Miesięczne archiwa: październik 2014

Ci, którzy nie uznali Mojego Pierwszego Przyjścia, odmówili przyjęcia Woli Bożej

piątek, 31 października 2014, godz. 18.25 Moja wielce umiłowana córko, Moja Wola jest wykuta w kamieniu — i ci, którzy prawdziwie Mnie kochają, zostaną objęci Wolą Bożą Pana. Jeżeli sprzeciwicie się Mojej Woli, nie będziecie mogli się stać Moimi. Jeżeli

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Modlitwy Krucjaty Modlitwy w nieco zmienionym układzie graficznym

Krucjaty Modlitwy 1-170 + Litanie 1-6 – do wydruku

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Przyjmujcie Krzyż z godnością. Nie uskarżajcie się

czwartek, 30 października 2014, godz. 17.30 Moje drogie dzieci, kiedy służycie mojemu Synowi w tym życiu, to jest to powiązane z trudnościami. Bo choć z jednej strony łatwo jest Go naśladować, to jednak jeżeli wasza dusza nosi w sobie Dar

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Wylewam w tym czasie na Moich Wyznawców wielkie Łaski

środa, 29 października 2014, godz. 15.00 Moja wielce umiłowana córko, wylewam na Moich Wyznawców w tym czasie wielkie Łaski — w czasie, kiedy ich najbardziej potrzebują. Łaski, które na was wylewam, Moi wyznawcy, zawierają Dar Wglądu, aby uzdolnić was to

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Wiara jest fundamentem Kościoła

środa, 29 października 2014, godz. 14.25 Moje drogie dzieci, kiedy czujecie się przygnębieni, zniechęceni i zalęknieni z powodu strasznych niesprawiedliwości, których jesteście świadkami, wtedy wypraszajcie moją potężną ochronę. Ja wstawię się w waszym imieniu i poproszę Mojego Syna, aby wysłuchał

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Bóg Ojciec: Beze Mnie nie możecie istnieć

wtorek, 28 października 2014 godz. 20.20 Moja najdroższa córko, Moje dzieci muszą wiedzieć, że istnieje tylko jeden Bóg. Tylko jeden. Każdy inny istnieje jedynie w ludzkich umysłach. Każdy inny bóg jest w Moich Oczach odrazą, a każdy człowiek, który ulega

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Moja rola — jako Matki Bożych dzieci — jest podważana

poniedziałek, 27 października 2014, godz. 16.20 Moje dziecko, jest ważne, aby pamiętać o odmawianiu mojego Najświętszego Różańca w każdym dniu — po to, aby chronić tę misję oraz inne misje, usankcjonowane w świecie przez Mojego Odwiecznego Ojca. Chrześcijanom, którzy podtrzymują

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Czasami to, co ma pozory niesprawiedliwości, przekracza waszą zdolność pojmowania

niedziela, 26 października 2014, godz. 23.10 Moja wielce umiłowana córko, są tacy, którzy się Mnie wypierają, bo wierzą, że gdybym istniał — Ja, ten Kochający Bóg — to nigdy nie dopuściłbym do cierpienia czy nie zezwoliłbym, aby dochodziło do nieoczekiwanych

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Ręka Boga wykorzysta słońce, aby zaalarmować świat

piątek, 24 października 2014, godz. 22.50 Moja wielce umiłowana córko, słońce jest jednym z najdonioślejszych znaków, jeżeli chodzi o ujawnianie się boskiej interwencji. Kiedy ujrzycie zmiany na słońcu, kiedy wyda się ono większe, będzie dłużej świecić i to niezgodnie z

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

O, jakim arogantem jest człowiek, dla którego Moje Istnienie jest przedmiotem kpin

czwartek, 23 października 2014, godz. 15.14 Moja wielce umiłowana córko, wraz z każdym dobrym uczynkiem i wraz z każdym aktem miłosierdzia moce diabła ulegają osłabieniu. Wraz z każdą modlitwą i z każdym cierpieniem, ofiarowanymi za dusze tych pogrążonych w ciemności,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Przyjmijcie Prawdę przekazaną wam w Księdze Objawienia

wtorek, 21 października 2014, godz. 23.40 Moja wielce umiłowana córko, proroctwa przekazywane Bożym dzieciom budziły już od zawsze strach w ludzkich sercach. Działo się tak z powodu wątpliwości, które istniały w umysłach tych, którzy nie wierzyli w Boga, oraz z

