Miłość jest jedynym sposobem, aby pokonać nienawiść. Nienawiść nie może pokonać Miłości, bo pochodzi ona od Boga

poniedziałek, 9 czerwca 2014, godz. 21.42

Moja wielce umiłowana córko, jakże Ja tęsknię, aby dotrzeć do tych, którzy stracili wiarę, i tych, którzy już dłużej we Mnie nie wierzą, i tych nieświadomych stanu rzeczy.

Orędzia te są dla świata — nie tylko dla wybranych, którzy  wychodzą Mi na przeciw i oddają Mi cześć i których dusze napełnione są miłością dla Mnie. Ja kocham każdego, ale zdaję się na wiernych, aby rozprzestrzeniali Słowo Boże, tak aby rozpalić ogień Mojej Miłości w sercach, które się na Nią całkiem zamknęły.

Jeżeli Mnie kochacie, to będziecie spełniać względem innych wszelkie dobre uczynki, tak jak was nauczałem. Będziecie traktować innych, kierując się tym, jak Ja was umiłowałem. Będziecie okazywać cierpliwość wobec tych, którzy będą wami pogardzać za to, że jesteście nosicielami symbolu chrześcijaństwa. Obejmijcie słabych: Nauczajcie ich Mojej Miłości we wszystkim, co mówicie i czynicie. Być chrześcijaninem oznacza podtrzymywanie Mojego Słowa na każdy sposób. Nigdy nie wolno wam zapominać, że Moja Miłość jest Boskiego pochodzenia. Moja Boskość jest bez zarzutu, a ta Ducha Świętego jest niepokonana, skoro jest On Obecny w każdym Moim Dziele. Moje Dzieła są potężne i rozrosną się i rozszerzą niczym wielki poryw wiatru, tak szybko, że stoi to poza granicami waszego rozumienia. Tak więc, kiedy Ja daję Samego Siebie poznać w Moim Słowie — w Moich Orędziach dla świata — to jeżeli Mnie obejmiecie, okażę wielkie Miłosierdzie tym, którzy ochoczo podejmą Mój Kielich. Kiedy przyjmiecie Dary, które wam daję i użyjecie ich tak, jak Ja tego pragnę, aby służyły dobru innych, to nastąpi wielki cud nawrócenia. Moja Miłość — o ile przyjmiecie Ją ode Mnie — rozejdzie się na innych. A jeżeli inni otrzymają waszą miłość, to oni też rozpoznają, skąd ona pochodzi.

Moja Miłość — gdy jest wszczepiona w wasze dusze, za przyczyną Ducha Świętego — rzuci was przede Mnie na kolana, przepełnionych łzami radości. Zapewniam was, że natychmiast rozpoznacie Miłość Boga, kiedy przeszyje ona wasze serca Mocą Parakleta. Wtedy zrozumiecie Moc Miłości, gdyż Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Potęgą, z powodu której każdy demon, każdy upadły anioł i sam szatan padają na ziemię w agonii, gdyż nie mają nade Mną żadnej władzy.

Kiedy pozwolicie, aby Moja Miłość wypełniała wasze dusze, to i w was zrodzi się moc, umożliwiająca wam pokonanie każdego zła na świecie. Moja Miłość niszczy władzę szatana i wszystkich jego demonów. Moja Miłość stanie się waszą bronią przeciwko złu, które napotkacie, gdyż przemawiacie w Moje Imię. Przyjmijcie Moją Miłość i zawsze kochajcie Moich wrogów.  Nie wolno wam nienawidzić Moich wrogów, gdyż jest to dokładnie to, czego zły od was chce — aby móc szerzyć nienawiść.  Miłość, kiedy jest szerzona, rodzi w innych miłość, tak samo jak nienawiść rodzi zwątpienie, strach i złość. Miłość jest jedynym sposobem, aby pokonać nienawiść. Nienawiść nie może pokonać Miłości, bo pochodzi ona od Boga.

Pragnę przekazać wam tę Krucjatę Modlitwy, aby uchronić was przed nienawiścią.

Krucjata Modlitwy (156) Ochrona przed nienawiścią:

Drogi Jezu, daj mi Swoją Miłość i otwórz moje serce, abym przyjął Twoją Miłość z wdzięcznością. Za przyczyną Mocy Ducha Świętego, pozwól, niech Twoja Miłość zajaśnieje we mnie, tak abym się stał znakiem Twojego Miłosierdzia.

Otocz Mnie Twoją Miłością i pozwól mojej miłości do Ciebie osłabić każdy rodzaj nienawiści, który napotkam, kiedy szerzę przesłania o Twoim Słowie. Wylej na nas Swoje Miłosierdzie i przebacz tym, którzy Ciebie odrzucają, Ciebie obrażają i którzy są obojętni na Twoją Boskość, i udziel im Daru Miłości.

Niech Twoja Miłość promieniuje w tych czasach niepewności, słabej wiary, prób i niedoli, i niech Moc Ducha Świętego pomoże mi sprowadzić do Prawdy tych, którzy najbardziej potrzebują Twojej Pomocy. Amen.

Moi drodzy wyznawcy, będziecie potrzebować Mojej Ochrony bardziej niż kiedykolwiek, gdyż Misja ta wzrasta. Moja Miłość zawsze was osłania, a Ja Sam dam się poznać poprzez Moje Słowo, Łaski Ducha Świętego i poprzez nawrócenie — dzięki modlitwom, które ta Misja Zbawienia przyniesie światu.

Nigdy nie powątpiewajcie w Moją Boskość czy Bożą Moc, gdyż beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.