Miesięczne archiwum: październik 2014

Ci, którzy nie uznali Mojego Pierwszego Przyjścia, odmówili przyjęcia Woli Bożej

piątek, 31 października 2014, godz. 18.25

Moja wielce umiłowana córko, Moja Wola jest wykuta w kamieniu — i ci, którzy prawdziwie Mnie kochają, zostaną objęci Wolą Bożą Pana. Jeżeli sprzeciwicie się Mojej Woli, nie będziecie mogli się stać Moimi. Jeżeli powstaniecie przeciwko Mnie, nie pozwolę wam wejść do Mojego Królestwa, gdyż jedynie ci, którzy przychodzą do Mnie — ostatecznie pozbywszy się swojej własnej wolnej woli — mogą naprawdę powiedzieć, że są ode Mnie. Skoro nie jesteście ode Mnie, jak mogę zjednać sobie wasze niewdzięczne serca? Ci z was, którzy Mnie przeklinają, pogardzają tymi, którzy podtrzymują Moje Słowo, lub próbują stawać na przeszkodzie Świętej Woli Bożej — zostaną wrzuceni do czeluści, kiedy wszelkie wysiłki, aby was uratować, dobiegną kresu.

Kiedy się narodziłem, wielu z Moich wrogów, których dusze zostały opanowane przez złe duchy, bardzo utrudniało życie Mojej Matce. Ci, którzy ją prześladowali podczas Mojego Pobytu na ziemi, nie zdawali sobie w wielu wypadkach sprawy, dlaczego odczuwają wobec niej taką nienawiść. I jakże ona cierpiała w Moje Imię. Ci, którzy nie uznali Mojego Pierwszego Przyjścia, odmówili przyjęcia Woli Bożej, która miała wyzwolić ich z kajdan, którymi zostały skute ich kostki, a które to kajdany zostały nałożone im przez demony.

Znaczną część Mojej Misji na ziemi spędziłem na wyrzucaniu złych duchów z nękanych przez nie dusz, a także na oświecaniu tych, którzy byli nieświadomi Woli Bożej. Teraz, podczas gdy przygotowuję się do ponownego przyjścia, Moja Misja będzie jeszcze bardziej wyczerpująca. Wszystkim wam — tym o zatwardziałych sercach, którzy odmawiacie Mi posłuchu — powiadam: Dopóki prawdziwie się Mi nie poświęcicie poprzez życie pełne modlitwy i pobożności, nie ukończycie tej podróży ku Życiu Wiecznemu — jedynie przy udziale swojej wiary. Nie jesteście pobłogosławieni wystarczającym wglądem czy też wiedzą co do Mojego Słowa, abyście odrzucali w tym czasie Moje Ostrzeżenie. Dlaczego okazujecie Mi teraz tyle pogardy? Co według was uczyni was godnymi, aby stanąć przede Mną i poprosić Mnie o życie wieczne? Powiadam wam, że wasza nieustępliwość zaślepia was na prawdę Bożego Objawienia, którego świadkami czynią was te Moje Święte Orędzia dla świata.

O niewdzięczne dusze, brakuje wam wiedzy, która tak starannie została wam przekazana w Najświętszej Biblii. Żadna z lekcji, której wam udzielono, nie nauczyła was czegokolwiek. Wasza pycha i wasze dążenie do samozadowolenia są dla Mnie frustrujące. Wasze oczy nie widzą — i w rezultacie nie będziecie na Mnie przygotowani. Za każde oszczerstwo, jakie rzucacie na tych, którzy mówią Prawdę i którzy podtrzymują Moje Święte Słowo — wbrew opozycji z waszej strony — będziecie musieli stanąć ze Mną twarzą w twarz. Poproszę was wtedy, abyście uzasadnili swoje słowa, swoje czyny i swoje akcje, skierowane przeciwko Mnie. Nigdy nie możecie twierdzić, że jesteście ode Mnie, skoro zwalczacie Mnie — Moje Słowo, przekazane wam z powodu Miłosierdzia Boga, Który nigdy nie ulegnie zmęczeniu w Swoim Dążeniu, aby ocalić wasze dusze.

Kiedy jest wam ofiarowywany Dar prywatnych objawień, macie prawo go rozeznawać. Ale nie macie prawa osądzać innych czy ich krzywdzić, nawet jeżeli oni nie przychodzą ode Mnie. Ja, Jezus Chrystus, podałem do wiadomości, że człowiek nie ma prawa osądzać żadnej duszy. Jeżeli Mi się sprzeciwicie — i nawet jeżeli odczuwacie jedynie urazę do fałszywych proroków — Ja was osądzę i ukarzę, tak samo jak wy ukaraliście tych, których nienawidzicie. Nie wolno wam nikogo nienawidzić w Moje Imię. Jeżeli nienawidzicie jakiegoś innego człowieka, to dzieje się to w imię szatana. Ja zmyję wasze przewinienia wyłącznie wówczas, kiedy przyjdziecie i będziecie Mnie błagać, aby odkupić was z tego grzechu. Ale wielu z was nigdy tego nie uczyni, bo umieściliście samych siebie ponad Mną — i za to będziecie cierpieć.

Niech żaden człowiek pośród was nie twierdzi, że jakaś inna dusza jest od diabła, bo szatan odczuwa rozkosz z powodu tych, którzy są winni popełnienia takiego błędu. Ani jeden z was nie jest na tyle oczyszczony z grzechu, żeby móc dokonywać takiego osądu.

Kto jest ode Mnie i rzeczywiście Mnie zna, nigdy nie będzie biczował innej duszy w Moje Imię.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Przyjmujcie Krzyż z godnością. Nie uskarżajcie się

czwartek, 30 października 2014, godz. 17.30

Moje drogie dzieci, kiedy służycie mojemu Synowi w tym życiu, to jest to powiązane z trudnościami. Bo choć z jednej strony łatwo jest Go naśladować, to jednak jeżeli wasza dusza nosi w sobie Dar Ducha Świętego, będzie to irytowało diabła i każdego wroga mojego Syna. Dlatego wasza podróż po Ścieżce Prawdy jest tak niezwykle trudna. Na każdym kroku będziecie się spotykali ze sprzeciwem, nawet jeżeli będziecie w milczeniu adorowali mojego Syna.

Wielu spośród tych, którzy naprawdę kochają mojego Syna, nie potrafi sobie wytłumaczyć, dlaczego są przez innych prześladowani bez żadnego wyraźnego powodu. Albo dlaczego są fałszywie oskarżani o czynienie zła. Dzieje się tak zaś dlatego, że Duch Święty jest realną Obecnością Boga — a to nigdy nie uchodzi uwadze diabła i diabeł zrobi wszystko, aby przyprawić was o smutek i rozpacz. On, diabeł, będzie wam bezlitośnie dokuczał — czyniąc to albo bezpośrednio, albo poprzez dusze, nad którymi udało mu się zapanować.

Wy tego nie rozumiecie, ale całe to cierpienie ma miejsce z powodu waszego oddania Jezusowi Chrystusowi. Tak samo jak On znosił drwiny, pogardę i nienawiść, tak też będą ją znosić ci wszyscy, którzy Mu służą. Jeżeli cierpicie w Jego Imię na tej ziemi, to znajdziecie w końcu trwały pokój, miłość i radość w jego Królestwie. Przyjmujcie Krzyż z godnością. Nie uskarżajcie się. Nie zadawajcie się z tymi, którzy okazują wam nienawiść — aby wasze własne serca nie zostały napełnione taką samą trucizną.

Nienawiść rodzi nienawiść — jeżeli na nią odpowiadacie. Miłość, która pochodzi od Boga — rodzi miłość. Okazujcie miłość waszym wrogom; módlcie się za nich, miejcie dla nich litość. Kiedy tak postępujecie, szatan jest wobec was bezsilny.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Wylewam w tym czasie na Moich Wyznawców wielkie Łaski

środa, 29 października 2014, godz. 15.00

Moja wielce umiłowana córko, wylewam na Moich Wyznawców w tym czasie wielkie Łaski — w czasie, kiedy ich najbardziej potrzebują.

Łaski, które na was wylewam, Moi wyznawcy, zawierają Dar Wglądu, aby uzdolnić was to ujrzenia oszustwa, które jest plagą dla całego świata. Udzielam wam także Daru Wytrwałości, tak abyście powstali przeciwko Moim wrogom i kontynuowali walkę o przetrwanie chrześcijaństwa. Udzielam wam także Daru Cierpliwości, abyście byli w stanie nadal głosić Prawdę, kiedy będziecie musieli wysłuchiwać fałszerstw, które będą wypowiadane przez tych Moich wyznawców, którzy zostaną wprowadzeni w błąd przez Moich wrogów.

Na koniec ofiarowuję wam Dar Miłości; i kiedy napełnię was tym Darem, będziecie w stanie uszczuplić zło dzięki waszym słowom, uczynkom i działaniom. Miłość do Mnie oznacza, że będziecie kochać nawet swoich wrogów i za pomocą tego Daru zniszczycie nienawiść.

Chodźcie i przyjmijcie Moje Dary. Wszystko, co musicie zrobić, to powiedzieć do Mnie:

„Jezu, udziel mi Darów, których potrzebuję, aby pozostać Tobie wiernym.”

Wasz umiłowany Jezus

Matka Zbawienia: Wiara jest fundamentem Kościoła

środa, 29 października 2014, godz. 14.25

Moje drogie dzieci, kiedy czujecie się przygnębieni, zniechęceni i zalęknieni z powodu strasznych niesprawiedliwości, których jesteście świadkami, wtedy wypraszajcie moją potężną ochronę. Ja wstawię się w waszym imieniu i poproszę Mojego Syna, aby wysłuchał waszych próśb o pokój i ukojenie. On was napełni potrzebnymi Łaskami, abyście wytrwali, a we wnętrzu waszej duszy utrzyma przy życiu płomień Ducha Świętego.

Kiedy szukacie Darów Ducha Świętego i mój Syn odpowiada na wasze wołanie, wasza wiara w Niego zostaje bardzo umocniona. Gdy tylko to następuje, wasza wiara umożliwia wam w większym stopniu ufanie w Jego Wielkie Miłosierdzie.Wiara jest fundamentem Kościoła, dzięki któremu może być on nadal silny. Wiara uwalnia was od lęku i rozpaczy. Przyniesie wam ona pocieszenie, pokój i ukojenie w niespokojnych czasach. Pozwala wam ona widzieć, jak się sprawy mają, tak jak powinniście, aby móc chronić siebie przed prześladowaniami, z którymi na co dzień macie do czynienia.

