Daję wam teraz ostatnią modlitwę Krucjaty

środa, 8 października 2014, godz. 21.10

Moja wielce umiłowana córko, jakże Moje Serce jest w tym czasie złamane. Zdrajcy przeszyli Mój Bok i obecnie ziemia jest zalewana potokiem Mojego Bólu, który jest tak intensywny, że nie można Mnie pocieszyć.

Pytam teraz — kto pomiędzy Moimi wyświęconymi sługami okaże się wystarczająco silny, aby podtrzymać Prawdę?

Daję wam ostatnią modlitwę Krucjaty. Jest to modlitwa dla kapłanów. Proszę, aby Moi wyświęceni słudzy odmawiali ją codziennie.

Krucjata Modlitwy (170) O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego

O Drogi Panie, mój ukochany Jezu Chryste!

Podtrzymaj mnie.

Chroń mnie.

Pozostaw mnie w Świetle Swojego Oblicza, w miarę jak nasila się moje prześladowanie i kiedy moim jedynym grzechem jest podtrzymywanie Prawdy — Świętego Słowa Bożego.

Dopomóż mi zdobyć się na odwagę, aby przez cały czas wiernie Ci służyć.

Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły, kiedy walczę, aby obronić Twoje Nauczanie przeciwko zawziętej opozycji.

Nigdy, o Jezu, mnie nie opuszczaj w tym krytycznym dla mnie czasie i obdarz mnie wszystkim, czego potrzebuję, aby nadal Ci służyć

poprzez udostępnianie Świętych Sakramentów i Twojej Najdroższej Krwi i Ciała i poprzez Ofiarę Mszy Świętej.

Błogosław mi, Jezu.

Bądź przy mnie.

Odpocznij we mnie.

Zostań ze mną.

Amen. 

Wasz Jezus