Świat jest głodny Prawdy Mojego Słowa

wtorek, 17 czerwca 2014, godz. 22.23

Moja wielce umiłowana córko, Moja Reszta Armii zgromadziła się bardzo licznie i jest rozrzucona w każdym zakątku świata. Ci Moi Mnie znają, a dzięki Mocy Ducha Świętego dałem im poznać Samego Siebie poprzez Potęgę Moich Słów, zawartych w tych Świętych Orędziach.

Moje Słowo szybko przyciągnie do Mnie tych już pobłogosławionych Duchem Świętym. Dla tych dusz nie istnieją żadne wątpliwości. Duch Święty, dzięki Mojemu Słowu, przyciągnie tych, którzy się bardziej ociągają, i choć mogą oni nie być pewni, czy to rzeczywiście Ja, Jezus Chrystus, jestem tym, Który ich zaprasza, aby odpowiedzieli na Moje Wezwanie — to oni ostrożnie do Mnie podejdą. W końcu uścisną Mnie bez wahania. Są także tacy, którzy wierzą we Mnie, ale którzy nie akceptują tego, że Ja Jestem Tym, który ich wzywa. Oni — z czasem — także odpowiedzą na Moje Wołanie. Ale czym jest to Moje Wezwanie? Czy ono jest po to, abym po prostu udowodnił, Kim Jestem? Nie, gdyż to nie jest konieczne. Moje Wezwanie jest po to, aby was zgromadzić i przygotować, tak aby wszyscy chrześcijanie dopomogli Mi w Moim dążeniu do ocalenia ludzkości. To dzięki Moim umiłowanym uczniom mogę wiele zdziałać.

Moją Misją jest ocalanie dusz i Ja tego dokonam, wykorzystując wolną wolę człowieka. Wolą Boga jest dawanie życia i sprowadzanie wszystkich Bożych dzieci pod Jego Ochronę. Z Woli Bożej wszystkie dusze mogą być ocalone, lecz droga do Wiecznego Zbawienia zależna jest od wolnej woli, danej człowiekowi przez Boga. To za pomocą waszej wolnej woli każdy z was wybierze swoją przyszłość. Nie będziecie zmuszeni do przyjęcia Bożego Miłosierdzia, ale zostaniecie poproszeni, aby za Mną podążyć. Ja nigdy wam nie rozkażę, abyście tak uczynili, gdyż takie jest wasze prawo — prawo waszej wolnej woli — abyście sami za siebie zdecydowali, co chcecie zrobić.

Niektórzy ludzie wybiorą mądrze, ponieważ oni wiedzą, co Ja oferuję — ścieżkę Prawdy, Drogę do Życia Wiecznego. Niektórzy zaś wybiorą niemądrze i podążą nieprawidłową ścieżką. Zrobią tak, ponieważ nie zrozumieli Prawdy, Słowa Bożego. Dopuścili do tego, aby powab wspaniałych materialnych atrakcji, pożądliwości i przyjemności odciągnął ich z dala ode Mnie. Nie wierzą oni w życie po śmierci i nie odczuwają żadnych wyrzutów sumienia za grzechy, które popełnili, zaspakajając swoje egoistyczne pragnienia. A jednak, gdy pokaże się im Prawdę i gdy zostaną zachęceni przez innych, aby posłuchać Słowa Bożego i Mojej Obietnicy, dotyczącej przyszłości, to oni mogą się zmienić. Mogą oni — dzięki Darowi Nawrócenia — zamieszkać w Moim Królestwie.

Dlatego też Moim Wezwaniem jest zachęcanie wszystkich dusz, aby poszukiwały Prawdy. Dzięki ich wolnej woli — ale to musi być ich wolny wybór — pozwolą Mi, ich umiłowanemu Jezusowi, abym ich ocalił. Wzywam teraz wszystkich chrześcijan, aby pochwycili swój oręż i maszerowali do przodu, aby Mi pomóc zgromadzić te dusze, które są porozpraszane i zagubione. Z waszą pomocą mogę zachęcić wszystkie dusze z każdego wyznania, rasy, koloru skóry, aby do Mnie przyszły. Kiedy ku nim sięgniecie, Ja spowiję was wielkimi Darami Ducha Świętego, tak byście odnieśli sukces i przyprowadzili do Mnie zagubione dusze, za którymi w każdej sekundzie tak niezmiernie tęsknię.

Wolą Bożą jest zbawienie każdego. Ale to za przyczyną wolnej woli człowieka — który wybiera, aby pójść naprzód, w Moje Ramiona, ze swojego wolnego wyboru — Boska Wola Boga zostanie wypełniona tak, jak być powinna. Idźcie, wy wszyscy, i nauczajcie Prawdy Świętych Ewangelii. Świat jest głodny Prawdy Mojego Słowa. Moje Słowo nie jest już dłużej nauczane w taki sposób, jak być powinno. Ludziom musi być przekazana Prawda — to jest to, za co Ja oddałem Moje Życie. Bez dostępu do Prawdy — Mojego Świętego Słowa — nie potraficie wybrać prawidłowej Ścieżki do Życia Wiecznego.

Oto dlaczego Ja teraz przychodzę, przynosząc wam Prawdę. Aby przywieść was do rozsądku, tak abyście byli przyszykowani, gotowi i oczekujący na Wielki Dzień, bez lęku, udręki i zgryzoty w swoich sercach. Kiedy Mnie zaakceptujecie i w pełni Mi zaufacie, posiądziecie pokój.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.