Ci, którzy zawierzyli siebie Jezusowi Chrystusowi, zawsze będą musieli znosić ból Jego Cierpienia. Jest to coś, co musicie zaakceptować, skoro podążacie Jego Śladami. Kiedy przyjmiecie ów Krzyż, wówczas musicie przekazać swoje cierpienie mojemu Synowi — dla zbawienia tych dusz, które w przeciwnym razie nigdy nie byłyby w stanie wejść do Królestwa Mojego Syna. Wasze ofiara, choć może być ona trudna, przynosi wielką radość mojemu Synowi, który płacze z powodu wielkiego zatroskania o tych, których utraci na rzecz diabła w dniu ostatecznym.

Wiara, nadzieja i zaufanie do mojego Syna ulży waszemu cierpieniu i przyniesie wam pokój i radość. To właśnie wówczas, gdy otrzymacie te Błogosławieństwa, będziecie wiedzieć, że pokonaliście wszelkie bariery, które oddzielają was od Boga. A za to musicie być wdzięczni — a nie przygnębieni — bo Królestwo Boże będzie wasze.

Idźcie, moje dzieci, kochać i służyć mojemu Synowi.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Bóg Ojciec: Beze Mnie nie możecie istnieć

wtorek, 28 października 2014 godz. 20.20

Moja najdroższa córko, Moje dzieci muszą wiedzieć, że istnieje tylko jeden Bóg. Tylko jeden. Każdy inny istnieje jedynie w ludzkich umysłach. Każdy inny bóg jest w Moich Oczach odrazą, a każdy człowiek, który ulega pokusie czczenia fałszywych bogów, służy jedynie diabłu, który delektuje się tym, że człowiek traci Łaskę.

Ja Jestem Początkiem i Końcem. Nic się wobec Mnie nie ostoi. Nawet demony i upadłe anioły, które wrzuciłem do czeluści, nigdy nie staną przede Mną i nie rzucą Mi wyzwania, gdyż one nie posiadają takiej mocy.

Tak wiele religii zostało założonych przez omylnego człowieka, i spowodowało to wiele zamieszania. Ja zaś od początku przemawiałem Jednym Głosem i, aż do końca, może to być tylko Jeden Głos. Świat jest Mój, bo Ja go stworzyłem. Ja stworzyłem wszystkie żyjące stworzenia. Stworzyłem także Moją Hierarchię Niebieską, z której wygnałem tych aniołów, którzy się Mi sprzeciwili i Mnie zdradzili. Wielu z tych upadłych aniołów rozmawia z Moimi dziećmi, które stworzyły spirytualizm typu „new age”. Ostrzegam tych, którzy adorują fałszywych bogów poprzez zajmowanie się takimi praktykami. Ów spirytualizm wyda wasze dusze na pastwę złym duchom, które pragną jedynie wasze dusze zniszczyć.

Te fałszywe anioły są demonami, zamaskowanymi jako żywe duchy światła, i one was zwiodą, abyście uwierzyli w fałszerstwa. Zostaniecie nakarmieni wszelkimi kłamstwami na temat Mojej Niebieskiej Hierarchii — po to, abyście złożyli wszystkie swoje potrzeby przed szatanem oraz złymi duchami. Wszystko, co one robią, to są wściekłe napady na wasze dusze, tak jak dzikie bestie, a w ich następstwie pozostawiają was pustymi i pozbawionymi wszelkiej miłości. Początkowo, kiedy oddajecie się takiemu bałwochwalstwu, osiągniecie fałszywe poczucie pokoju. Demony bowiem potrafią udzielić takich mocy, ale one są krótkotrwałe. Gdy zaś już raz zdobędą dostęp do waszych dusz, będą was dręczyć i podżegać do demonicznych aktów.

Ja Jestem wszystkim, co było na Początku, i Ja Jestem Końcem. Wszystko zaczyna się i kończy na Mnie. Kiedy preferujecie fałszywych bogów i czynicie to ze względu na wasze egoistyczne pragnienia, aby szukać przyjemności, zyskać władzę i uzyskać kontrolę nad waszym przeznaczeniem — stajecie się winni łamania Mojego Pierwszego Przykazania.

Beze Mnie nie możecie istnieć. Beze Mnie nie macie żadnej przyszłości. Bez Mojego Syna nie możecie do Mnie przyjść. Odrzućcie Mojego jedynego, umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, Prawdziwego Mesjasza — a odrzucicie Mnie.

Prawda została najpierw dana światu, gdy pleniło się pogaństwo. Prawda została dana światu wraz z narodzinami Mojego Syna i pokolenia się nawróciły. Prawda jest ponownie dawana światu teraz, gdy wielkie odstępstwo dławi dusze tych, którzy wierzą w Mojego Syna, i gdy pogaństwo na nowo się rozplenia. Tak jak to było na początku, kiedy zostałem odrzucony przez niewdzięcznego człowieka, tak też będzie i na końcu, gdy serca człowiecze zmienią się w kamienie, a ludzkie dusze będą się dobrowolnie oddawały diabłu. Potem świat — taki, jakim go znacie — nie będzie już więcej istniał, bo Nowe Niebo i Nowa Ziemia scalą się w jedno. Pokój zapanuje nareszcie ponownie, a Ja zjednoczę tych, którzy się zdecydują, aby iść ze Mną.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Matka Zbawienia: Moja rola — jako Matki Bożych dzieci — jest podważana

poniedziałek, 27 października 2014, godz. 16.20

Moje dziecko, jest ważne, aby pamiętać o odmawianiu mojego Najświętszego Różańca w każdym dniu — po to, aby chronić tę misję oraz inne misje, usankcjonowane w świecie przez Mojego Odwiecznego Ojca.

Chrześcijanom, którzy podtrzymują Wiarę, będzie w tych czasach bardzo trudno nadal wyrażać swoje oddanie wobec mnie, Niepokalanej Maryi Dziewicy, Matki Bożej. Moja rola — jako Matki Bożych dzieci — jest podważana i odrzucana, i to w szczególności przez pewne katolickie ugrupowania, które nie pochodzą od mojego Syna. Członkowie takich grup stwarzają wrażenie, że są oni czcicielami Kościoła mojego Syna, ale oni nie praktykują tego, czego On nauczał. Prześladują oni tych, którzy podtrzymują Prawdę i podejmują nadzwyczajne kroki, aby — jako nonsens — odrzucić każdy rodzaj objawień prywatnych, przekazanych ludzkości od czasu Śmierci Mojego Syna na Krzyżu. Gdyby nie objawienia prywatne, przekazane światu przeze mnie, Matkę Bożą — jako wysłannika Chrystusa — wielu nigdy by się nie nawróciło na Prawdę. Wręcz przeciwnie, wielu nadal by chodziło w ciemności, odrzucałoby Istnienie Boga i unikałoby modlitwy — tych drzwi, które, gdy raz otworzone, oświecają duszę. Moja rola jako Matki Bożej jest w świecie atakowana z powodu mocy, która została mi udzielona, aby zniszczyć podłego przeciwnika. Zmiażdżę głowę węża — jak przepowiedziane — lecz ci, którzy okazują mi cześć, będą pogardzani i wyśmiewani przez oszustów, którzy ośmielają się samych siebie uznawać za ekspertów w nauczaniu Kościoła.

Mój Syn brzydzi się wszelkiego rodzaju nienawiścią, jaką człowiek okazuje swemu bratu. Wylewa On łzy, jeżeli ktoś twierdzi, że reprezentuje on Kościół Mojego Syna, a następnie podsyca do nienawiści przeciwko innemu dziecku Bożemu. Cierpi On ból Swojego Ukrzyżowania za każdym razem, gdy sługa Jego Kościoła krzywdzi innego sługę lub powoduje przeraźliwe cierpienia niewinnych.

Dzieci, musicie się gorąco modlić za Kościół Mojego Syna, ponieważ wystawiony jest On na największy atak od czasu swojego założenia. Wrogowie mojego Syna mają wiele planów, aby go zniszczyć — a większość z nich wypłynie z jego wnętrza. Weźcie sobie do serca moje ostrzeżenie i ostrzeżenia, które objawiłam światu we Fatimie. Wróg czatuje, a niebawem będzie zupełnie kontrolował Kościół mojego Syna na ziemi i miliony zostaną wprowadzone w błąd.

Kiedy słyszycie o sługach Mojego Syna, pogardzonych i oczernionych za obronę Słowa Bożego — nie zgadzajcie się na to. Pamiętajcie zawsze, że jedynie miłość pochodzi od Boga i każda osoba czy organizacja, która zachęca do wydawania wyroku na człowieka — bez względu na to, czego by on nie uczynił — musi zostać poddana lustracji. Nie możesz się podawać za sługę Bożego, a następnie mówić światu, aby rzucał oszczerstwa na inną osobę. Nigdy nie wolno ci tolerować podsycania do nienawiści w jakiejkolwiek formie. Nigdy nie wolno — w Imię Mojego Syna — do tego zachęcać kogokolwiek, kto ma takie zamiary, bo to nigdy nie może pochodzić od Boga. Mój Różaniec musi być odmawiany tak często, jak to jest tylko możliwe, aby zmiażdżyć zło, które paraliżuje świat w tym obecnym czasie, kiedy wszelkiego rodzaju okrucieństwo jest uznawane za coś sprawiedliwego.

Miłość człowieka do swojego bliźniego stała się rzadkością, a miłosierdzie wśród chrześcijan osłabło. Musicie otworzyć swoje oczy na Prawdę i przypomnieć sobie to, czego Mój Syn was nauczał. Jest to jasne jak światło dnia, bo nauczanie to po to zostało spisane dla świata, aby można je było odnaleźć w Najświętszej Biblii.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Czasami to, co ma pozory niesprawiedliwości, przekracza waszą zdolność pojmowania

niedziela, 26 października 2014, godz. 23.10

Moja wielce umiłowana córko, są tacy, którzy się Mnie wypierają, bo wierzą, że gdybym istniał — Ja, ten Kochający Bóg — to nigdy nie dopuściłbym do cierpienia czy nie zezwoliłbym, aby dochodziło do nieoczekiwanych tragedii, chorób lub przedwczesnej śmierci.

Bóg daje życie i On je odbiera, tak jak chce, a każde Działanie Boga zawsze zaowocuje dobrem — albo w tym świecie, w którym wy żyjecie, albo w Moim Królestwie Niebieskim. To brak zaufania do Mnie wywołuje gorycz w duszach, które Mnie osądzają na podstawie działań, o których sądzą, że są okrutne i zbyteczne.To, o czym oni nie wiedzą, to to, że istnieje czas na wszystko — czas na życie i czas na umieranie — a Bóg jest Twórcą Życia. Jedynie On może zadecydować, kiedy je odebrać.

