Eutanazja jest w Moich Oczach odrażającym aktem

poniedziałek, 3 listopada 2014, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, eutanazja jest grzechem śmiertelnym i nie może być wybaczona. Ten, kto pomaga, asystuje czy decyduje się odebrać jemu lub jej życie — z jakiegokolwiek powodu — popełnia straszliwy grzech w Oczach Bożych.

Odebranie życia jest jednym z największych ze wszystkich grzechów, jak również głoszenie, że dobrą rzeczą jest celowe planowanie śmierci jakiejkolwiek osoby. Pośród wielu starannie planowanych przeciwko Bogu działań, które w obecnym czasie rozmyślnie są prezentowane światu — aby zachęcić ludzi do grzeszenia przeciw Bogu — jest grzech eutanazji. Możecie być pewni, że eutanazja jest w Moich Oczach odrażającym aktem — niosącym ze sobą ciężkie konsekwencje dla tych, którzy w nim uczestniczą.

Odebranie komukolwiek życia jest grzechem śmiertelnym, a obejmuje to dusze od momentu ich poczęcia aż do tych ostatnich miesięcy życia na ziemi. Nic nie może usprawiedliwić odbierania ludzkiego życia, gdy jest to dokonywane z pełną wiedzą, że śmierć nastąpi w pewnym konkretnym czasie. Doprowadzenie do śmierci innej żywej istoty zaprzecza istnieniu Boga. Jeżeli ci, którzy są tego winni, akceptują istnienie Boga, to wówczas poprzez dokonanie takiego aktu łamią oni piąte Przykazanie.

W obecnym czasie istnieje plan, aby zachęcić miliony do skrócenia ludzkiego życia — zarówno życia ciała, jak i życia duszy. Jeżeli staniecie się ochotnymi uczestnikami aktu, który bezcześci świętość ludzkiego życia, to nie będziecie mieć żadnego życia — żadnego Wiecznego Życia — a zbawienie nie będzie mogło być ani nie będzie waszym udziałem.

Wasz Jezus