaprzecza Mojemu Słowu oraz zwalcza Moją Boskość, to wywoła to zamieszki, katastrofy, utratę życia i straszliwe kary. Oto powód, dla którego dusza, która jest proszona, aby była Mi posłuszna czy też posłuszna Moim Wskazówkom, i która swoją wolną wolą akceptuje te prośby — nie będzie w stanie sprzeciwić się Mojej Woli.

Ty, Moja córko, usiłowałaś walczyć z Moją Wolą, ale już się Mi poddałaś. I teraz już wiesz, że to na nic się nie zdaje, gdyż dokona się tylko to, co Ja podyktowałem, na Mój własny sposób.

Dzieci — Ja Jestem waszym Ojcem. Ja Jestem waszym Stworzycielem. Tylko Ja wiem, co przyniesie wam przyszłość, ale pocieszcie się tym, że wszystkie Moje plany są zakończone. Dopiero wtedy, gdy wasza wola połączy się z Moją — Moje Królestwo w pełni się urzeczywistni i ostatecznie się wypełni. Dopiero wtedy przeminie wszelka niezgoda pomiędzy człowiekiem a Mną, waszym Przedwiecznym Ojcem. W tym nowym świecie będzie panował pokój — świecie tak doskonałym, że nigdy się nie skończy.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.