Ustanowię wewnątrz Mojego Kościoła męża, który powstanie i obwieści Prawdę

sobota, 10 maja 2014, godz. 17.30

Moja wielce umiłowana córko, nie musisz tego teraz rozumieć, ale wiedz, że ustanowię wewnątrz Mojego Kościoła męża, który powstanie i obwieści Prawdę. Uczyni on to w owym czasie, kiedy żaden inny kardynał, biskup, kapłan czy jakikolwiek Mój wyświęcony sługa nie zdobędzie się na odwagę, by tego dokonać. Kiedy nowa fałszywa doktryna pochłonie kościół, to wielu w jego wnętrzu będzie — w swoich sercach — wiedzieć, jak jest ona błędna. Będą oni zaalarmowani, ale zbyt przestraszeni, aby podnieść swe głosy. Będą oni nieliczni — i liczebnie przeważać będą ci, których wiara jest tak słaba, że z łatwością, w Moje Święte Imię, przyjmą byle jaką herezję, na jaką napotkają Boże dzieci.

Mąż, którego Ja ustanowię, jest odważną duszą, i wielu odczuje ulgę, kiedy on zaoponuje. Kiedy to uczyni, wtedy wielu innych podniesie się i sprzeciwi, ocalając w ten sposób wiele dusz. Na czas, kiedy on powstanie, mam też inne plany, aby zgromadzić wszystkich spośród tych innych wyznań, nieakceptujących Mnie, Jezusa Chrystusa, jako będącego Synem Bożym. Wszystkie te Boskie Plany zostały przepowiedziane — i wówczas miliony ludzi z całego świata uświadomią sobie Prawdę. Rozrosną się wtedy, a Ja będę im błogosławił, tak aby mogli zgromadzić razem wszystkie wyznania w jedynym tylko celu — aby zapewnić, że głoszone będzie Prawdziwe Słowo Boże. Następnie wiara się rozprzestrzeni, tak że Moje Słowo, zawarte w Świętych Ewangeliach, będzie wykładane z pomocą mężczyzn i kobiet oraz ich synów i córek w czterech zakątkach świata. Będą oni prorokować, ujawniając światu te Boże Orędzia, a Moja Obecność ich osłoni, aby udzielić im mocy i odwagi, której będą potrzebować.

Tak przekonywające będzie to Moje pokolenie w szerzeniu Prawdy, że wielu tych, którzy zostali zwiedzeni i którzy zostali poprowadzeni szlakiem wielkiego błędu, zawróci i przybiegną do Mnie z powrotem. Tak szybko będą się rozrastać, że za każdą herezję przeciwko Mnie miliony dusz zostanie nawróconych. Najpierw przyciągnę pogan, gdyż im nie została przekazana Prawda, i wtedy świat nie będzie miał żadnych wątpliwości co do tego, jak potężną była Moja Interwencja. Potem przyciągnę do siebie wszystkie inne religie i zostanie im wyraźnie pokazane, że istnieje tylko jedna droga do Mojego Ojca i że ona prowadzi tylko przeze Mnie. I, kiedy przyciągnę miliony dusz do Siebie i do Prawdy o tym, Kim Ja Jestem, wtedy miliony innych dusz zostanie przyciągniętych do religii wymyślonej przez człowieka, a zaplanowanej i stworzonej przez złego ducha.

Wielki plan diabła jest drobiazgowy i zarazem prosty, i polega na tym, aby doprowadzić do potępienia — poprzez zniszczenie ich wiary we Mnie, Jezusa Chrystusa — tak wielu dusz, jak jest to możliwe. Oni dokonają tego poprzez zaprzeczenie Prawdzie. Podczas gdy nowa religia pochłonie dusze z powodu kłamstw — Ja odzyskam ich trzy razy tyle, sprawiając, że Boże dzieci nie zapomną Prawdy.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.