Nie lękajcie się tych wydarzeń, gdyż one szybko przeminą

czwartek, 11 września 2014, godz. 14.15

Moja wielce umiłowana córko, tajemne sekty, przed którymi przestrzegałem Moich wyznawców, są gotowe podjąć wiele złowrogich działań przeciwko ludzkości.

Nieustannie musicie zachowywać czujność i badać wszystko, co może wydawać się wam niebywałe. Pamiętajcie o tym, co wam powiedziałem, i przez cały czas bądźcie wpatrzeni we Mnie. Przynajmniej jedną godzinę dziennie spędzajcie na modlitwie, aby wpływ wywołany przez te zabiegi mógł zostać zmniejszony, a w niektórych wypadkach wyeliminowany. Nie lękajcie się tych wydarzeń, gdyż one szybko przeminą, wkrótce przybędę, aby położyć kres wszelkiemu cierpieniu.

Moi umiłowani wyznawcy, proszę, weźcie pod uwagę Moje Ostrzeżenia. Nie lekceważcie ich sobie. Jeżeli jesteście przygotowani na takie wydarzenia i jeżeli całe swoje zaufanie powierzacie Mojemu Miłosierdziu, to Ja przyniosę wam pocieszenie i uwolnię was od udręki. Wszystko będzie dobrze, ale wiedzcie o tym: Te dusze, które Podczas tej wielkiej bitwy wzywam, aby były Mi pomocne, będą się szamotać. Każdej jednej z nich z trudnością przyjdzie obdarzyć zaufaniem Mnie, tę Misję czy też ciebie, Moja umiłowana córko. Ani na jedną sekundę król kłamstwa, diabeł, nie ustanie w swoim dążeniu, aby tę Moją Misję zniszczyć. Rozpowszechniane będą wszelkie możliwe kłamstwa, aby zniechęcić dusze do słuchania Mojego Głosu. Wielu dopuści, aby wątpliwości powstrzymały ich od wprowadzania Moich wskazówek w życie, ale nie są w stanie uczynić niczego, aby zapobiec Interwencji Boga, Ojca Przedwiecznego, aby ocalić Swoje dzieci.

Każdy z was musi jasno zrozumieć, że to Ja, wasz Jezus, jestem Przewodnią Dłonią we wszystkim, co się dokonuje, aby rozpowszechnić Moje Słowo i dostarczyć wam Darów, które Niebo przekazuje światu w tych trudnych czasach. Moc człowieka jest duża, jeżeli jest używana do tego, aby szerzyć zło i przeciwstawiać się Słowu Bożemu. Lecz moc człowieka, którego Bóg wyposaża w Dar Ducha Świętego, nie może zostać przewyższona. Nie pozwólcie, aby Moje Dzieło zostało skalane i zbezczeszczone ohydnymi pogłoskami czy niecnymi plotkami; bo to Ja, wasz Jezus, jestem Tym, który jest wtedy zdradzany, a nie dusze, które wybrałem, aby głosiły Moje Święte Słowo.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.