Bóg strzeże Swojej Miłości do człowieka poprzez komórkę rodzinną

niedziela, 21 września 2014, godz. 17.45

Moja wielce umiłowana córko, Moje Serce należy do wszystkich rodzin i Moim Pragnieniem w tym czasie jest błogosławić każdej rodzinie — małej, średniej czy dużej. Gdy miłość jest obecna w rodzinach, to oznacza to, że Panowanie Boga jest podtrzymane, wtedy bowiem wszystkie Jego dzieci należą do Niego. Bo to On stworzył każde jedno z nich.

Bóg strzeże Swojej Miłości do człowieka poprzez komórkę rodzinną, gdyż właśnie w takich warunkach Jego Miłość rozkwita w naturalny sposób. Miłość w rodzinach, które są zjednoczone, owocuje wielkimi łaskami, ponieważ wzajemna miłość członków rodziny jest jednym z największych Darów od Boga. Bóg wykorzystuje miłość w rodzinie, aby rozpostrzeć jej skrzydła, tak aby każdy z członków miłującej się rodziny pomagał szerzyć tę miłość, gdziekolwiek by się nie udał. I podobnie, gdy komórka rodzinna się rozpada, będzie to miało bezpośredni wpływ na wasze wspólnoty, społeczeństwa i na wasze narody.

Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, zapragnął On Swojej Własnej rodziny, którą obsypał obficie wszystkimi Swoimi Darami. Będzie On zawsze dążył do tego, aby chronić rodziny, ponieważ rodzina jest miejscem, gdzie miłość po raz pierwszy odkrywana jest przez śmiertelnika. Jeżeli miłość kwitnie w rodzinach, to będzie ona także kwitnąć w ich narodach. Ponieważ wzajemna miłość rozwija się w rodzinie, to rodzina — dokładnie z tego powodu — atakowana jest przez szatana. Szatan będzie wykorzystywał wszelki możliwy wpływ, aby skazić ludzi, tak aby usprawiedliwiali wszystko, co przyczynia się do rozbicia komórki rodzinnej. Będzie on zapobiegał formowaniu się rodzin oraz będzie próbował je powstrzymać przed ponownym zjednoczeniem, gdyby to było Wolą Boga.

Rodzina — zrodzona z miłości Bożej — zawsze będzie atakowana przez diabła. Aby chronić swoją rodzinę przed diabłem, odmawiajcie proszę tę Krucjatę Modlitwy:

Krucjata Modlitwy (167) Chroń moją rodzinę

O Boże, mój Przedwieczny Ojcze, proszę — za sprawą Łaski Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa — chroń nieustannie moją rodzinę od złego.

Daj nam siłę, aby wznieść się ponad złe intencje i aby pozostać zjednanymi w naszej miłości do Ciebie i w miłości do siebie nawzajem.

Podtrzymuj nas w każdej próbie i cierpieniu, które może się stać naszym udziałem, i podtrzymaj przy życiu miłość, którą się obdarzamy, abyśmy trwali w jedności z Jezusem.

Błogosław naszym rodzinom i obdarz nas Darem Miłości, nawet w czasach niezgody.

Umacniaj naszą miłość, tak abyśmy mogli z innymi dzielić radość obecną wśród naszych rodzin i aby Twoja Miłość mogła zostać udostępniona całemu światu. Amen.

Pamiętajcie, że Bóg stworzył każdego jednego z was na Swoje Podobieństwo, tak aby mógł on założyć doskonałą rodzinę. Bądźcie wdzięczni za swoje rodziny, bo jest to jeden z największych Darów, jakimi Bóg obdarował rasę ludzką. Kiedy cierpienie na tej ziemi dobiegnie końca i gdy zostanie zniesiona nienawiść, Bóg zjednoczy ludzkość ze Sobą w jedno. Staniecie się na nowo pełnią i Jego Rodzina posiądzie Życie Wieczne.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.