Bóg Ojciec: Ja Jestem Prawdą. Ujmijcie Moją Dłoń i naśladujcie Mnie. Wszelkie Życie pochodzi ode Mnie

czwartek, 3 lipca 2014, godz. 16.40

Moja najdroższa córko, człowiek kontroluje swoje własne przeznaczenie, ponieważ została mu dana wolność wyboru — jako Dar ode Mnie.

Niektórzy wybierają właściwą ścieżkę w kierunku Mojego Niebiańskiego Królestwa, ścieżkę, która wiedzie śladem Mojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Inni nie wybrali mądrze. Ze względu na ofiarowane człowiekowi Dary, do których należą inteligencja, wiedza i wolna wola, wielu popadło w pychę. Inni uganiają się za kłamstwami i poszukują wielkich dóbr materialnych, które dostępne są na świecie — i w końcu liczą się dla nich już tylko ich chwilowe pragnienia. Obstając przy swoich egoistycznych zachowaniach i uczynkach, a przy tym mając obsesję na swoim własnym punkcie i dążąc, kosztem innych, do samospełnienia — narzucają sobie grzechy, które ich zniewolą.

Odmawiając przyjęcia Daru Życia Wiecznego, który Ja przynoszę wam wszystkim, którzy będziecie mieć udział w Moim Królestwie — oddzielicie się ode Mnie, drogie dzieci, na wieczność. Przychodzę w obecnym czasie, aby dokonać interwencji, ponieważ samolubność tego świata wykorzeniła z waszych serc miłość do Mnie. Przychodzę, aby przynieść wam Prawdę, wiedzę o Moim Królestwie i wam przypomnieć o dwóch możliwościach, które zostaną wam przedstawione. Pierwszą możliwością jest przyjęcie Mojej Dłoni Miłosierdzia i cudowne życie, pozwalające wam uczestniczyć w Boskim Życiu Mojego Nowego Królestwa. Drugą możliwością jest wybór wiecznej ciemności i stanie się niewolnikiem otchłani, gdzie szatan pozostanie na zawsze.

Tak wielu z was odrzuca Moją Miłość, odrzuca wiedzę, którą wam dałem poprzez Moje Święte Słowo, i odrzuca ostrzeżenia, które zostały wam przekazane przez proroków. Nie myślcie, że dzisiejszy świat różni się w jakikolwiek sposób od tego, co miało miejsce na Ziemi do chwili obecnej. Ludzkość się nie zmieniła. Grzech jest nadal waszym przekleństwem; i tylko poprzez walkę z wrogiem, który przynosi wam niedolę i cierpienie — staniecie się zdolni do przyjęcia Życia, które Ja dla was stworzyłem.

Słuchajcie teraz, kiedy przypominam wam Moją Obietnicę. Stworzyłem Wieczny Raj, który należy do was. Zaoferuje on waszemu ciału i duszy Życie Wieczne. Ten Raj na was czeka. Nie roztrwońcie swojego dziedzictwa. Jeżeli bowiem je roztrwonicie, złamie to Moje Serce, a wy będziecie żałować tej decyzji na wieki.

Usłyszcie teraz Moje Wołanie, gdyż ześlę każdy możliwy znak, każdy Cud i każdą Łaskę, aby przebudzić wasze otępiałe serca — aż nie sprawię, że rozpoznacie Prawdę.

Ja Jestem Prawdą. Ujmijcie Moją Dłoń i naśladujcie Mnie. Wszelkie Życie pochodzi ode Mnie.

Wasz Ojciec Przedwieczny

Bóg Najwyższy