Nigdy nie wolno wam czcić żadnego innego boga poza Bogiem w Trójcy Jedynym

sobota, 14 czerwca 2014, godz. 12.40

Moja wielce umiłowana córko, istnieje tylko jeden Bóg — Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty — wszystko różne Osoby w Jednym. Nie są to żadne odrębne jednostki, jesteśmy bowiem Jednym — Bogiem Ojcem, Stwórcą Wszystkiego; Bogiem Synem, Tym, który objawił się, żyjąc pośród was; i Bogiem Duchem Świętym, danym ludzkości jako Dar, dzięki któremu Prawda napełnia wasze serca poznaniem, nowym życiem oraz Mocą Mojej Miłości.

Kiedy przychodzicie do Mnie, przychodzicie do Mojego Ojca. Kiedy Duch Święty was wzywa, przychodzi On od Ojca. Wszystko pochodzi od Boga. Nigdy nie wolno wam czcić żadnego innego boga poza Bogiem w Trójcy Jedynym. Jednak wiedzcie o tym: Aby poznać Ojca, musicie uznać Boga Syna, bo beze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie możecie poznać Ojca.

Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci, lecz Jego dzieci nie kochają Go tak, jak powinny. Niech tak będzie, ponieważ i tak to dzięki Mnie staną się one częścią Mojego Nowego Królestwa na Ziemi. Ponadto jednak są tacy, którzy podążają za diabłem i którzy świadomie składają mu dar ze swojej wolnej woli. W efekcie nie mają oni już kontroli nad swoim postępowaniem, gdyż obecne w nich złe duchy wykorzystują ich w tym celu, aby zwerbować inne, podatne dusze. Takie dusze nie czczą Boga, lecz czczą szatana. Błagam was, abyście dopomogli Mi zbawić te biedne, nieszczęśliwe dusze, ponieważ oni sami, ze względu na dokonany przez nich wolny wybór, nie mogą już swoich dusz ocalić. Chciałbym, abyście wy, poprzez wasze modlitwy, błagali o wybawienie tych dusz ze zniewolenia, tak aby one do Mnie powróciły.

Krucjata Modlitwy (157) Za dusze w niewoli

O drogi Jezu, wybaw te dusze, które są niewolnikami fałszywych bożków i szatana. Dopomóż, aby poprzez nasze modlitwy dane im było wyzwolenie z tej męki opętania.

Otwórz bramy ich więzienia i pokaż im drogę do Królestwa Bożego, zanim nie zostaną zabrani jako zakładnicy szatana do piekielnej otchłani.

Błagamy Cię, Jezu, osłoń te dusze Mocą Ducha Świętego, tak aby poszukiwały Prawdy, i pomóż im zdobyć się na odwagę, aby odwrócić się plecami od diabelskich sideł i nikczemności. Amen.

Problemem, na który napotykają dusze, które adorują fałszywych bożków, jest to, że pozostają one otwarte na złego ducha, któremu wystarczy jedynie maleńki skrawek ich wolnej woli, aby je opanować. Fałszywe bożki prowadzą dusze ku straszliwemu niebezpieczeństwu. Największym niebezpieczeństwem, które im grozi, jest ich przekonanie, że takie praktyki są czymś normalnym, zdrowym dla ich ducha oraz że są środkiem, za pomocą którego mogą znaleźć pokój i wyciszenie w swoim życiu. Ale wszystko, co znajdą, będzie udręką i niedolą.

Ostrzegam was o niebezpieczeństwach podążania drogą okultyzmu i praktyk „new age”, bo nie są ode Mnie. Jedynie naśladując Mnie, Jezusa Chrystusa, możecie posiąść Życie Wieczne. Przeciwieństwem życia jest śmierć. Śmierć ciała nie oznacza końca waszej egzystencji. Wasza egzystencja trwa na wieczność. Życie wieczne możliwe jest tylko przeze Mnie. Wieczna śmierć pochodzi od szatana.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.