Cierpienie doznawane z rąk innych jest czymś, co jest spowodowane grzechem — a nie przez Boga. Skoro człowiek ma do wyboru różne ścieżki życiowe, to to, na którą się zdecyduje, zależy całkowicie od jego własnego wyboru. Niektórzy wybierają mądrze, zgodnie ze swoim własnym sumieniem, i rozumieją różnicę pomiędzy dobrem a złem. Inni wybiorą ścieżkę, która — jak uważają — zaspokoi ich konieczne potrzeby życiowe, służące ich przetrwaniu w tym świecie. Ale będą tacy, którzy niemądrze wybiorą i wstąpią na ścieżkę egoizmu, niegodziwości i chciwości.

Wszystkie dobre rzeczy pochodzą od Boga. Czasami to, co ma pozory niesprawiedliwości, przekracza waszą zdolność pojmowania, ale wiedzcie, że to Bóg dokonuje wyboru, zbierając owoce, służące dobru człowieka. A cierpienie jest częścią tego Jego Planu Zbawiania dusz. On nie lubuje się w cierpieniu, ale jest ono formą oczyszczenia. Jeżeli cierpicie, Bóg próbuje wykorzystać to cierpienie dla dobra waszej własnej duszy. Lecz On nigdy nie będzie was zmuszał, abyście w określony sposób postępowali, ponieważ On wam daje wolną wolę. Nadużycie waszej wolnej woli może doprowadzić do strasznego grzechu, a jednak waszej wolnej woli Bóg wam nigdy nie odbierze. Wolna wola jest nietykalna. Została ona dana człowiekowi przez Boga za darmo i jest ona jedynym Darem, którego Bóg nigdy wam nie odbierze. Jednak to z powodu wolnej woli człowiek popada ze stanu Łaski w grzech.

Diabeł igra sobie z wolną wolą człowieka poprzez pokusy zmysłowe. Wolna wola jest Darem, który — o ile jest właściwe wykorzystany — może oddać wielką Chwałę Bogu. Ale wtedy, gdy dar ten jest nadużywany, by popełniać potworne zbrodnie — szatan wykorzystuje go, aby przekląć rasę ludzką.

Walka o dusze zakończy się, kiedy ludzka wolna wola stanie się jednym z Wolą Bożą. Dopiero wtedy człowiek będzie wolny od wszystkich rzeczy, które przynoszą mu ból i wszelkiego rodzaju cierpienie.

Wola Boża będzie królować w nadchodzącym świecie, który nie ma końca.

Wasz Jezus

Ręka Boga wykorzysta słońce, aby zaalarmować świat

piątek, 24 października 2014, godz. 22.50

Moja wielce umiłowana córko, słońce jest jednym z najdonioślejszych znaków, jeżeli chodzi o ujawnianie się boskiej interwencji. Kiedy ujrzycie zmiany na słońcu, kiedy wyda się ono większe, będzie dłużej świecić i to niezgodnie z porą roku — to wiedzcie, że przybliża się czas Mojego Powtórnego Przyjścia.

Ręka Boga wykorzysta słońce, aby zaalarmować świat, że jego aktywność jest niezwykła. Naukowcy nie będą w stanie wskazać przyczyny nagłych zmian na słońcu i niezwykłego zachowania tej gwiazdy, która przynosi wam światło. Bez światła słonecznego ziemia pogrążyłaby się w ciemności. Tak więc w miarę jak mnożą się grzechy człowieka i w miarę jak grzech jest przyswajany jako część ludzkiej natury, ziemię będzie pokrywał duch ciemności. Podczas gdy świat będzie pokrywał grzech, słońce będzie powoli traciło swój blask i stawało się przymglone. Skoro człowiek nie odczuwa miłości dla innych i staje się coraz bardziej obojętny na ból, jaki zadaje innym z powodu grzechu, świat stanie się ciemniejszy — ciemniejszy w duchu, ciemniejszy za dnia.

Będę nadal przewodził Bożym dzieciom aż do tego momentu. Pokażę wam drogę do Mojego Królestwa, a wy ujrzycie Moje Światło. Nic was nie będzie rozpraszać podczas tej drogi, ponieważ wyraźnie ujrzycie, jak zło przynosi ze sobą straszliwą ciemność.

Słońce będzie się rozpraszać, aż w końcu żadne światło przez trzy dni nie będzie spowijać ziemi. * Jedynym światłem będzie to, które pochodzi z Prawdy. A czwartego dnia nieboskłon nagle pęknie i światło wyleje się z nieba — w taki sposób, że byście nigdy nie uwierzyli, że jest to możliwe. Wtedy ujrzy Mnie każdy z osobna — w każdym kraju, w tej samej chwili i w całej Mojej Chwale, gdyż Ja przychodzę odzyskać Królestwo, obiecane Mi przez Mojego Ojca.

Nie miejcie obaw przed przygotowaniem, jakie jest potrzebne, aby każdy z was był gotowy na spotkanie ze Mną. Musicie dopilnować, żebyście byli na Mnie dobrze przygotowani, ponieważ będzie to dzień, w którym wręczę wam Klucze do Mojego Królestwa i odbędą się wspaniałe uroczystości. Zło w Moim nadchodzącym, Nowym Świecie nie będzie już istnieć, a sprawiedliwi połączą się ze Mną i ze wszystkimi aniołami i świętymi.

Musicie spoglądać na tę misję tak, jakbyście znajdowali się w podróży. Każdy odcinek waszej podróży niesie ze sobą nowe odkrycia — sposobności, przy okazji których nauczycie się, co jest potrzebne, aby przygotować się do kolejnego etapu. Wraz z każdą pokonaną przeszkodą będziecie się stawali silniejsi. Nawet najsłabsi pośród was ukończą tę podróż, ponieważ Ja będę wam towarzyszył na każdym jej kroku i niedługo się ona zakończy.

Radujcie się, gdyż Moje Królestwo czeka, i pozostało już niewiele czasu.

Wasz Jezus

* Por. :  Niebo ściemnieje na trzy dni, bezpośrednio przed Moim powrotem 13 maja 2014

 

O, jakim arogantem jest człowiek, dla którego Moje Istnienie jest przedmiotem kpin

czwartek, 23 października 2014, godz. 15.14

Moja wielce umiłowana córko, wraz z każdym dobrym uczynkiem i wraz z każdym aktem miłosierdzia moce diabła ulegają osłabieniu. Wraz z każdą modlitwą i z każdym cierpieniem, ofiarowanymi za dusze tych pogrążonych w ciemności, złe postępki i nienawiść są wykorzeniane. Wiedzcie, że dobre uczynki, które są podejmowane przez tych dotkniętych Duchem Świętym, niwelują na świecie wpływ szatana.

Powstańcie, wy wszyscy, którzy zaakceptowaliście Prawdę zawartą w Księdze Objawienia, i módlcie się o zbawienie wszystkich Bożych dzieci. Proście, proście, proście, a Ja wam odpowiem, gdy modlicie się za tych, których intencją jest zniszczenie wszelkiej wiary we Mnie, Jezusa Chrystusa.

O, jakim arogantem jest człowiek, dla którego Moje Istnienie, Moja Boskość i Moja Obietnica, że przyjdę ponownie, są przedmiotem kpin. Jak zamknięte są ich umysły na Miłość, którą mam w Moim Sercu dla grzeszników, nie wyłączając tych, którzy Mnie zdradzają. Jakże łatwo dyrygować jest tymi, którzy są pozbawieni Ducha Świętego. Biada tym, którzy przeciwstawią się Darowi Ducha Świętego, który jest wydobywającą się ze Mnie — obecną we wszystkich rzeczach — siłą życiową. O, jakże spragnieni jesteście wy, którzy się Mnie wypieracie. Woda nigdy nie ugasi waszego pragnienia i nadejdzie dzień, kiedy będziecie Mnie błagać o Źródło Życia. Dopóki ten dzień nie nadejdzie — jeżeli Mnie nie poprosicie, by ze Mnie zaczerpnąć nie będzie w was żadnego życia.

Przyjdźcie — poproście Mnie, abym was oświecił. Pozwólcie, aby ogień Ducha Świętego pochłonął wasze dusze. Jeżeli przyjdziecie do Mnie w pełnym zaufaniu i pokorze, napełnię was Moją Obecnością, a gdy Mnie uznacie, dam wam życie, za którym tak tęsknicie. Dopiero wtedy zapanuje w waszych sercach pokój.

Wasz Jezus

Przyjmijcie Prawdę przekazaną wam w Księdze Objawienia

wtorek, 21 października 2014, godz. 23.40

Moja wielce umiłowana córko, proroctwa przekazywane Bożym dzieciom budziły już od zawsze strach w ludzkich sercach. Działo się tak z powodu wątpliwości, które istniały w umysłach tych, którzy nie wierzyli w Boga, oraz z powodu zadowolenia, jakie człowiek odczuwał w swoim naturalnym, ziemskim otoczeniu. Łatwiej bowiem było zaakceptować niedoskonałe życie, niż wierzyć w życie, istniejące w świecie nadprzyrodzonym.

Bóg nie wysyłał Swoich proroków, aby straszyć Swoje dzieci. Wysyłał ich, aby ich ostrzec o niebezpieczeństwach, jakie przyczyniają się do powstania głębokiej przepaści pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Gdy owa przepaść stawała się tak wielka, że większość dusz odrzucała Boga, wtedy Bóg zawsze ingerował, aby je ocalić. Bóg zawsze interweniował poprzez Swoich proroków, i to dzięki Swoim prorokom Bóg był w stanie pouczać Swoje dzieci o drogach Pańskich. Bez proroków Bożych człowiekowi nie mogłaby być ofiarowana Prawda. Niech żaden człowiek nie rozrywa na strzępy tego, co Bóg dał Swojemu ludowi poprzez Słowo, które zostało spisane.

Człowiek nie jest ani na tyle prawy, aby zmieniać Słowo Boże, ani nie jest w stanie zmieniać znaczenia Słowa, ani nie ma prawa tego robić. Jeżeli człowiek bierze Słowo Boże i celowo je źle interpretuje, by wyrządzić innym krzywdę, to jest to ciężkim grzechem. Było wielu takich, którzy usiłowali zmienić znaczenie Słowa, ale im się to nie udało. Jednak są tacy, którzy stworzyli wersje Słowa, które różnią się od całkowitej Prawdy, a ludzie nie okazali w tej kwestii mądrości. Nie pociągnę tych dusz za to do odpowiedzialności, ponieważ oni używali Słowa Bożego jedynie w celu oddawania Bogu chwały.

