Wykorzystają Mój Dom, aby — w wyrazie szacunku — oddawać cześć pogańskim bóstwom, co zostanie określone przed światem jako jedynie właściwe

Załaduj kopię Wykorzystają Mój Dom, aby — w wyrazie szacunku — oddawać cześć pogańskim bóstwom, co zostanie określone przed światem jako jedynie właściwe:

niedziela, 18 maja 2014, godz. 19.15

Moja wielce umiłowana córko, wszystkie przekazane ci proroctwa zaczną się teraz kropla po kropli rozlewać, aż w końcu nagle zmienią się w rwący potok. Za niedługo staniecie się świadkami wydarzeń, poczynań i działań, związanych z Moim Kościołem na Ziemi. Ci, którzy pretensjonalnie opluwają Moje Święte Słowa, zamilkną — tak zszokowani będą wydarzeniami, które nadejdą.

Wszystko, co pochodzi ode Mnie, pochodzi od Mojego Ojca. Kiedy Mój Ojciec ustanawia szczegółowy przebieg przyszłych zdarzeń — jako część Jego Misji ocalania dusz — to możecie być pewni, że one będą miały miejsce. Ponieważ rozpoczyna się nowa era radykalnych reform w Moim Kościele, zostanie do Niego włączonych wiele niechrześcijańskich grup. I chociaż Ja witam serdecznie wszystkie dusze, to nigdy nie dopuszczę, aby Moje Słowo — na Którym został zbudowany Mój Kościół — zostało zepchnięte na margines. Do Mojego Domu zostaną przyjęci ci, którzy Mnie nie akceptują, ponieważ nie wierzą w to, Kim Ja Jestem. Okaże się im wszelką gościnność, będą traktowani z wielką grzecznością, obdarzy się ich podarunkami, a mimo tego odmówią oni uznania Pana swojego Domu. Potem Wykorzystają Mój Dom, aby — w wyrazie szacunku — oddawać cześć pogańskim bóstwom, co zostanie określone przed światem jako jedynie właściwe. Chrześcijanom zaś powiedzą, że Bóg oczekiwałby od nich przyjęcia niewierzących do Kościoła. I że niektóre z praktyk, które oddają Mi hołd, będą musiały zostać zmodyfikowane, aby nie obrazić tych gości. Niebawem Dom Mój nie będzie już dłużej należał do Mnie, ponieważ na temat Mojego Prawdziwego i Świętego Słowa nie będzie się wiele mówić.

Nowe słowa — o których wam powiedzą, że pochodzą one z Moich Ust — zostaną użyte przez Mój Kościół na Ziemi, aby powitać obcych w Moim Domu. I podczas gdy Ja cichutko siedzę w kącie, oni będą biegać po Moim Domu jak w amoku, zabiorą skarby i wszystkie symbole, która są związane ze Mną, z Moją umiłowaną Matką oraz Stacje Drogi Krzyżowej. Mój Dom zostanie doszczętnie ogołocony ze wszystkiego, co jest Mi drogie, a oszuści zamieszkają w jego murach. Stanie się on miejscem udziwnionych, pamiątkowych uroczystości, a nowe i niezwykłe modlitwy oraz nowa książka zastąpią stare. To będzie trwać, dopóki nie zostanę zmuszony do opuszczenia Mojego Domu, gdyż stanie się on niegodny Mojej Obecności. A Moi wszyscy niewinni wyznawcy dostrzegą w tym jedynie — jak będą wierzyć — próbę modernizacji religii katolickiej.

Za niedługo nie będę już dłużej posiadał klucza do Mojego Domu, gdyż zabiorą oni go także. Uczynię wtedy Mój Dom wyłącznie w sercach Moich wiernych, wyświęconych sług, Moich umiłowanych wyznawców oraz w sercach tych, którzy będą na Mnie otwarci. Mój Dom — waszym jest. Mój Dom jest dla każdego. Ale to, że witam pogan w Moim Domu, nie daje im prawa do zmuszania Bożych dzieci do przyjęcia ich zwyczajów czy pozwalania na to, aby ich ceremonie miały miejsce w Domu Pańskim.

Nigdy nie wolno wam dopuścić do tego, aby wasza Wiara została w taki sposób wykorzystana czy poszła na ustępstwa, dopuszczając, aby poganie zanieczyścili Mój Dom.

Wasz Jezus