Ugrupowania, które będą lansować herezję skierowaną przeciwko Świętej Biblii, poszukiwać będą tych, którzy pozostaną niezłomni w Wierze

środa, 21 maja 2014, godz. 20.40

Moja wielce umiłowana córko, Mój Ojciec pragnie, aby wszystkie Jego dzieci okazywały sobie wzajemną miłość i miłosierdzie. Grzech tak szybko się rozprzestrzenia — jako bezpośredni rezultat grzechu pychy — że jego plaga, w szczególności w stosunku do tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, zagarnęła wiele dusz, które kiedyś były blisko Mojego Najświętszego Serca.

Szatan i każdy demon, którego on wysłał, aby zniszczyć ludzkość, wywołali na świecie wiele podziałów. Usiłują oni skłócić narody i społeczności. Ataki terrorystyczne staną się bardziej nieokiełzane, jednak najpoważniejszym znakiem będzie to, jak prześladowani będą chrześcijanie. Nigdy przedtem chrześcijanie nie byli tak poniżani — i ograniczani w ich prawie do wolności religijnej oraz pogwałceni w ich prawie pozostania wiernym Słowu — jak to  ma miejsce obecnie.

Chrześcijanie nie tylko, że staną się celem Moich wrogów, ale także zwrócą się wzajemnie przeciw sobie.  Ugrupowania, które będą lansować herezję przeciwko Świętej Biblii, poszukiwać będą tych, którzy pozostaną niezłomni w Wierze. Będą ich publicznie krytykować, wyśmiewać ich wierność Prawdzie i deptać po piętach każdemu Mojemu wyświęconemu słudze, który ośmieli się rzucić wyzwanie ich zdradzie w stosunku do Mnie, Jezusa Chrystusa.

Zły zwalcza Mnie w tym czasie z okropną wściekłością, ponieważ on wie, że na was nieomal nadszedł już Mój Czas. Postrzegajcie każdą formę prześladowania jako to, czym ono jest w stosunku do was jako chrześcijan, jako prawdziwych wizjonerów, proroków czy jako wyświęconych sług — wulgarnym i złośliwym atakiem na Mnie, waszego umiłowanego Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, Moi Umiłowani wyznawcy, nie wolno wam ulec prześladowaniom ze względu na waszą miłość do Mnie. Módlcie się za te biedne dusze, które dopuściły do tego, aby zło wylewało się z ich ust. Bądźcie cierpliwi i  spokojni, kiedy staniecie się świadkami prześladowań przeciwko chrześcijanom, ponieważ jedynie Moja Boskość jest Wieczna. Złe uczynki, działania i herezje, skierowane przeciwko Mnie, znikną w oka mgnieniu. Lecz tylko ci, którzy prawdziwie są za Mną, znajdą pokój i zbawienie.

Módlcie się za waszych prześladowców i dręczycieli, bo jeżeli to robicie, to osłabiacie siłę złego.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.