Dzienne archiwum: 27 czerwca 2014

Mój Kościół — kiedy podzieli się i upadnie — przyjmie humanizm z wielkim zadowoleniem

piątek, 27 czerwca 2014, godz. 22.11

Moja wielce umiłowana córko, nigdy łatwo nie rozpoznacie, jak szatan działa w świecie, gdyż jest on bardzo przebiegły. Rzadko ujawnia się on w taki sposób, aby ludzie zadawali sobie pytanie, czy za tymi jego działaniami obecny jest jego wpływ. W czasie swego władania na Ziemi podjął on nadzwyczajne wysiłki, aby przekonać świat, że on nie istnieje. Rzadko jesteście w stanie dostrzec Prawdę, ponieważ kamufluje on Ją, posługując się ludźmi, których wykorzystuje, by innych przekonać, że Bóg nie istnieje.

Zamiarem diabła jest tak ogłupić ludzi, aby uwierzyli, że świat i istnienie rasy ludzkiej są celem samym w sobie. Jego największym triumfem było wprowadzenie humanizmu, a w szczególności humanizmu świeckiego.

Humanizm — czyli dążność, aby zatroszczyć się o potrzeby ludzkości poprzez eliminację niesprawiedliwości społecznej — jest błędną ideologią. Ci, którzy humanizm wdrażają do swojego życia, czynią z niego substytut wiary w Boga, i jest rzeczą oczywistą, dlaczego to robią. Niestety, także w ramach wielu religii narodzili się odszczepieńcy, których postępowanie nie znajduje się pod wpływem Boga. Ich nienawiść do innych i ich mordercze zamiary praktykowane są w Imię Boga, ale w rzeczywistości to sam szatan inspiruje każdy z ich ruchów. Robi on to, aby odciągać ludzi od Boga. Te ciemne dusze dopuszczają się straszliwych niesprawiedliwości i używają Imienia Mojego umiłowanego Ojca, aby tak podle postępować. Następnie usprawiedliwiają swoje działania tym, że postępują tak w imię ich religii — a poprzez to sprawiają, że wielu ludzi odrzuca wszelką wiarę w Boga.

Natomiast świecki humanizm, chwaląc wszystko, co jest dobre dla sprawiedliwości społecznej, bardzo pociąga te wszystkie dusze, które mają czułe serce, gdyż mają one dobre intencje. Niestety, kiedy te dusze przyjmują tę doktrynę, wówczas twierdzą, że Stworzenie świata jest dziełem przypadku, spowodowanego przez naturę. Ale to nie jest prawda, bo świat jest stworzony przez Mojego Przedwiecznego Ojca. Żaden naukowiec nie będzie nigdy w stanie wyjaśnić, jak świat został Stworzony, ponieważ wiedza ta nigdy nie zostanie udostępniona człowiekowi.

Odrzucenie nadprzyrodzonej i Boskiej Egzystencji Boga oznacza, że odrzucacie zasady moralne, które pochodzą od Boga. Oznacza to, że moralność, która zgłębia sens tego, co Bogu jest miłe, a co nie, nie może zostać zachowana — a to prowadzi do ciemności. A żyjąc w ciemności, człowiek będzie się skupiał tylko na swoich fizycznych potrzebach, zaniedbując swoją duszę. W momencie śmierci jego dusza, której on nie akceptował jako dającego życie Daru od Boga, w dalszym ciągu będzie odmawiała przyjęcia Bożego Miłosierdzia. Na tym bowiem etapie wiele takich dusz zupełnie odgrodziło się od Bożego Miłosierdzia.

Mój Kościół— kiedy podzieli się i upadnie — przyjmie humanizm z wielkim zadowoleniem. I — w rezultacie — wciągnie wszystkie te dusze w błędną interpretację Prawdy na temat ich istnienia. Wtedy świat obejmie ten nowy typ kościoła — kościoła przejętego sprawiedliwością społeczną — i nie zostanie wypowiedziane ani jedno słowo o tym, jakie znaczenie ma dla waszej duszy zbawienie.

Wasz Jezus

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

(Zalecana do odmawiania przez cały lipiec, najlepiej w jakiejś określonej intencji.)

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

L: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.