Kiedy przyszedłem, aby nauczać Prawdy, bano się Mnie. Wszystkich proroków przede Mną także się bano. Oni, tak samo jak i Ja,zostali znienawidzeni za przynoszenie ludzkości Prawdy poprzez głoszenie Słowa. Księga Objawienia, przekazana Janowi Ewangeliście z Mocy Ducha Świętego, została zlekceważona przez Moje Chrześcijańskie Kościoły. Do rzadkości należy, aby o niej dyskutowano, a wielu w Moim Kościele odrzuca ją jako nieistotną.

Teraz nadszedł czas, aby Prawda została ostatecznie ogłoszona i aby człowiek dokonał wyboru. Przyjmijcie Prawdę, przekazaną wam w Księdze Objawienia, i przygotujcie się, tak aby wszystko było na właściwym miejscu i abyście sprawili Mi tego Wielkiego Dnia radość. Lub też zlekceważcie Słowo i Moją Obietnicę, że ponownie przyjdę. Lub też pozostańcie głusi na Moje Prośby — jednak pamiętajcie, że przyjdę jak złodziej, nocą, i tylko ci, którzy Mnie przywitają i zaakceptują Moje Miłosierdzie, będą Moimi.

Ostrzegam was tylko dlatego, że was kocham. Gdyby nie Moja Miłość, wygnałbym ludzkość na dziką pustynię, tak niewdzięczne są jej dusze.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Błogosławieni są ci, którym zostaną wręczone Klucze do Raju

niedziela, 19 października 2014, godz. 20.40

Moje drogie dziecko, Ja jestem twoją Matką, Królową Nieba. Obsypuję szczególnymi łaskami tych wszystkich, którzy Mnie wzywają, abym za nimi orędowała u mojego Syna, aby was chronił. Całe Niebo modli się w obecnym czasie za ludzkość, tak aby przejście do nowego świata, który będzie bez końca, było łagodne. Największym pragnieniem Mojego Syna jest dosięgnąć serca każdego z grzeszników — aby zedrzeć pajęczyny zamętu, które pokrywają ich dusze. I aby przyciągnąć nawet tych o kamiennych sercach do wnętrza Jego Wielkiego Miłosierdzia.

Mój Syn nigdy nie poddaje się w swoim dążeniu, by dotknąć każdego serca. Nie poszukuje nigdy zemsty na tych, którzy Go obrażają oraz nigdy nie faworyzuje jednej duszy bardziej niż innej. Kocha każdego, nawet Swoich największych wrogów, i tak będzie zawsze. Nie wolno wam oddalać się od mojego Syna, jeżeli cierpicie w tym życiu; jeżeli utraciliście bliską osobę w tragicznych okolicznościach; czy też jeżeli jesteście ofiarą okropnych niesprawiedliwości. Bóg jest Dawcą Życia. On je daje i odbiera. Tylko jeżeli przepełniona złymi duchami dusza kogoś morduje, Bóg każe tej duszy drogo zapłacić.

Tak długo, jak długo istnieje grzech, zło trwać będzie na ziemi. Tylko jeżeli grzech zostanie przepędzony, zło się rozproszy. Dzieci, proszę was, abyście były cierpliwe. Proszę was, abyście tak często, jak jest to tylko możliwe, spędzały czas na modlitwie. Proszę was, abyście nadal odmawiali Najświętszy Różaniec dla ochrony waszych rodzin, waszych narodów i waszych krajów. Nigdy wcześniej Mój Różaniec nie był tak potężny, jak w tych czasach, a wy otrzymacie wspaniałe łaski, jeżeli będziecie go odmawiać, a szczególnie odmawiać na głos oraz w grupach.

Wszystkie Plany Boże na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa są zakończone. Proszę was, abyście poprzez wasze modlitwy pomagali przygotować drogę poszukiwania pokuty dla wszystkich grzeszników, aby mogli radować się życiem wiecznym w nadchodzącym świecie bez końca. Błogosławieni są ci, którym zostaną wręczone Klucze do Raju.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Przeklęci są ci, którzy Mnie przeklinają

sobota, 18 października 2014, godz. 14.20

Moja wielce umiłowana córko, diabeł zapanował nad sercami wielu, którzy we Mnie wierzą, ponieważ zbyt łatwym uczynili oni dla niego dostęp do swoich dusz.

Szatan kusi dusze za pomocą zmysłów, a także poprzez grzech pychy. Ci, którzy wierzą, że ich inteligencja oraz ich wiedza na temat Świętego Słowa Bożego daje im prawo, by osądzać innych w Moje Imię, ogromnie Mnie obrażają. Pełni są pychy, a ich miłość własna oznacza, że wierzą, że mają prawo, aby pogardzać innymi oraz w Moje Imię pryskać jadem. Uważajcie na tych, którzy przeklinają innych, a następnie twierdzą, że są ode Mnie, ponieważ oni złorzeczą. W dniu, w którym powrócę, dusze te będą kulić się ze strachu i zakrywać swoje oczy przed Światłem, które będzie ich oślepiało.

Zawsze ufajcie w Moje Miłosierdzie, gdyż Ja zawsze przebaczę tym, którzy staną przede Mną prawdziwie skruszeni w swoich duszach ze względu na wszystko, co powiedzieli, uczynili i czego dokonali, a co Mnie obraziło. Lękajcie się jednak Mojej Sprawiedliwości, bo ona będzie przerażająca. I za to nikogo nie będę przepraszał. Wiedzcie, że pyszni i potężni, którzy z powodu ich złego wpływu utracili dla Mnie dusze, za którymi tak tęsknię, poprzez ich nikczemny wpływ, który wywarli na innych, będą cierpieć. Będą oni trząść się ze strachu przed Moim tronem, ale nadal będą ze Mną się kłócić i bronić swoich złych dróg, błędnie wierząc, że Ja dam im wiarę.

Przeklęci są ci, którzy Mnie przeklinają. Błogosławieni, którzy przeżywają swoje życie w miłości do innych i naśladują Moje Nauki, nawet jeżeli im to sprawia ból. Wyniosę sprawiedliwych, ale zmiażdżę podłych, którzy odwracają się od Słowa Bożego. Każdy, kto zadaje innym ból — zwłaszcza w Moje Imię — będzie musiał zdać Mi rachunek w Dniu Ostatecznym.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Wielu zostanie pozbawionych swoich tytułów

piątek, 17 października 2014, godz. 15.30

Moje drogie dzieci, proszę, módlcie się za te lojalne wobec Mojego Syna, wyświęcone sługi, gdy te przyszłe wydarzenia będą następować. Wielu zostanie pozbawionych swoich tytułów i zesłanych w niełasce na odludzie. W Kościele Mojego Syna będą się szerzyły tumult i zamieszanie, ale zdrajcy powstaną w wielkiej liczbie, a wielu za nimi podąży. Inne kościoły chrześcijańskie przybliżą się to tego na nowo zaadaptowanego kościoła i właśnie wtedy wszystko będzie gotowe, aby powstała nowa światowa religia. Dla wielu, którzy pragną zmiany, ta nowa forma kościoła z początku wydawać się będzie świeżym powiewem. Potem stanie się jasne, że służy ona wyłącznie tym, którzy chcą zmiany Praw Bożych, aby dopasować je do swojego grzesznego życia. Kościół ten utraci całą wiarę. Będzie on posiadał wszystkie pozory nowego, odnowionego kościoła Bożego, ale wszystkie symbole, które przeznaczone są oddawaniu chwały mojemu Synowi, niczym takim nie będą.

I kiedy ten czas nastanie, zostanie ogłoszony nowy, Jeden Światowy Kościół, i będzie on postrzegany jako wielka instytucja humanitarna. Będzie on nieodłącznie związany ze światem polityki i biznesu. Następnie przyłączą się do niego ci, którzy nigdy nie należeli do jakiegokolwiek wyznania. O, jak będą się oni cieszyć, każdy bowiem grzech zostanie uniewinniony i przez to wielu ludzi dozna ulgi, bo będą mogli żyć swoim życiem, tak jak im się spodoba. Już dłużej nie będą się musieli martwić, że obrażają Boga, ponieważ nie będą traktowali grzechu jako czegoś, czym trzeba byłoby sobie zaprzątać myśli.

Ten nowy kościół — aby zyskać na wiarygodności — będzie lansował dzieła humanitarne i charytatywne, a cały świat będzie go oklaskiwał. Niedługo potem nie będzie się już robiło różnicy pomiędzy nim a światowymi sojuszami politycznymi i organizacjami biznesowymi, poświęconymi filantropii.

W międzyczasie prawdziwy Kościół mojego Syna — taki, jakim on Go stworzył — pozostanie przy życiu, ale będzie osłabiony. Jednak ta liczebnie mała reszta kościoła nigdy się nie podda, nawet kiedy antychryst przejmie Kościół.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wyświęceni słudzy mojego Syna pokonali swój strach i powstali, aby głosić Prawdę, nawet gdyby ich głosy miały zostać zagłuszone przez tych, którzy zdradzą mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Niedosyt duchowy sprawia, że dusza popada w pustkę, przygnębienie i dezorientację

czwartek, 16 października 2014, godz. 19.10

Moja wielce umiłowana córko, niedobór pokarmu, który stanowi pożywienie dla ciała, to jest okropne utrapienie. Ale niedosyt duchowy sprawia, że dusza popada w pustkę, przygnębienie i dezorientację. Jeżeli dusza odsuwa się ode Mnie na dystans, będzie się ona błąkać i poszukiwać wszelkiego rodzaju spełnienia. Podąży ona do krańców ziemi w poszukiwaniu duchowego spokoju i ulgi, ale nic nie wypełni tej pustki, nic — poza Mną.

Jeżeli Ja karmię czyjąś duszę Moją Łaską, to dusza ta będzie pełna Mojej Miłości i Obecności. I chociaż Moja Obecność w czyjejś duszy ściąga na nią ziejące jadowitością, złe duchy, które będą robiły wszystko, co w ich mocy, aby ją rozdrażnić, to dusza ta nie będzie się tym przejmować. Moja Miłość jest wszystkim, czego potrzebujecie, aby czuć się spełnionym, a Mój Pokój, który was napełnia, nie jest z tego świata. Towarzyszą mu wielkie Błogosławieństwa, a dusze, które zyskują ten pokój, nigdy go tak łatwo nie odpuszczą, raz go doświadczywszy.

