Ci, którzy nie uznali Mojego Pierwszego Przyjścia, odmówili przyjęcia Woli Bożej

piątek, 31 października 2014, godz. 18.25

Moja wielce umiłowana córko, Moja Wola jest wykuta w kamieniu — i ci, którzy prawdziwie Mnie kochają, zostaną objęci Wolą Bożą Pana. Jeżeli sprzeciwicie się Mojej Woli, nie będziecie mogli się stać Moimi. Jeżeli powstaniecie przeciwko Mnie, nie pozwolę wam wejść do Mojego Królestwa, gdyż jedynie ci, którzy przychodzą do Mnie — ostatecznie pozbywszy się swojej własnej wolnej woli — mogą naprawdę powiedzieć, że są ode Mnie. Skoro nie jesteście ode Mnie, jak mogę zjednać sobie wasze niewdzięczne serca? Ci z was, którzy Mnie przeklinają, pogardzają tymi, którzy podtrzymują Moje Słowo, lub próbują stawać na przeszkodzie Świętej Woli Bożej — zostaną wrzuceni do czeluści, kiedy wszelkie wysiłki, aby was uratować, dobiegną kresu.

Kiedy się narodziłem, wielu z Moich wrogów, których dusze zostały opanowane przez złe duchy, bardzo utrudniało życie Mojej Matce. Ci, którzy ją prześladowali podczas Mojego Pobytu na ziemi, nie zdawali sobie w wielu wypadkach sprawy, dlaczego odczuwają wobec niej taką nienawiść. I jakże ona cierpiała w Moje Imię. Ci, którzy nie uznali Mojego Pierwszego Przyjścia, odmówili przyjęcia Woli Bożej, która miała wyzwolić ich z kajdan, którymi zostały skute ich kostki, a które to kajdany zostały nałożone im przez demony.

Znaczną część Mojej Misji na ziemi spędziłem na wyrzucaniu złych duchów z nękanych przez nie dusz, a także na oświecaniu tych, którzy byli nieświadomi Woli Bożej. Teraz, podczas gdy przygotowuję się do ponownego przyjścia, Moja Misja będzie jeszcze bardziej wyczerpująca. Wszystkim wam — tym o zatwardziałych sercach, którzy odmawiacie Mi posłuchu — powiadam: Dopóki prawdziwie się Mi nie poświęcicie poprzez życie pełne modlitwy i pobożności, nie ukończycie tej podróży ku Życiu Wiecznemu — jedynie przy udziale swojej wiary. Nie jesteście pobłogosławieni wystarczającym wglądem czy też wiedzą co do Mojego Słowa, abyście odrzucali w tym czasie Moje Ostrzeżenie. Dlaczego okazujecie Mi teraz tyle pogardy? Co według was uczyni was godnymi, aby stanąć przede Mną i poprosić Mnie o życie wieczne? Powiadam wam, że wasza nieustępliwość zaślepia was na prawdę Bożego Objawienia, którego świadkami czynią was te Moje Święte Orędzia dla świata.

O niewdzięczne dusze, brakuje wam wiedzy, która tak starannie została wam przekazana w Najświętszej Biblii. Żadna z lekcji, której wam udzielono, nie nauczyła was czegokolwiek. Wasza pycha i wasze dążenie do samozadowolenia są dla Mnie frustrujące. Wasze oczy nie widzą — i w rezultacie nie będziecie na Mnie przygotowani. Za każde oszczerstwo, jakie rzucacie na tych, którzy mówią Prawdę i którzy podtrzymują Moje Święte Słowo — wbrew opozycji z waszej strony — będziecie musieli stanąć ze Mną twarzą w twarz. Poproszę was wtedy, abyście uzasadnili swoje słowa, swoje czyny i swoje akcje, skierowane przeciwko Mnie. Nigdy nie możecie twierdzić, że jesteście ode Mnie, skoro zwalczacie Mnie — Moje Słowo, przekazane wam z powodu Miłosierdzia Boga, Który nigdy nie ulegnie zmęczeniu w Swoim Dążeniu, aby ocalić wasze dusze.

Kiedy jest wam ofiarowywany Dar prywatnych objawień, macie prawo go rozeznawać. Ale nie macie prawa osądzać innych czy ich krzywdzić, nawet jeżeli oni nie przychodzą ode Mnie. Ja, Jezus Chrystus, podałem do wiadomości, że człowiek nie ma prawa osądzać żadnej duszy. Jeżeli Mi się sprzeciwicie — i nawet jeżeli odczuwacie jedynie urazę do fałszywych proroków — Ja was osądzę i ukarzę, tak samo jak wy ukaraliście tych, których nienawidzicie. Nie wolno wam nikogo nienawidzić w Moje Imię. Jeżeli nienawidzicie jakiegoś innego człowieka, to dzieje się to w imię szatana. Ja zmyję wasze przewinienia wyłącznie wówczas, kiedy przyjdziecie i będziecie Mnie błagać, aby odkupić was z tego grzechu. Ale wielu z was nigdy tego nie uczyni, bo umieściliście samych siebie ponad Mną — i za to będziecie cierpieć.

Niech żaden człowiek pośród was nie twierdzi, że jakaś inna dusza jest od diabła, bo szatan odczuwa rozkosz z powodu tych, którzy są winni popełnienia takiego błędu. Ani jeden z was nie jest na tyle oczyszczony z grzechu, żeby móc dokonywać takiego osądu.

Kto jest ode Mnie i rzeczywiście Mnie zna, nigdy nie będzie biczował innej duszy w Moje Imię.

Wasz Jezus