Matka Zbawienia: Proszę tych, którzy śledzą te Orędzia, aby modlili się za tę Misję

niedziela, 8 czerwca 2014, godz. 14.45

Moje dziecko, chciałabym poprosić tych, którzy śledzą te Orędzia, aby modlili się za tę Misję. Prośba o wasze modlitwy jest po to, aby Dzieło to było chronione przed wszystkimi występnymi potrzaskami i działaniami diabła z ramienia tych, którzy mu służą i oddają mu cześć. Nigdy dotąd wasze Modlitwy nie były tak potrzebne, jak w obecnym czasie. Działanie diabła przeciwko tej Misji Zbawienia jest natężone, a jego nienawiść się wzmaga. Jeżeli nie poprosicie Boga, aby rozproszył jego nienawiść i wpływ na ludzkość, to jego działalność odniesie sukces, niszcząc dusze, których jedyną nadzieją na zbawienie będą Dary, które Bóg daje Swoim Dzieciom.

Proszę was, drogie dzieci, o modlitwę za tych wszystkich, którzy poświęcają swoje życie, będąc Wezwanym przez Boga, oraz  tej Misji. Modlitwa ta ma być odmawiana za wszystkich proroków Boga, wizjonerów i święte sługi, tak aby oni nadal Mu służyli, podczas gdy On wypełnia Ostatnie Przymierze. 

Krucjata Modlitwy (155) O Ochronę Misji Zbawienia

O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołanie o ochronę Misji Zbawienia i o ochronę Bożych dzieci. Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tym ważnym momencie w historii. Prosimy Ciebie, abyś chroniła tych wszystkich, którzy odpowiadają na Twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby ocalić każdego z wrogów Boga. Prosimy Ciebie, uwolnij te dusze, które padają ofiarą diabelskiego oszustwa i otwórz ich oczy na Prawdę.

O Matko Zbawienia, dopomóż nam, biednym grzesznikom, abyśmy się stali godni otrzymania Łaski wytrwałości — w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa — w czasach naszej niedoli.

Chroń tę Misję. Chroń swoje dzieci od prześladowań. Okryj nas wszystkich Twoim Najświętszym Płaszczem i obdarz nas Darem zachowania naszej wiary za każdym razem, kiedy rzuca się nam wyzwanie za to, że mówimy Prawdę, za to, że przekazujemy Święte Słowo Boże — na resztę naszych dni teraz i na wieki. Amen.

Moje umiłowane dzieci, musicie przedstawiać wasze Modlitwy każdego dnia mojemu Synowi, aby chronił tę Misję przed nienawiścią szatana. Gdy to uczynicie, udzielone wam zostaną wszelkie Błogosławieństwa. Tych z was, którzy w stanie, proszę, ofiarujcie tak często, jak tylko możecie, Msze za Bożego proroka, Marię Bożego Miłosierdzia, i za wszystkie sługi Boże, tak aby poprzez Miłosierdzie Boga wszystkie dusze zostały z Nim zjednoczone w Jego Królestwie na wieki.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia