Matka Zbawienia: Jako chrześcijanie musicie się przygotować do walki o waszą wiarę

czwartek, 22 maja 2014, godz. 15.26

Moje drogie dzieci, cierpienie, które w obecnym czasie znosi z powodu ludzkich grzechów Mój Syn, jest dotkliwe. Nienawiść przeciwko Niemu i Jego Najświętszemu Słowu — takiemu, jakie jest zawarte w Biblii — manifestuje się w sercach wielu ludzi, łącznie z tymi należącymi do fałszywych religii, które nie uznają Boga Trójjedynego, oraz w sercach tych, którzy wyznają, że są chrześcijanami.

Każdy popełniany grzech rani Mojego Syna, a każdy śmiertelny grzech odczuwa On jako okrutny cios, wymierzony w Jego Ciało. Każdy popełniony akt herezji jest jak kolejny cierń wbity do Korony Cierniowej, którą On już nosi. Tak jak cierpienie Mojego Syna będzie się nasilało się — w czasie, kiedy będzie się zaprzeczało każdemu grzechowi przeciwko Bogu — tak i wzrośnie cierpienie prawdziwych chrześcijan.

Choć cierpienie jest straszną rzeczą i podczas gdy ból tych, którzy bronią Jego Słowa, jest ponad wszelką wytrzymałość, to mogą stać się one drogą do większej zażyłości z Moim Synem. Jeżeli przyjmiecie cierpienie raczej jako błogosławieństwo niż jako przekleństwo, to wówczas zrozumiecie, jaki Mój Syn robi z niego pożytek, aby pokonać moc diabła. Kiedy zaakceptujecie ból zniewagi i kpiny — których zawsze możecie się spodziewać, gdy kroczycie w jedności z Moim Synem — to wiele Łask zostanie wam udzielonych. Nie tylko, że taki ból uczyni was silniejszymi, lecz Mój Syn odsłoni przed wami Współczucie, jakie ma dla innych, których grzechy może zmyć dzięki oddanej Mu przez was ofierze.

Tak wielu ludzi nie uświadamia sobie, że gdy znajdą się bliżej Mojego Syna oraz gdy przebywa On w pewnych duszach, to to zawsze wywoła ból u tych, którzy zgadzają się dźwigać Jego Krzyż. Mój Syn może prawdziwie zanurzać się jedynie w duszach, które są na Niego otwarte i które pozbawione są pychy, złośliwości i miłości własnej. Ale wkrótce potem, gdy tylko zamieszka On w pełni w takich duszach, to Światło Jego Obecności będzie odczuwać wielu, z którymi dusze te wejdą w kontakt. Przyciągną one innych, aby stali się uczniami Mojego Syna. Staną się oni jednak zarazem celem dla diabła, który będzie z uporem walczył, aby te dusze odciągnąć od Mojego Syna. Jeżeli diabłu nie uda się skusić takich dusz, to jego walka przeciwko nim stanie się jeszcze bardziej zażarta i zarazi on innych, a oni będą te dusze atakowali, im złorzeczyli i je oczerniali.

Ważne jest, aby wszyscy chrześcijanie pozostali czujni wobec planów, które zostały nakreślone przez szatana, by pożreć dusze tych, którzy kochają Mojego Syna i Mu służą. On upodobał sobie te dusze bardziej niż jakiekolwiek inne i nigdy nie będzie usatysfakcjonowany, dopóki nie poddadzą się one jego pokusom.

Jako chrześcijanie musicie się przygotować do walki o waszą wiarę, ponieważ zostaniecie obdarci — warstwa po warstwie — ze wszystkiego, co jest drogie waszemu sercu. Musicie ubiegać się o Sakrament Pojednania jak nigdy dotąd, bo bez niego nie będzie możliwe uchronienie się od plagi, której panowanie, skierowane przeciwko chrześcijaństwu, ma obecnie w świecie miejsce.

Przypominajcie sobie, drogie dzieci, o tym wszystkim, czego Mój Syn was nauczał, ponieważ Jego Słowo będzie kwestionowane tak długo, aż stanie się nie do rozpoznania. Przyjdźcie i poproście Mnie, waszą umiłowaną Matkę Zbawienia, abym modliła się za każdego z was, byście pozostali wierni Prawdzie — dzięki odmawianiu tej Modlitwy o Obronę Waszej Wiary.

Krucjata Modlitwy (151) O Obronę Wiary

O Matko Boża, o Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia,

Módl się, abyśmy pozostali wierni nieustannie Prawdziwemu Słowu Boga.

Przygotuj nas, aby bronić Wiary i podtrzymać Prawdę oraz odrzucić herezję.

Chroń wszystkie Twoje dzieci w tych trudnych czasach i udziel każdemu z nas Łask, aby być odważnym, kiedy rzuci się nam wyzwanie, aby odrzucić Prawdę i zrzec się Twojego Syna.

Módl się, Święta Matko Boża, abyśmy doczekali się Bożej Interwencji, aby móc pozostać chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Każdy z was jest błogosławiony wielka odwagą, jeżeli odmawia tę Krucjatę Modlitwy. Idźcie w pokoju, Moje dzieci, miłując Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i Mu służąc.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia