Błędy w Krucjacie Modlitwy (33)

Drodzy Czytelnicy!

Jest faktem, że mimo iż wielu tłumaczy wspólnie opracowywało Modlitwę Pieczęć Boga Żywego, nie ustrzegliśmy się błędu: trzykrotnie „Mój” powinno być pisane nie wielką, lecz małą literą. Wychodzimy jednak z założenia, że nie ma to wpływu na moc ani skuteczność tej modlitwy.

Natomiast zwrot „odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (33)” jest skrótem myślowym, którego od początku używali (za angielskim oryginałem) wszyscy tłumacze. Formalnie rzecz biorąc, oznacza to: odmawiajcie tę modlitwę Krucjaty Modlitwy (33).

Jednocześnie przypominamy następujące Słowa Jezusa:

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?

Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku?

Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.

Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

(Mt 7,01-7,08, Biblia Tysiąclecia)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.