Jeżeli ktoś posuwa się do nadzwyczajnych kroków, aby się Mnie wyprzeć, oszukuje tylko samego siebie. Wyprzeć się Mnie jest waszym wolnym wyborem. Dlaczego jednak okazujecie Mi nienawiść, skoro nie wierzycie, że Ja istnieję? Wołam do tych z was, którzy są nękani plagą walk duchowych, aby usłyszeli Mój Głos, kiedy teraz was wzywam. Jeżeli się Mnie wypieracie, to zachowujcie milczenie. Nie możecie się Mnie wypierać, a po chwili Mnie przeklinać, ponieważ, jeżeli tak postępujecie, zaprzeczacie samemu sobie. Nie możecie bowiem nienawidzić kogoś, kto nie istnieje. Jeżeli odczuwacie jakiegokolwiek rodzaju nienawiść, to przecież wiecie, że ma ona swoje źródło, tak samo jak ma je miłość. Miłość pochodzi od Boga. Nienawiść pochodzi od szatana. W dniu, w którym sobie uświadomicie, że zło pleni się i sieje ferment jak wąż, odwijając się z kłębka, wtedy się przekonacie, że jest ono realnym bytem. Dopiero wtedy ostatecznie zaakceptujecie, że diabeł istnieje. Powodem, dla którego on, szatan, jest tak przebiegły, jest to, że nie leży w jego interesie, aby dać się rozpoznać. Gdyby dał się wam rozpoznać, byłoby niemożliwe, żebyście nie uwierzyli w Boga.

Otwórzcie oczy i rozpoznajcie zło jako to, czym ono jest. Wiedzcie, że jeżeli się Mnie wypieracie, diabeł będzie was wykorzystywał, aby rozniecać nienawiść wobec tych, którzy Mnie kochają.

Wasz Jezus

Klucze do Mojego nadchodzącego Królestwa — przyszłego świata — zostały przygotowane

wtorek, 14 października 2014, godz. 18.15

Moja wielce umiłowana córko, wypełni się wszystko, co objawiłem światu poprzez te orędzia. Niestety wielu z tych, którzy znają te orędzia, nadal będzie tłumić Moje Słowo. Inni — ci, którzy w te orędzia nie są wtajemniczeni — będą przeciwstawiać się Mojemu Słowu, danemu im w Świętych Ewangeliach.

Wzywam was wszystkich, którzy kroczycie ze Mną po tej ziemi, i proszę was, zaufajcie Mi. Żyjcie według Mojego Słowa, a nie umrzecie. Przeżywajcie wasze życie zgodnie z Prawdą, a Ja wyleję wspaniałe Łaski na was i na tych, których imiona przede Mną wymieniacie. Kiedy świat pogrąży się w ciemności — kiedy wszędzie wybuchną wojny, a choroby i głód dopadną ludzkość — staniecie się świadkami Mojej Interwencji. Będę chronił wszystkich tych, którzy zawierzą się Mojemu Najświętszemu Sercu. Podźwignę tych, których serca mogą być przytłoczone, i przyniosę pokój i ukojenie duszy tym, którzy proszą Mnie o te Dary.

Jedynie Ja, Jezus Chrystus, mogę uczynić lżejszym wasze brzemię. Jedynie Ja mogę pokonać waszych wrogów, którzy nadużywają władzy i wpływów, aby was zniszczyć dla swojego własnego pożytku. Tylko wy, Moi umiłowani wyznawcy, możecie Mi sprowadzić dusze tych, którzy Mnie odrzucają, którzy nie chcą Mnie przyjąć i którzy się Mnie wypierają. Wielu z nich nigdy do Mnie nie przyjdzie, chociaż Ja otwieram dla nich Moje Miłosierdzie.

Musicie nadal posługiwać się modlitwami, które zostały wam dane. Bądźcie blisko Mnie, bo kiedy to czynicie, dana jest wam wszelka ochrona przed złem. Musicie być silni, odważni i zachować spokój, bo Ja zawsze pozostanę przy was. Będę was pocieszał. Obetrę każdą łzę, a za niedługo obejmę was i waszych najbliższych Moimi Kochającymi Ramionami.

Klucze do Mojego nadchodzącego Królestwa — przyszłego świata — zostały przygotowane i są dostępne dla tych wszystkich, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Ale Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że powitam w Moim Nowym Raju także tych, których imiona nie są w niej wymienione, jeżeli sprowadzicie Mi te dusze poprzez wasze modlitwy.

Wasz umiłowany Jezus

Najpierw przychodzę do tych, którzy są najmniej godni Mojego Miłosierdzia

niedziela, 12 października 2014, godz. 21.20

Moja wielce umiłowana córko, Ja Jestem Obrońcą wszystkich Bożych dzieci — każdego jednego z was, niezależnie od płci, wieku czy wyznania. Jestem Obrońcą Mojego Kościoła na ziemi i żaden człowiek go nie przemoże. Pozostanie on nienaruszony, chociaż wielu Mnie porzuci.

Ci, którzy Mnie porzucają, którzy zmieniają Słowo Boże, nie mogą powiedzieć, że są z Mojego Kościoła, bo Ja nie mogę bronić kościoła, który nie mówi Prawdy. Prawdziwa próba waszej wiary już się rozpoczęła i wkrótce będziecie zdezorientowani, nie wiedząc, dokąd macie się zwrócić. Zapewniam was, że chociaż Jestem miłosierny, to nigdy nie będę stał bezczynnie, pozwalając zdrajcom na bezczeszczenie Mojego Ciała. Będą mogli oni posunąć się tylko do pewnych granic, zanim — jak grzmot — nie stanie się słyszalna interwencja Bożej Ręki.

Musicie skupić się na Mnie i zaakceptować, że Ten Ucisk się nasilił i że musicie stać się świadkami wszystkich tych przepowiedzianych rzeczy. Tylko wtedy, kiedy proroctwa od Początku przekazywane Światu, staną się oczywiste, człowiek w pełni zrozumie, że Mój Czas prawie nieomal już nadszedł. Nigdy nie wolno się wam Mnie obawiać, bo Moja Miłość i Miłosierdzie są przeogromne. Bójcie się jedynie tych, którzy nie przychodzą ode Mnie, ponieważ to zły duch nimi kieruje, by czynili te okropne rzeczy. Już dzięki samej modlitwie możecie dopomóc w zadośćuczynieniu za ich grzechy i poprzez ten tak szczodrobliwy akt rozproszyć swąd szatana. Jego wyziewy pochłaniają w obecnym czasie świat, jednak zdać sobie sprawę z Jego obecności jest sprawą trudniejszą, niż moglibyście sobie wyobrazić. Jego oddziaływanie jest zawsze ukryte za maską troski, za humanitarnymi czynami i przejawia się w najbardziej nieoczekiwany, ale pełen respektu sposób. Człowiek, który jest pobłogosławiony darem rozeznania, zrozumie, jak działa szatan. Rozpozna on jego dokonania bez względu na to, jak starannie zawoalowane będą one prezentowane światu, który jest ślepy na Prawdę.

Wkrótce Mój Głos przebudzi w ludzkich sercach ich duchowość; poczucie tego, kim oni są; zrozumienie, do kogo przynależą; oraz świadomość Życia Wiecznego, które im przyniosę. Wiedzcie, że kiedy to przebudzenie się rozpocznie, Moc Bożą będzie się odczuwać tak, jakby Boża Sprawiedliwość wydobywała się z popiołów i kiedy Światło odrodzi na nowo życie na ugorach, jakie w zdewastowanym stanie pozostawił po sobie diabeł. Mój Głos zostanie usłyszany i wielu będzie w szoku, kiedy nastanie ów dzień. Mój głos zadudni jak grzmot i każdy prawy człowiek w akcie uwielbienia odda hołd Bogu. Najpierw przychodzę do tych, którzy są najmniej godni Mojego Miłosierdzia. To są ci, którzy powinni być ostatnimi ze względu na to, w jaki sposób Mnie potraktowali. A jednak oni jako pierwsi zostaną przywołani do Mojego Królestwa. Sprawiedliwi przybędą jako ostatni. Nikczemnicy zostaną pominięci.

Aż do ostatniej sekundy będzie robione wszystko, co możliwe, i ci, którzy będą wołać o Moje Miłosierdzie, otrzymają je. Ci, którzy Mnie przeklinają, zostaną przeklęci.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Ląd zostanie oczyszczony, tak samo jak Moje dzieci zostaną oczyszczone z wszelkich nieprawości

niedziela, 12 października 2014, godz. 18.40

Moja najdroższa córko, nadejdzie wiele zmian, jako że przybliża się czas Powtórnego Przyjścia Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nie lękajcie się, Moje dzieci, bo te rzeczy muszą się wydarzyć, aby Moje dzieci zostały oczyszczone, tak aby mogły się radować, kiedy ów Dzień nadejdzie i rozpocznie się świat bez końca. Moje Obietnice zawsze się wypełniają i wszystko dobrze się skończy.

Pragnę, abyście błagali o Miłosierdzie dla każdej duszy żyjącej na świecie, tak aby ludzka rasa, w Moich Oczach, zjednoczyła się w jedno. Wkrótce nienawiść, zło i niesprawiedliwości tego świata spotka nagły koniec, a światło Mojego Królestwa zajaśnieje nad wami. Gdy Nowy Raj odsłoni całą swoją wspaniałość, wówczas zapanuje pokój, a miłość wypełni ziemię. Moja Sprawiedliwość wykorzeni wszelkie zło, a ci, którzy — pomimo Mojej Interwencji — będą trzymali się diabła, zostaną przegnani. Wtedy nie będą już wylewane łzy i ostatnia część Mojego Przymierza zostanie sfinalizowana.

Powstańcie, Moje dzieci, wznieście wasze serca w nadziei i zaufaniu. Zainterweniuję na wiele sposobów, aby nie dopuścić, żeby zniszczyły was niecne postępki, oszukańcze zdrady i herezja. Mój Czas nastał i Moi wrogowie zostaną powaleni, gdyż Ja walczę o to, aby nadać wszystkiemu właściwy porządek, tak aby wszyscy byli przygotowani. Ląd zostanie oczyszczony, tak samo jak Moje dzieci zostaną oczyszczone z wszelkich nieprawości, a Ja podniosę cichych i pokornych oraz tych o czułych sercach, aby zajęli swoje miejsca w Nowym Niebie i w Nowej Ziemi.

Nigdy nie traćcie nadziei, bo wszelka Moc należy do Mnie. Przyjdźcie do Mnie, Moi maleńcy, i znajdźcie pocieszenie w bezwarunkowej Miłości, jaką was obdarzam. Zaufajcie Mi, a cała chwała będzie należeć do was.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Boża Opatrzność zawsze zwycięży

sobota, 11 października 2014, godz. 20.30

Moja wielce umiłowana córko, każdy powinien dostrzec Potęgę Boga we wszystkim, co się w tych czasach dzieje. Potęga Boga jest nieograniczona i żaden człowiek nie może ujarzmić Boga ani Woli Bożej. Żaden z Moich wrogów nie może się chełpić, że jest większy od Boga, bo Bóg może, za jednym tchnieniem, wylać na świat Swoją Sprawiedliwość. Bóg, który jest cierpliwy, bezstronny, sprawiedliwy i pełny bezwarunkowej Miłości do wszystkich Swoich dzieci — włącznie z tymi najbardziej nikczemnymi pośród nich — dokona odwetu za spowodowaną złym wpływem diabła, niegodziwość człowieka.