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Błogosławieni są ci, którym zostaną wręczone Klucze do Raju

niedziela, 19 października 2014, godz. 20.40 Moje drogie dziecko, Ja jestem twoją Matką, Królową Nieba. Obsypuję szczególnymi łaskami tych wszystkich, którzy Mnie wzywają, abym za nimi orędowała u mojego Syna, aby was chronił. Całe Niebo modli się w obecnym czasie

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Przeklęci są ci, którzy Mnie przeklinają

sobota, 18 października 2014, godz. 14.20 Moja wielce umiłowana córko, diabeł zapanował nad sercami wielu, którzy we Mnie wierzą, ponieważ zbyt łatwym uczynili oni dla niego dostęp do swoich dusz. Szatan kusi dusze za pomocą zmysłów, a także poprzez grzech

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Wielu zostanie pozbawionych swoich tytułów

piątek, 17 października 2014, godz. 15.30 Moje drogie dzieci, proszę, módlcie się za te lojalne wobec Mojego Syna, wyświęcone sługi, gdy te przyszłe wydarzenia będą następować. Wielu zostanie pozbawionych swoich tytułów i zesłanych w niełasce na odludzie. W Kościele Mojego

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Niedosyt duchowy sprawia, że dusza popada w pustkę, przygnębienie i dezorientację

czwartek, 16 października 2014, godz. 19.10 Moja wielce umiłowana córko, niedobór pokarmu, który stanowi pożywienie dla ciała, to jest okropne utrapienie. Ale niedosyt duchowy sprawia, że dusza popada w pustkę, przygnębienie i dezorientację. Jeżeli dusza odsuwa się ode Mnie na

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Klucze do Mojego nadchodzącego Królestwa — przyszłego świata — zostały przygotowane

wtorek, 14 października 2014, godz. 18.15 Moja wielce umiłowana córko, wypełni się wszystko, co objawiłem światu poprzez te orędzia. Niestety wielu z tych, którzy znają te orędzia, nadal będzie tłumić Moje Słowo. Inni — ci, którzy w te orędzia nie

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Najpierw przychodzę do tych, którzy są najmniej godni Mojego Miłosierdzia

niedziela, 12 października 2014, godz. 21.20 Moja wielce umiłowana córko, Ja Jestem Obrońcą wszystkich Bożych dzieci — każdego jednego z was, niezależnie od płci, wieku czy wyznania. Jestem Obrońcą Mojego Kościoła na ziemi i żaden człowiek go nie przemoże. Pozostanie

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Bóg Ojciec: Ląd zostanie oczyszczony, tak samo jak Moje dzieci zostaną oczyszczone z wszelkich nieprawości

niedziela, 12 października 2014, godz. 18.40 Moja najdroższa córko, nadejdzie wiele zmian, jako że przybliża się czas Powtórnego Przyjścia Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie lękajcie się, Moje dzieci, bo te rzeczy muszą się wydarzyć, aby Moje dzieci zostały oczyszczone,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Boża Opatrzność zawsze zwycięży

sobota, 11 października 2014, godz. 20.30 Moja wielce umiłowana córko, każdy powinien dostrzec Potęgę Boga we wszystkim, co się w tych czasach dzieje. Potęga Boga jest nieograniczona i żaden człowiek nie może ujarzmić Boga ani Woli Bożej. Żaden z Moich

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona

sobota, 11 października 2014, godz. 1.00 Moja wielce umiłowana córko, Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona. Moja miłość jest żarliwa i opiekuńcza. Jest ona czysta i przymyka oko na wiele waszych przewinień — z powodu Mojego głębokiego umiłowania grzeszników. Zanurzam

