Pięcioramienna gwiazda i Cudowny Medalik

Drodzy Czytelnicy!

W związku z dyskusjami, które dotyczą pięcioramiennych gwiazdek na Medaliku Zbawienia, przypominamy, że były one także od początku, zgodnie z Bożym zamysłem, obecne na Cudownym Medaliku. A zatem zastępowanie na tym Medaliku symboli, które pochodzą wprost ze źródła, od Najświętszej Maryi Panny, zakrawa nie tylko na herezję, ale i też może być uznane za grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo to właśnie z Jego natchnienia prorocy i święci otrzymują takie przesłania i wizje.

Fragment dalszych wyjaśnień na ten temat (a pod nim link do tego tekstu i jeszcze jeden link na ten temat):

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że od samego początku gwiazdy na Medaliku były pięcioramienne. Od zarania bowiem chrześcijaństwa gwiazda pięcioramienna wyrażała doskonałość Boga (tzw. pentagram). I chociaż w symbolice gwiazdy jako Chrystusa liczba ramion jest drugorzędna, to warto się trzymać pierwowzoru. Gdyby nawet ktoś zawłaszczył sobie ten motyw, to nie powinno to budzić w nas niepokoju. To Chrystus, Pan wszechświata, nadaje symbolice gwiazdy treść i boską moc. Nikt inny nie jest w stanie nadać jej własnej treści, dopóki my widzimy w gwiazdach Jego wyobrażenie.

http://www.nspj.diecezja.tarnow.pl/index.php/o-cudownym-medaliku

http://www.misje.gdansk.franciszkanie.pl/cudowny_medalik.html