Przeklęci są ci, którzy powstają przeciwko Bogu w buncie przeciwko Świętemu Słowu. Zostaną oni ukarani w Boskim Czasie, po tym jak zostanie im dana każda możliwa szansa, aby odmienić swoje drogi. Ci, którzy czczą zło i bestię, zostaną porażeni piorunem, tak samo jak wtedy, kiedy Lucyfer — porażony jak gromem z jasnego nieba — został wrzucony do piekielnej czeluści.

Skoro Moi wrogowie krzywdzą innych, usiłują ich zabić i okaleczyć, aby zdobyć nad słabymi władzę — to ucierpią straszliwą karę. Skoro czciciele diabła dopuszczają się wszelkiego rodzaju ludobójstwa na niewinnych — to będą płonąć w piekle i zostaną powstrzymani właśnie wtedy, kiedy będą przekonani, że odnieśli sukces.

Boża Opatrzność zawsze zwycięży, bo nie ma potężniejszej Mocy niż Moc Tego, Który stworzył wszystko z niczego.

Wasz Jezus

 

Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona

sobota, 11 października 2014, godz. 1.00

Moja wielce umiłowana córko, Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona. Moja miłość jest żarliwa i opiekuńcza. Jest ona czysta i przymyka oko na wiele waszych przewinień — z powodu Mojego głębokiego umiłowania grzeszników.

Zanurzam dusze w Moim Współczuciu i nie ma niczego, czego bym dla nich nie zrobił, tak abym mógł każdego zjednoczyć jako jedność we Mnie. Wylewam Łzy — w obecnym zaś czasie wielkimi strumieniami — ze względu na to, w jaki sposób Boże dzieci są ranione, wykorzystywane, torturowane, upokarzane i zabijane przez wrogów Tego, Który stworzył świat. Ci, którzy powodują takie cierpienia, znajdują się całkowicie pod wpływem złych duchów, które zatruwają ich umysły kłamstwami, nienawiścią i pozbawiają ich szacunku do ludzkiego życia. Nigdy, ani przez jedną minutę, człowiek nie może twierdzić, że postępuje on w Imię Boże, jeżeli pozbawia życia jakąś inną istotę ludzką. Ci, którzy wywołują wojny i przyczyniają się do ludobójstwa pod jakąkolwiek postacią i którzy mówią, że działają dla Chwały Bożej, oszukują nie tylko samych siebie, ale i tych, których rekrutują, aby realizowali ich nikczemne zamierzenia.

Moja Miłość jest tak potężna, że jeżeli będziecie modlili się za te nędzne, zagubione dusze — które wierzą, że zabijać innych w Imię Boże to jest dobra rzecz i że przyniesie im to zaszczyt — to Ja okażę im Moje Miłosierdzie, budząc w nich Ducha Prawdy. Nie dopuśćcie do tego, aby wasze serca stały się przytłoczone. Wręcz przeciwnie, wiedzcie, że te napawające przerażeniem, najbardziej haniebne czyny, które są popełniane przez tych, którzy niszczą życie, spotkają się z Boską Sprawiedliwością i że Ja tej zgrozie położę kres.

W oka mgnieniu uniosę tych o ciepłych i czułych sercach — wszystkich was uniosę do Mojego Najświętszego Serca i was ocalę, taka jest bowiem Moja Miłość do was. Moi umiłowani wyznawcy, nie będziecie musieli znosić bólu śmierci fizycznej. To wam obiecuję — o ile Mi pomożecie, dzięki waszym modlitwom, ocalić dusze tych, którzy najbardziej potrzebują Mojego Przebaczenia i Miłosierdzia.

Dopomóżcie Mi w tym wielkim przedsięwzięciu, a wkrótce zostaniecie napełnieni światłością Chwały Mojego Nowego Królestwa. Tutaj będziecie żyć na zawsze, bez światowych trosk. Miłość do Mnie, do Mojego Ojca, do waszych rodzin i przyjaciół będzie królować wszędzie na świecie, który nie będzie miał końca.

Idźcie w pokoju, by kochać i Mi służyć.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Niebawem śmierć nie będzie miała władzy nad człowiekiem

piątek, 10 października 2014, godz. 13.10

Moje drogie dzieci, Ukrzyżowanie Mojego Syna było doniosłe pod wieloma względami. To nie tylko rękoma rzymskich żołnierzy został On zabity, ale i z rozkazu tych, którzy twierdzili, że są oddanymi naśladowcami Słowa Bożego.

Jego biczowanie, prześladowanie i śmierć miały miejsce pod kierunkiem tych, którzy przewodzili wiernym w Świątyni Boga. Odrzucili oni wszystko to, o czym wiedzieli, że jest Prawdą, ponieważ odmówili akceptacji faktu, że mój Syn, Jezus Chrystus, był Mesjaszem. Wszelkie pochodzące od Boga Prawo zostało otwarcie zlekceważone, gdyż egzekucja mojego Syna spotkała się z ich zadowoleniem.

Zanim nadejdzie Dzień Pański, oni powtórzą Jego Ukrzyżowanie. Ubiczują Go, zdradzając Jego Święte Słowo. Będą prześladować tych, którzy pozostaną wobec Niego lojalni, a następnie zbezczeszczą Jego Ciało. Nie uda im się wprawdzie Go zabić, bo Jego Ciało — Jego Kościół — nie może umrzeć i nie upadnie aż do końca; jego stan będzie jednak mizerny.

W tym czasie nie wolno zapominać, że wszelkie życie pochodzi od Boga. Śmierć nie ma żadnej władzy nad Bogiem. Życie — raz dane — nigdy nie może się skończyć. Niebawem śmierć nie będzie miała władzy nad człowiekiem i dzięki Zmartwychwstaniu Mojego Syna człowiek posiądzie także Życie Wieczne ciała i duszy. Życie posiądą więc Ci, którzy ufają Chrystusowi i pozostają Mu wierni. Tylko ci, którzy całkowicie Go odrzucą, życia nie posiądą.

Radujcie się, skoro wiecie, że was wszystkich, którzy trzymacie się Świętego Słowa Bożego, oczekuje cudowne życie, śmierć bowiem nigdy was nie zniszczy.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu Czyściec nie będzie już istniał

czwartek, 9 października 2014, godz. 20.40

Moja wielce umiłowana córko, jakże Ja jestem spragniony miłości ludzi i jak oni Mnie pragną. Ale rozłam, który oddziela człowieka ode Mnie, Dawcy Życia, jest największym wrogiem rasy ludzkiej.

Szatan, ze swoimi przebiegłymi, podstępnymi metodami, naumyślnie wywołał na świecie podziały. To, że pozostaje on w ukryciu, daje mu wielką władzę nad ludzkimi duszami. Jego zły wpływ nasuwa tym o małej wierze wątpliwości co do Mojego Istnienia. Przekonuje on innych, którzy we Mnie nie wierzą, że człowiek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonywane przez siebie wybory. Jego uspokajający wpływ — podczas kiedy kusi człowieka — przekonuje tych, do których uzyskuje on dostęp, że to, co złe, jest dobre, a to, co dobre, jest złe. Przedstawia on miłość jako pożądanie; nienawiść jako rodzaj pragnienia; a zawiść i zazdrość jako usprawiedliwienie dla niszczenia życia jakiejś innej osoby.

Każda idea, każde pragnienie, każda tęsknota i każda żądza, które zasiewa on w ludzkich duszach, prowadzą je do grzechu. Tak wielkie skażenie ludzkości w obecnym czasie oznacza, że czysta miłość, która pochodzi od Boga, została wymieniona na pożądanie. Wszystko, co pochodzi od węża, będzie przedstawiane w sercach grzeszników jako będące dobrą rzeczą. Grzech zawsze jest usprawiedliwiany przez grzeszników, którzy ulegają diabłu. Grzech — raz usprawiedliwiony — jest następnie gloryfikowany, dopóty nie będzie on uchodził za coś wspaniałego  i wartego uznania.

Biada człowiekowi, który ośmieli się rzucić wyzwanie tym, którzy wychwalają grzech. Grzesznicy, którzy z wielką radością obejmują grzech, będą wpływać na innych, aby robili to samo. Dzisiaj wpływ diabła można zauważyć wszędzie. I podczas kiedy wcześniej grzeszne akty były starannie ukrywane, to obecnie nie mają oni żadnego wstydu i prezentują je przed światem. Wszystko to, co jest dla Mnie odrażające, jest przyjmowane z wielką ochotą. Zło jest przedstawiane jako dobro, a wszystko, co jest dobre i zgodne z Prawami Bożymi — uznawane jest za złe. Kiedy diabeł zabiera się do dzieła, to wszystko będzie przedstawiane w odwrotnej kolejności i będzie przeciwwagą tego, co pochodzi ode Mnie. Wiedzcie, że kiedy się głosi, że Moje Słowo jest fałszywe, to wpływ diabła osiągnął swój zenit.

Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu Czyściec nie będzie już istniał. Niebo i Ziemia staną się jednym, a Piekło stanie się miejscem zamieszkania dla tych, którzy wielbią diabła, oraz wszystkich tych, którzy od niego pochodzą. Wyziewy, dobywające się z jego złych i nikczemnych szlaków, poraziły zarazem tych, którzy wierzą we Mnie, jak i tych, którzy Mnie odrzucają. Nikt nie jest bezpieczny.

Modlitwa, Moi umiłowani wyznawcy, jest waszą ucieczką. Zachowujcie Moje Słowo i módlcie się — nie za siebie, ale za tych, którzy zawiązali pakt z diabłem. Oni potrzebują waszych modlitw rano, w południe i wieczorem.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (170) O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego

Krucjata Modlitwy (170)

O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego

 

O Drogi Panie, mój ukochany Jezu Chryste!

Podtrzymaj mnie.

Chroń mnie.

Pozostaw mnie w Świetle Swojego Oblicza,
w miarę jak nasila się moje prześladowanie
i kiedy moim jedynym grzechem
jest podtrzymywanie Prawdy —
Świętego Słowa Bożego.

Dopomóż mi zdobyć się na odwagę,
aby przez cały czas wiernie Ci służyć.

Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły,
kiedy walczę, aby bronić Twojego Nauczania
przeciwko zawziętej opozycji.

Nigdy, o Jezu, mnie nie opuszczaj
w tym krytycznym dla mnie czasie
i obdarz mnie wszystkim,
czego potrzebuję, aby nadal Ci służyć

poprzez udostępnianie
Świętych Sakramentów
i Twojej Najdroższej Krwi i Ciała
i poprzez Ofiarę Mszy Świętej.

