Pomiędzy ewangelistami powstanie wielu fałszywych proroków

sobota, 13 września 2014, godz. 22.50

Moja wielce umiłowana córko, wkrótce ujawnią się przepowiedziane przeze Mnie zmiany, dotyczące Mojego Kościoła.

Laickie sekty podejmą wkrótce starania, aby zagarnąć wszystko, co Moi wyznawcy uznają za święte, i wprowadzą nowy, modernistyczny ruch wewnątrz Kościoła. Ów modernizm — powiedzą — dopomoże zwerbować nowe wyświęcone sługi i doprowadzić skuteczniej do przyjęcia takiego sposobu oddawania Chwały Bogu, aby nowe, młodsze pokolenie zostało przyciągnięte z powrotem do Domów Bożych. Wszystkie te nowe obrządki, modlitwy i fora — poprzez które zostanie zaprezentowana nowa i bardziej nowoczesna interpretacja Mojego Świętego Słowa — będą maskować pustą doktrynę i nie będą pochodzić ode Mnie.

Ten nowy ruch będzie lansowany jako część globalnej ewangelizacji, gdzie fałszywa doktryna — która zostanie sformułowana przy użyciu starannie dobranych słów, tak aby była postrzegana jako bezsporna z teologicznego punktu widzenia — omami miliony. Bardzo wielu ludzi zostanie wciągniętych w tę formę modernizmu i z tego powodu odwrócą się oni od Prawdziwej Wiary. I to, co będzie postrzegane jako radykalne ożywienie wiary chrześcijańskiej, będzie napiętnowało Prawdę.

Wielu zostanie zwiedzionych, a pomiędzy ewangelistami powstanie wielu fałszywych proroków. Owi fałszywi prorocy będą propagować fałszywe chrześcijaństwo, które zastąpi te Święte Ewangelie, które zostały ustanowione przeze Mnie i Moich Apostołów. Skoro tylko głosy odstępstwa zostaną usłyszane w każdym kraju, w rozmaitych językach i wśród różnych ras, to zapomni się o Prawdziwym Słowie Bożym. A z ust owych fałszywych proroków i samozwańczych kaznodziei wiary spłynie wiele kłamstw. Moje Pismo Święte zostanie uznane za nieprzystające do potrzeb ludzkości i do pragnień ludzi, żyjących w 21 wieku.

Dla wielu ludzi ich brak wiary we Mnie był jednoznaczny z tym, że dotąd w ogóle się nie interesowali Moim Świętym Słowem. A teraz wkrótce zawrócą i entuzjastycznie przyjmą największe oszustwo, jakie świat kiedykolwiek widział. I podczas gdy wielu da się zwieść temu, o czym będą przekonani, że jest to odrodzeniem się chrześcijaństwa na nowo, to wszystko to, czym będą karmieni, będzie dyktowane przez wrogów Boga.

Niech będzie wiadome, że człowiek nigdy nie może żyć pod dyktando fałszywej doktryny, bo w wyniku tego dojdzie do całkowitego spustoszenia, kiedy dusze zostaną pochłonięte przez świętokradztwo. To, co nie pochodzi ode Mnie, doprowadzi do powstania światowej grupy, która u ludzi na całym świecie będzie wzbudzała entuzjazm. Potem zaś nadejdzie czas na ogłoszenie Nowej Światowej Religii i przywitanie jej w Moim Kościele. To z kolei doprowadzi do zajęcia przez antychrysta w Moim Kościele jego honorowej pozycji — jak przepowiedziane — gdy zostanie on zaproszony jako gość honorowy przez tych, którzy działają w całkowitym uzależnieniu od szatana.

Ostrzegam tych, którzy będą kuszeni, aby upajać się tą fałszywą doktryną, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z Ust Boga.*

Wasz Jezus

* Por. Mt 4,04

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.