Nigdy nie wolno wam odrzucać Boga z powodu złych postępków tych, którzy fałszywie zaręczają, że Mu służą

niedziela, 29 czerwca 2014, godz. 20.20

Moja wielce umiłowana córko, żaden człowiek, który wykorzystuje religię jako zasłonę, aby okazać wrogość wobec ludzi, którzy są wyznawcami innych religii, nie pochodzi ode Mnie. Religie, które służą kamuflowaniu nienawiści i demonizują inne wyznania, nie służą Bogu.

Kiedy człowiek posługuje się Mną, Jezusem Chrystusem, jako tarczą, ukrywającą dążenie do tego, aby mordować i zabijać niewinnych, to jest to największym świętokradztwem. Człowiek, który wierzy w Boga, musi wiedzieć, Kim Bóg jest, co Bóg powiedział światu i jak poprzez Dziesięć Przykazań pouczył On Swoje dzieci, aby Mu służyły.

Bóg jest Miłością. Ja nie uznaję żadnego rodzaju nienawiści. Kiedykolwiek widzicie ludzi, którzy, posługując się płaszczykiem religii, zadają innym ból z jakiegokolwiek powodu — musicie wiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z miłością do Boga. Nienawiść pochodzi od szatana, a on rozsiewa swój jad pośród religijnych fanatyków, dając upust swojej złości, skierowanej przeciwko Bogu. Wdarłszy się w tych, którzy opacznie rozumieją to, Kim Ja Jestem, z powodzeniem propaguje on nienawiść w stosunku do Boga. Ludzie wtedy pytają: Jak Bóg mógł zezwolić na takie zło w Jego Imię? Odpowiedź jest taka, że zło zawsze będzie dochodzić do głosu w tych miejscach, gdzie Bóg jest czczony, ponieważ takie miejsca są starannie wyszukiwane przez diabła, aby przynieść hańbę każdej religii, która oddaje chwałę Bogu. Na skutek działań diabła ludzie odwracają się od Boga i jest On obwiniany za każdą nikczemność, popełnioną przez tych, którzy twierdzą, że Bogu służą.

Nienawiść ostrożnie się maskuje. Z reguły jest tak przedstawiana przez tych, którzy twierdzą, że reprezentują Boga, aby była postrzegana jako przynosząca wrogom Boga sprawiedliwość. Nienawiść będzie usprawiedliwiana jako „głos zatroskania” i jako potępienie tego, co, zgodnie z jej wolą, świat powinien uznać za coś złego. Kościoły różnych wyznań na całym świecie zostały od wewnątrz przeniknięte przez wrogów Boga. Ma to na celu przyniesienie hańby Imieniu Przedwiecznego Ojca. Wskutek tego we wszystkich zakątkach świata rodzi się głęboka podejrzliwość i brak zaufania do Boga. Automatycznie się zakłada, że skoro przedstawiciele Boga podżegają do zła w Jego Imię, to w związku z tym wiara w Boga jest czymś błędnym. Oto dlaczego świat pogrążył się w nienawiści, korupcji i wojnach — bo planem szatana jest zniszczenie każdej religii, która oddaje cześć Prawdziwemu Bogu. Ci, którzy są przyczyną tego zła, nie mają żadnej miłości w swoich duszach.

Nigdy nie wolno wam odrzucać Boga z powodu złych czynów tych, którzy fałszywie zaręczają, że Mu służą. Jeżeli tak postąpicie i z tego powodu odsuniecie się od Boga, to daliście się złapać w pułapkę kłamstwom, z którymi — zgodnie z wolą szatana — powinniście się pogodzić. Nigdy nie osądzajcie innych z powodu ich przekonań — dobrych czy złych. Nigdy nie osądzajcie Mojego Przedwiecznego Ojca czy też Mnie, Jezusa Chrystusa, Jego umiłowanego Syna, za grzechy, które popełniają ci, którzy służą w Jego Kościołach. Człowiek jest i zawsze będzie na tej Ziemi grzesznikiem. Grzech zawsze będzie przekleństwem człowieka, dopóki Ja znowu nie powrócę. Ale oskarżanie Boga o grzech jest zarówno potwornym świętokradztwem, jak i czymś niewykonywalnym.

Zdajcie sobie sprawę z tego, że szatan istnieje i że starannie ukrywa ten fakt, chcąc mieć możliwość ogłupiania dusz, tak aby przeklinały Boga, Stworzyciela wszystkiego, co Jest i co kiedykolwiek Będzie. Niedługo wszystkie te okrucieństwa dobiegną końca i wszelka Chwała będzie Moja. Nie potrwa to już długo i szatan zostanie zniszczony, a rasa ludzka będzie mogła wyraźnie ujrzeć, Kim Ja Jestem oraz to Wspaniałe Życie, które Ja przyniosę przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Musicie pozostać czujni na wszystko, co jest prezentowane w Moje Święte Imię, gdyż odkryjecie, że nie wszystko pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.