Dzienne archiwum: 24 maja 2014

Gdy tylko pogaństwo owładnie Mój Kościół, to otworzy to ostatni rozdział

sobota, 24 maja 2014, godz. 21.20

Moja wielce umiłowana córko, głównym powodem dla którego dzisiaj tak wielu ludzi, a w szczególności młodych, nie chce Mnie znać, jest ich bezgraniczne samolubstwo. Obsesja na własnym punkcie oraz pragnienie, aby zadowolić jedynie samego siebie i swoje żądze, oznaczają, że brakuje prawdziwej, wzajemnej miłości oraz że w takich duszach nie ma wiele miłosierdzia. Gdy separują się one od innych w dążeniu do samorealizacji, to nie potrafią kochać swojego bliźniego. Jeżeli nie potrafią kochać swojego bliźniego, nie potrafią kochać Mnie.

Nigdy oddzielenie od Boga nie było tak rozpowszechnione. W ich sercach, gdzie jest tak mało miłości, zło natrafia na odpowiedni grunt, by zapuścić swoje korzenie. Jeżeli zaś zło zakorzenia się w duszach, które są dla niego tak łatwym łupem, to szybko się rozrasta i szerzy. Im dalej się ono rozpleni, tym mniej miłości będzie w duszy i zostanie jej zaszczepiona nienawiść do innych. Wkrótce nienawiść, zazdrość, zawiść, skąpstwo i chciwość staną się powszednimi cechami, które scalają nowoczesne społeczeństwo, aż wreszcie synteza tych wszystkich cech doprowadzi do tego, że dusze nic nie będą czuć. Pustka duchowa prowadzi do wielkiego niebezpieczeństwa, a ponieważ diabeł jest inteligentny, to wykorzysta on dusze na tym etapie, aby wszcząć wojnę przeciwko Obecności Boga w świecie. Kiedy świat ulega obsesji na własnym punkcie i żąda wszelkiego rodzaju praw, uważając, że to jest ważniejsze niż wspaniałomyślne ofiarowywanie siebie samego, to z tego nie może wyniknąć nic dobrego.

Kiedy Lucyfer okazał nieposłuszeństwo Mojemu Ojcu, to pycha była tym, co doprowadziło do jego upadku. Pycha i miłość do siebie samego, gdy wszystko inne staje się drugorzędne, doprowadzi do ostatecznego upadku rasy ludzkiej. Obecnie panoszy się nieposłuszeństwo wobec Boga. Dla Jego Przykazań widzi się tak mało szacunku; a to oznacza, że człowiek nie okaże posłuszeństwa każdemu pojedynczemu z Dziesięciu Przykazań. Kiedy Pierwsze Przykazanie zostanie złamane przez Mój Kościół na Ziemi — ostatnią strażnicę Mojego Ojca nad Jego dziećmi — świat doświadczy najgorszej kary od czasu potopu.

Gdy tylko pogaństwo owładnie Mój Kościół, to otworzy to ostatni rozdział.

Kiedy dzieci Boże miłują same siebie i się przed Bogiem puszą, płacze On rzewnymi Łzami. Jeżeli jednak jest On we wszystkich sercach zastępowany przez pogaństwo i fałszywego boga, to Jego Gniew będzie bezprecedensowy.

Wasz Jezus