Błogosław mi, Jezu.

Bądź przy mnie.

Odpocznij we mnie.

Zostań ze mną.

Amen.

Daję wam teraz ostatnią modlitwę Krucjaty

środa, 8 października 2014, godz. 21.10

Moja wielce umiłowana córko, jakże Moje Serce jest w tym czasie złamane. Zdrajcy przeszyli Mój Bok i obecnie ziemia jest zalewana potokiem Mojego Bólu, który jest tak intensywny, że nie można Mnie pocieszyć.

Pytam teraz — kto pomiędzy Moimi wyświęconymi sługami okaże się wystarczająco silny, aby podtrzymać Prawdę?

Daję wam ostatnią modlitwę Krucjaty. Jest to modlitwa dla kapłanów. Proszę, aby Moi wyświęceni słudzy odmawiali ją codziennie.

Krucjata Modlitwy (170) O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego

O Drogi Panie, mój ukochany Jezu Chryste!

Podtrzymaj mnie.

Chroń mnie.

Pozostaw mnie w Świetle Swojego Oblicza, w miarę jak nasila się moje prześladowanie i kiedy moim jedynym grzechem jest podtrzymywanie Prawdy — Świętego Słowa Bożego.

Dopomóż mi zdobyć się na odwagę, aby przez cały czas wiernie Ci służyć.

Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły, kiedy walczę, aby obronić Twoje Nauczanie przeciwko zawziętej opozycji.

Nigdy, o Jezu, mnie nie opuszczaj w tym krytycznym dla mnie czasie i obdarz mnie wszystkim, czego potrzebuję, aby nadal Ci służyć

poprzez udostępnianie Świętych Sakramentów i Twojej Najdroższej Krwi i Ciała i poprzez Ofiarę Mszy Świętej.

Błogosław mi, Jezu.

Bądź przy mnie.

Odpocznij we mnie.

Zostań ze mną.

Amen. 

Wasz Jezus

Mój Kościół — Mój Prawdziwy Kościół — będzie się czołgał na własnym brzuchu

środa, 8 października 2014, godz. 20.45

Moja wielce umiłowana córko, Mój Kościół zostanie obalony, a ci, którzy pozostaną wierni Bożym Prawom, będą z tego powodu ogromnie cierpieć.

Mój Kościół — Mój Prawdziwy Kościół — będzie się czołgał na własnym brzuchu, gdyż każda możliwa zniewaga Mojej Boskości i Praw, jakie ustanowił Mój Przedwieczny Ojciec, zostanie w niego rzucona. Wielu z Moich sług — zamkniętych za bramami tego pozłacanego więzienia — będzie zmuszonych do przełknięcia herezji. Ale nie tylko to — będą oni zmuszeni, by jej nauczać i przekonywać niewinnych, że w dzisiejszym świecie to na nowo spisane Słowo Boże jest do przyjęcia.

Gniew Mojego Ojca osiągnął w tym obecnym czasie stan oburzenia, bo Kościół — zmieniony nie do poznania — bardzo szybko przygotuje nowe rytuały, nowe przepisy i praktyki, tak że nic nie będzie przypominać Kościoła zbudowanego przeze Mnie.

Wszystkie te rzeczy zostały dopuszczone przez Mojego Ojca, jako że szatan testuje wiarę tych, którzy są ode Mnie. Biada tym, którzy Mnie zdradzą, gdyż zabiorą ze sobą dusze tych, których imiona były zarezerwowane dla Mnie. Będę o te dusze walczył. Ukarzę tych Moich wrogów, ponieważ odwołując się do oszustwa i przebiegłości, zwiedli oni dusze i Mi je odebrali. Za te grzechy będą dla Mnie utraceni.

Kościół wypłynął z Moich Lędźwi. Dałem wam Moje Ciało poprzez śmierć i stało się Ono Moim Kościołem. Teraz zostanie on pohańbiony i Moje Ciało zostanie na nowo ukrzyżowane. Moi wrogowie nie odczują ani odrobiny wstydu, gdyż ich wybujałe ambicje i samozadowolenie nie mają ze Mną nic wspólnego.

Jakże łatwo jest zwieść tych, których wiara jest słaba. Jakże łatwo będzie zwieść te dusze o silnej wierze, będą one bowiem się bać bronić Prawdy. To jedynie reszta i ci prawdziwie posłuszni wobec Mojego Słowa będą tymi, którzy pozostaną wierni Mojemu Kościołowi. I to dzięki nim stanie się tak, że Mój Kościół nigdy nie umrze.

Wasz Jezus

Im mniej miłości w waszym życiu, tym mniej Boga

środa, 8 października 2014, godz.  20.25

Moja wielce umiłowana córko, jakże oziębłe stały się ludzkie serca. Jakże mało troszczą się ludzie o potrzeby innych czy w ogóle o dar życia. Dopuścili oni, aby ich serca uległy zepsuciu, nie są bowiem już w stanie sprawić, aby prawdziwa miłość władała w ich duszach. Gdy tylko miłość osłabnie i za mało jest miłości bliźniego w zakresie zaspokajania wzajemnych potrzeb, to wynikiem tego nie będzie nic innego, jak niesprawiedliwość.

Im mniej miłości w waszym życiu, tym mniej Boga. Serca tych, którzy niegdyś Mnie kochali, a którzy już dłużej we Mnie nie wierzą, zamienią się w kamień. Jeżeli zaprzestaniecie wzajemnie się miłować, staniecie się jałowi i nie będziecie mieli spokoju. To, że będzie wam brakowało miłości, doprowadzi was do akceptacji wszelkich rodzajów zachowań, które dla Mnie są odrażające. Wszystko, co jest dla Mnie ważne, zostanie przez was odrzucone. Wszelkie życie, dane ludzkości za sprawą Bożej Mocy, zostanie naruszone, a w wielu wypadkach przez was zniszczone. Szacunek dla Bożych Praw i dla ludzkiego życia nie odgrywa dla was już żadnej roli. Wasze przywiązanie do tego wszystkiego, co ziemskie, i do światowych dóbr, co jest tego następstwem, nie przyniesie wam satysfakcji.

Jeżeli wasze serca staną się nieczułe wobec Boga, ludzkość ogromnie ucierpi. Jeżeli zło ma taką władzę, że wypiera miłość, którą kiedyś świat miał dla Mnie, Jezusa Chrystusa, to wiedzcie, że ten czas prawie już nadszedł.

Porzućcie wasze kapryśne i szaleńcze uganianie się za przyjemnościami. Nie próbujcie zmieniać Praw Bożych, aby dopasować je do waszego grzesznego życia. Proście, proście, proście o Moją Interwencję, abym mógł pokazać wam drogę. Jeżeli nie zawrócicie na ścieżkę wiodącą do Życia Wiecznego, która została wyżłobiona dla każdego dziecka Bożego, to nigdy nie staniecie się częścią Mojego Królestwa.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Prawa Boże niebawem zostaną obalone przez miliony

poniedziałek, 6 październik 2014, godz. 13.55

Moje drogie dzieci, Dziesięć Przykazań ustanowionych przez Boga nie może nigdy zostać spisanych na nowo, ponieważ byłoby to bluźnierstwo. Człowiek nie może nigdy fałszować Słowa i nadejdzie taki dzień, gdy Gniew Boga spadnie na ludzkość, kiedy to człowiek uzna Dziesięć Przykazań za błędne. Gdy to nastąpi, to wiedzcie, że Słowo Boże nie będzie więcej szanowane i ludzkość zostanie wprowadzona w ciężki błąd.

Żadnemu człowiekowi ani też żadnemu wyświęconemu słudze nie zostało przyznane prawo, aby obalić Dziesięć Przykazań czy Słowo Boże. Nie ma nic, czym można by wytłumaczyć zaprzeczanie Prawdzie Słowa Bożego. Prawa Boże niebawem zostaną obalone przez miliony ludzi. Potem wszystkich, którzy dadzą się nabrać na to, będące tego następstwem oszustwo, zaślepi mrok. Duch Święty nigdy nie może oświecać tych, którzy zaprzeczają Słowu czy zatwierdzają grzech. Jeżeli Duch Święty nie będzie dłużej obecny i Słowo zostanie tak dopasowane, aby dogadzało egoistycznym potrzebom człowieka, to wówczas wszelkie nowe prawa — w Oczach Bożych — będą bez żadnego znaczenia.

Wrogowie Boga szybko ruszą, aby obalić Prawdę i Kościół Mojego Syna zostanie podzielony na dwie części. Ci, którzy zagorzale bronić będą Prawdy, będą przeklinani za to, że o niej mówią. Ci zaś, którzy wypowiadać będą bluźnierstwa oraz głosić, że są one Prawdą, będą oklaskiwani. Zły duch zagnieździ się w sercach tych, którzy pobłądzą, i wiele dusz zostanie utraconych. Nie będą oni w stanie stanąć przed Moim Synem i określić siebie jako niemających uszczerbku, bo odmawiają oni uznania Prawdy, przekazanej im dzięki Miłosierdziu Bożemu.

Wkrótce zostanie ogłoszone, że Bóg jest Miłosierny wobec grzeszników — bez względu na to, co oni nie robią, by Go obrazić. Tak też jest w istocie, ale jeżeli oni Go obrażają, afiszując się przed Nim z wszelkimi obrzydliwościami i herezjami, a następnie głoszą, że są one akceptowane przez Boga, to On ze wstrętem się od nich odwróci.

Człowiek jest tak pełen swoich własnych pragnień, odpowiadających jego grzesznemu życiu, że ogłosi on bezprawne czyny za pożądane w Oczach Bożych. Równać się to będzie kłamstwu. Ale jeżeli ośmielą się oni zaprezentować te kłamstwa przed Bożymi ołtarzami, to dusze te zostaną przegnane. Jeżeli dopuścicie do tego, abyście zostali wprowadzeni w ciężki błąd, to narazicie swoje dusze na poważne niebezpieczeństwo.

Proszę was, abyście przypominali sobie Dziesięć Przykazań tak często, jak możecie. Dzięki temu będziecie wiedzieć, co jest od was wymagane, aby prawdziwie służyć Bogu.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem w roku 2010

piątek, 3 października 2014, godz. 15.10

Moja wielce umiłowana córko, zważ teraz na Moją Obietnicę. Przyjdę ponownie, aby zwiastować nowy początek, nowy świat bez końca. Ci wszyscy, którzy zaakceptują Łaskę Boga, kiedy Ja wyleję Swoje Miłosierdzie nad całym światem, staną się częścią Mojego Królestwa.