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Niebawem śmierć nie będzie miała władzy nad człowiekiem

piątek, 10 października 2014, godz. 13.10 Moje drogie dzieci, Ukrzyżowanie Mojego Syna było doniosłe pod wieloma względami. To nie tylko rękoma rzymskich żołnierzy został On zabity, ale i z rozkazu tych, którzy twierdzili, że są oddanymi naśladowcami Słowa Bożego. Jego

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu Czyściec nie będzie już istniał

czwartek, 9 października 2014, godz. 20.40 Moja wielce umiłowana córko, jakże Ja jestem spragniony miłości ludzi i jak oni Mnie pragną. Ale rozłam, który oddziela człowieka ode Mnie, Dawcy Życia, jest największym wrogiem rasy ludzkiej. Szatan, ze swoimi przebiegłymi, podstępnymi

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Krucjata Modlitwy (170) O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego

Krucjata Modlitwy (170) O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego   O Drogi Panie, mój ukochany Jezu Chryste! Podtrzymaj mnie. Chroń mnie. Pozostaw mnie w Świetle Swojego Oblicza, w miarę jak nasila się moje prześladowanie i kiedy moim jedynym grzechem jest podtrzymywanie

Napisano w Krucjata Modlitwy

Daję wam teraz ostatnią modlitwę Krucjaty

środa, 8 października 2014, godz. 21.10 Moja wielce umiłowana córko, jakże Moje Serce jest w tym czasie złamane. Zdrajcy przeszyli Mój Bok i obecnie ziemia jest zalewana potokiem Mojego Bólu, który jest tak intensywny, że nie można Mnie pocieszyć. Pytam

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Mój Kościół — Mój Prawdziwy Kościół — będzie się czołgał na własnym brzuchu

środa, 8 października 2014, godz. 20.45 Moja wielce umiłowana córko, Mój Kościół zostanie obalony, a ci, którzy pozostaną wierni Bożym Prawom, będą z tego powodu ogromnie cierpieć. Mój Kościół — Mój Prawdziwy Kościół — będzie się czołgał na własnym brzuchu,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Im mniej miłości w waszym życiu, tym mniej Boga

środa, 8 października 2014, godz.  20.25 Moja wielce umiłowana córko, jakże oziębłe stały się ludzkie serca. Jakże mało troszczą się ludzie o potrzeby innych czy w ogóle o dar życia. Dopuścili oni, aby ich serca uległy zepsuciu, nie są bowiem

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Prawa Boże niebawem zostaną obalone przez miliony

poniedziałek, 6 październik 2014, godz. 13.55 Moje drogie dzieci, Dziesięć Przykazań ustanowionych przez Boga nie może nigdy zostać spisanych na nowo, ponieważ byłoby to bluźnierstwo. Człowiek nie może nigdy fałszować Słowa i nadejdzie taki dzień, gdy Gniew Boga spadnie na

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem w roku 2010

piątek, 3 października 2014, godz. 15.10 Moja wielce umiłowana córko, zważ teraz na Moją Obietnicę. Przyjdę ponownie, aby zwiastować nowy początek, nowy świat bez końca. Ci wszyscy, którzy zaakceptują Łaskę Boga, kiedy Ja wyleję Swoje Miłosierdzie nad całym światem, staną

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

czwartek, 2 października 2014, godz. 23.15 Moja wielce umiłowana córko, Moi wrogowie mogą gardzić Moim Słowem — Prawdą — ale nadejdzie dzień, kiedy zwieszą swoje głowy ze wstydu i z powodu wyrzutów sumienia, jakich doświadczą, kiedy staną przede Mną. Za

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka

środa, 1 października 2014, godz. 21.15 Moja wielce umiłowana córko, jest tak, że wśród tych, którzy mówią, że Mi służą, panoszy się zdrada w stosunku do Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Nawet ci, którzy twierdzą, że są Moimi lojalnymi sługami,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia
październik 2014
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
październik 2014
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Wszystkie wpisy

Nasz adres kontaktowy:

 

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

poczta.ostrzezenie@posteo.pl

www.ostrzezenie.net