Medalik Zbawienia jest już dostępny!

Święto Matki Zbawienia będzie dniem, który jako ostatni zostanie przyznany Mnie, Matce Zbawienia

Oto adres strony, gdzie można go zakupić:

http://www.salvido.com/

Madalik Zbawienia  - awers Medalik Zbawienia - rewers

Przypominany: Medalika za darmo nie da się wyprodukować. Koszty tej produkcji dobrowolnie pokrywają ci, którzy kupują medaliki. Ale im nie wolno ich odsprzedawać i rozdają je dalej za darmo.

Dalsze wyjaśnienia tutaj:

http://ostrzezenie.net/wordpress/medalik-zbawienia/

I na stronie MBM:

http://www.thewarningsecondcoming.com/home/