Dałem ludziom każdy możliwy znak, każde ostrzeżenie oraz każdą Łaskę, aby przygotować ich dusze. Niektórzy usłyszeli Słowo Boże — tak jak jest ono ustanowione w Świętych Ewangeliach — i wzięli je sobie do serca. Inni usłyszeli i dostrzegli Prawdę, ale odmówili jej przyjęcia. Nadejdzie niebawem dzień, kiedy cała Prawda i dowód na to, Kim Ja Jestem, zostanie objawiona, a grzesznicy otrzymają jednakową ilość czasu, aby podjąć swoją własną decyzję, zgodnie z ich własną wolną wolą. Nikt z was nie zostanie zmuszony, aby zaakceptować Moje Miłosierdzie, bo tylko wy sami możecie podjąć tę decyzję. Inni odmówią stania się świadkami Prawdy, nawet jeżeli wyraźnie ją ujrzą. Niestety, będą oni zgubieni. Inni będą zwlekali ze ślubowaniem lojalności wobec Mnie, ale czasu po Ostrzeżeniu będzie mało.

Przychodzę teraz, aby wam powiedzieć o wydarzeniach, które ujawnią przed wami znaki tych czasów, jak i znak Mojej Obecności w tej Misji. W wielu krajach widoczne będą sztormy, a będą trwały one całymi tygodniami. Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam powiedziałem w roku 2010*. Ręka Boga — w Swojej Boskiej Sprawiedliwości — będzie widoczna, kiedy dopuści On, aby pokusy zostały postawione przed tymi, którzy służą Mu w Moim Kościele. Kiedy te i wszystkie inne proroctwa się wypełnią — Ja będę czekał. A potem nastąpi Ostrzeżenie. Nadejdzie ono na niedługo przed Wielkim Dniem, kiedy Moja Obietnica, że ponownie przyjdę, ostatecznie się wypełni.

Musicie ufać w Moją Dobroć, Moją Miłość i Moje Miłosierdzie. Jeżeli tak jest, będziecie wystarczająco silni, aby stawić czoła każdej próbie; i zniewagom, które będą w was ciskane w Moje Imię; i będzie wam towarzyszyć łaska, aby pozostać wiernym Mojemu Świętemu Słowu.

Trwajcie w pokoju i nadziei, bo Moja Miłość do was i wasza miłość do Mnie zniszczy zło, które objęło w posiadanie dusze tych, którzy się ode Mnie oddzieli.

Wasz Jezus

* Por.: Globalny Plan zmniejszenia populacji i obalenia światowych przywódców 26 listopada 2010

Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie 19 czerwca 2012

Potem nastąpi wprowadzenie globalnego szczepienia, które zabije was, jeśli je przyjmiecie 17 października 2012

Szczepionka ta będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach globalnego planu opieki zdrowotnej 14 listopada 2012

Globalne szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, doświadczanego kiedykolwiek od śmierci Żydów pod rządami Hitlera 15 listopada 2012

Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

czwartek, 2 października 2014, godz. 23.15

Moja wielce umiłowana córko, Moi wrogowie mogą gardzić Moim Słowem — Prawdą — ale nadejdzie dzień, kiedy zwieszą swoje głowy ze wstydu i z powodu wyrzutów sumienia, jakich doświadczą, kiedy staną przede Mną.

Za dni Noego byli wyśmiewani — on i ci wybrani, aby mu dopomóc w przygotowaniu ludzi na dzień Sprawiedliwości Bożej. Szydzono z nich, prześladowano ich i podejmowano wszelkie wysiłki, aby zdyskredytować polecenia przekazane Noemu przez Boga. Posłuszny do ostatka, Noe błagał o miłosierdzie dla ich dusz. Usilnie nalegał, aby wraz z nim szukali schronienia, ale został zlekceważony. I tak też będzie aż do Wielkiego Dnia Pańskiego. Jedynie reszta będzie gotowa, aby Mnie powitać wraz z tymi wszystkimi, którzy w swoich sercach przyjmą Moje Miłosierdzie podczas Ostrzeżenia.

Proszę wszystkich — którzy wierzą we Mnie i w Moją Obietnicę, że przyjdę ponownie w wielkiej chwale — aby modlili się za tych, którzy pogardzają tą misją, ponieważ, choć został im udzielony Dar Prawdy, oni woleli odrzucić Mi go z powrotem w Twarz. Wszyscy ci o pełnych ciepła i czułych sercach, i o potulnych duszach, zostaną przyciągnięci w Moje Ramiona, bez względu na to, za którą wiarą czy którym wyznaniem podążają, ponieważ oni są ode Mnie. Tym, którzy nie znają Słowa Bożego, zostanie okazane wielkie miłosierdzie, a ci, którzy nawrócą się podczas Ostrzeżenia, także będą przebywali w Moich Ramionach. Sięgnę po wszystkie dusze, których serca są pełne ciepła i które okazują miłość i miłosierdzie swoim braciom i siostrom.

Największa bitwa rozegra się, kiedy dotrę do arogantów i pyszałków, którym brakuje prawdziwej miłości i którzy są pozbawieni wielkoduszności. Usilnie nalegam, abyście właśnie za te dusze się modlili. Jednak najbardziej was proszę, abyście błagali o Moje Miłosierdzie za tych, którzy z pełną świadomością zaprzedali swoje dusze diabłu. Oni bowiem nie przyjdą do Mnie z własnej wolnej woli i mogą zostać uratowani jedynie dzięki tym, którzy, cierpiąc jako dusze wybrane, sami siebie Mi poświęcili, oraz dzięki waszym własnym ofiarom. Proszę, odmawiajcie tę modlitwę, aby ocalić wszystkich grzeszników.

Krucjata Modlitwy (169) O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa

Najdroższy Jezu, za sprawą Twojego Współczucia i Miłosierdzia

błagam Cię o ocalenie tych, którzy Ciebie odrzucają;

którzy przeczą Twojemu Istnieniu;

którzy celowo przeciwstawiają się Twojemu Świętemu Słowu i których zgorzkniałe serca zatruły ich dusze na Światło i Prawdę Twojej Boskości.

Zmiłuj się nad wszystkim grzesznikami.

Przebacz tym, którzy bluźnią przeciwko Trójcy Świętej i pomóż mi, abym — na mój własny sposób i poprzez moje osobiste ofiary — przygarnął do Twoich Miłujących Ramion tych grzeszników, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Składam Ci moją obietnicę, że poprzez moje myśli, moje uczynki i poprzez wypowiadane przeze mnie słowa będę Ci służyć w Twojej Misji Zbawienia najlepiej, jak umiem.

Amen.

Pójdźcie, wy wszyscy, i zgromadźcie się na modlitwie, bo wkrótce ujrzycie, jak świat stanie się świadkiem Sprawiedliwości Bożej. To z powodu niegodziwości człowieka, jego rozkapryszenia i jego nienawiści wobec swoich współbraci, Bóg powstrzyma dalszą dewastację, która jest przeciwko rasie ludzkiej aranżowana na wszelkie możliwe sposoby.

Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki. Jeżeli sprzeciwicie się Bogu — będziecie za to cierpieć. Ale jeżeli — poprzez nadużycie — władzy na ogromną skalę próbujecie wyrządzić krzywdę ludzkości, to zostaniecie nagle powstrzymani. Nie będziecie mieli ani chwili czasu, aby ubiegać się o Boże Miłosierdzie.

Wasz Jezus

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka

środa, 1 października 2014, godz. 21.15

Moja wielce umiłowana córko, jest tak, że wśród tych, którzy mówią, że Mi służą, panoszy się zdrada w stosunku do Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Nawet ci, którzy twierdzą, że są Moimi lojalnymi sługami, opuścili Mnie, a ich wiara jest właściwie tylko odblaskiem tego, czym była ona poprzednio. To, co zaczęło się jako miłość i współczucie dla Mnie, zostało zredukowane do ułamka tego, czym było wcześniej, a zostało to spowodowane wieloma rzeczami.

Tak wiele pogardy spotkało Mój Kościół z powodu upadłych w jego podwojach dusz — dusz, które zostały doprowadzone do ciężkiego grzechu. Wielu Moich niewinnych, wyświęconych sług cierpi z powodu grzechów innych, i przyniosło im to wiele wstydu. Potem, kiedy Prawa Boże zostały zepchnięte na margines i zaledwie o nich wspominano, wielu zapomniało, że Przykazania Boże muszą za wszelką cenę zostać podtrzymane. Skoro Moi wyświęceni słudzy przestali nauczać Prawdy i odebrali znaczenie temu, aby zająć stanowisko w sprawie istnienia grzechu, to czy dzieci Boże mogą okazać w tej kwestii więcej mądrości? Moi wyświęceni słudzy mają moralny obowiązek, aby podtrzymywać Słowo Boże i przestrzegać Boże dzieci przed niebezpieczeństwem grzechu. Ale oni podjęli decyzję, aby tego nie robić. Wielu boi się głosić Prawdę z obawy, że będą prześladowani przez tych, którzy przypiszą im winę za grzechy innych.

W czasie Mojego pobytu na ziemi nigdy się nie wahałem prawić kazań na temat kary, która spotka człowieka — chyba że poszukuje on Bożego przebaczenia za swoje grzechy. Ale to nie strach przed karą Bożą powinien być powodem do unikania grzechu, lecz jedynie to, abyś ty — grzesznik — mógł zostać zbawiony. Grzech jest czymś, z czym musicie żyć, ale nigdy nie wolno wam go zaakceptować. Musicie z nim walczyć, gdyż Ja pragnę ocalić wasze dusze. Dlaczego miałbym sobie nie życzyć ocalenia waszych dusz za wszelką cenę? Czyż nie cierpiałem za was i nie umarłem okrutną śmiercią na Krzyżu, abyście zostali odkupieni w Oczach Bożych? Dlaczego więc Moi wyświęceni słudzy nie nauczają, że poszukiwanie życia wiecznego jest absolutną koniecznością? Jeżeli nie poszukujecie Życia Wiecznego, to go nie znajdziecie.

Obowiązkiem tych wszystkich, którzy Mi służą, jest dopomaganie w ocaleniu człowieka od wiecznego potępienia. Prawda jest ukrywana już tak długo, że wiele dusz popadło w samozadowolenie i zostało dla Mnie utraconych. Wiedzcie, że w dniu ostatecznym wyślę najpierw Moich Aniołów, i ludzie zostaną podzieleni na dwie połowy: Tych, którzy popełniali okrucieństwa, i tych, którzy są ode Mnie. Proszę was, Moi wyświęceni słudzy, abyście mówili Prawdę, bo jeżeli tego nie robicie, to utracicie dla Mnie wiele dusz, a tego Ja wam nigdy nie wybaczę.

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka.

Wasz Jezus