Wykorzystają Mój Dom, aby — w wyrazie szacunku — oddawać cześć pogańskim bóstwom, co zostanie określone przed światem jako jedynie właściwe

niedziela, 18 maja 2014, godz. 19.15

Moja wielce umiłowana córko, wszystkie przekazane ci proroctwa zaczną się teraz kropla po kropli rozlewać, aż w końcu nagle zmienią się w rwący potok. Za niedługo staniecie się świadkami wydarzeń, poczynań i działań, związanych z Moim Kościołem na Ziemi. Ci, którzy pretensjonalnie opluwają Moje Święte Słowa, zamilkną — tak zszokowani będą wydarzeniami, które nadejdą.

Wszystko, co pochodzi ode Mnie, pochodzi od Mojego Ojca. Kiedy Mój Ojciec ustanawia szczegółowy przebieg przyszłych zdarzeń — jako część Jego Misji ocalania dusz — to możecie być pewni, że one będą miały miejsce. Ponieważ rozpoczyna się nowa era radykalnych reform w Moim Kościele, zostanie do Niego włączonych wiele niechrześcijańskich grup. I chociaż Ja witam serdecznie wszystkie dusze, to nigdy nie dopuszczę, aby Moje Słowo — na Którym został zbudowany Mój Kościół — zostało zepchnięte na margines. Do Mojego Domu zostaną przyjęci ci, którzy Mnie nie akceptują, ponieważ nie wierzą w to, Kim Ja Jestem. Okaże się im wszelką gościnność, będą traktowani z wielką grzecznością, obdarzy się ich podarunkami, a mimo tego odmówią oni uznania Pana swojego Domu. Potem Wykorzystają Mój Dom, aby — w wyrazie szacunku — oddawać cześć pogańskim bóstwom, co zostanie określone przed światem jako jedynie właściwe. Chrześcijanom zaś powiedzą, że Bóg oczekiwałby od nich przyjęcia niewierzących do Kościoła. I że niektóre z praktyk, które oddają Mi hołd, będą musiały zostać zmodyfikowane, aby nie obrazić tych gości. Niebawem Dom Mój nie będzie już dłużej należał do Mnie, ponieważ na temat Mojego Prawdziwego i Świętego Słowa nie będzie się wiele mówić.

Nowe słowa — o których wam powiedzą, że pochodzą one z Moich Ust — zostaną użyte przez Mój Kościół na Ziemi, aby powitać obcych w Moim Domu. I podczas gdy Ja cichutko siedzę w kącie, oni będą biegać po Moim Domu jak w amoku, zabiorą skarby i wszystkie symbole, która są związane ze Mną, z Moją umiłowaną Matką oraz Stacje Drogi Krzyżowej. Mój Dom zostanie doszczętnie ogołocony ze wszystkiego, co jest Mi drogie, a oszuści zamieszkają w jego murach. Stanie się on miejscem udziwnionych, pamiątkowych uroczystości, a nowe i niezwykłe modlitwy oraz nowa książka zastąpią stare. To będzie trwać, dopóki nie zostanę zmuszony do opuszczenia Mojego Domu, gdyż stanie się on niegodny Mojej Obecności. A Moi wszyscy niewinni wyznawcy dostrzegą w tym jedynie — jak będą wierzyć — próbę modernizacji religii katolickiej.

Za niedługo nie będę już dłużej posiadał klucza do Mojego Domu, gdyż zabiorą oni go także. Uczynię wtedy Mój Dom wyłącznie w sercach Moich wiernych, wyświęconych sług, Moich umiłowanych wyznawców oraz w sercach tych, którzy będą na Mnie otwarci. Mój Dom — waszym jest. Mój Dom jest dla każdego. Ale to, że witam pogan w Moim Domu, nie daje im prawa do zmuszania Bożych dzieci do przyjęcia ich zwyczajów czy pozwalania na to, aby ich ceremonie miały miejsce w Domu Pańskim.

Nigdy nie wolno wam dopuścić do tego, aby wasza Wiara została w taki sposób wykorzystana czy poszła na ustępstwa, dopuszczając, aby poganie zanieczyścili Mój Dom.

Wasz Jezus