Gdy tylko w Kościele powstaje zamieszanie, powoduje to niezgodę. Wiedzcie, że nie pochodzi to od Boga

wtorek, 4 listopada 2014, godz. 16.33

Moja wielce umiłowana córko, Księga Objawienia została otwarta i każda jej stronica objawia się światu. Każdy z kościołów na ziemi, które czczą Boga, zmaga się wewnętrznie, aby zachować swoją wiarę w Boga. Każdy kościół został zaatakowany i zawstydzony z powodu tych, którzy popełniają straszliwe grzechy w jego łonie, a którzy następnie usprawiedliwiają swoje czyny, głosząc, że są one zgodne z Wolą Bożą. Nie ma ani jednego kościoła, który, opowiadając się za Wolą Boga, pozostałby nietknięty i którego by nie dotknęła niegodziwość, i gdzie Prawda nie zostanie zastąpiona każdą możliwą wymówką, aby tylko wyprzeć się Boga w całej Jego Chwale.

Gdy tylko w Kościele powstaje zamieszanie, powoduje to niezgodę. Wiedzcie, że nie pochodzi to od Boga. Gdy tylko wprowadza się rozmaite interpretacje Prawdy, wtedy ścieżka wiodąca do Mojego Ojca Niebieskiego, zostaje usiana chwastami, które gwałtownie się plenią. W rezultacie droga staje się błotnista i nieprzejezdna. Ścieżka, która prowadzi do Mojego Niebieskiego Królestwa, jest człowiekowi znana. Jest to prosta ścieżka — i jeżeli tylko kroczycie po niej z ufnością w waszych sercach, oczyszczana jest ona ze wszystkich przeszkód. Moi wrogowie zawsze będą usiłowali blokować waszą drogę, a jeżeli będziecie słuchać ich kpin, zajmować się ich kłamstwami i dopuszczać, aby wątpliwości zaćmiewały wasz rozsądek, to podróż ta okaże się dla was bardzo kręta.

Słowo Boże dzisiaj nadal jest takie, jakim było zawsze, a Dziesięć Przykazań cechuje przejrzystość — i one nigdy się nie zmienią. Droga do Boga to niezłomne trzymanie się tego, czego On nauczał. Jeżeli wierzycie w Boga, to będziecie zachowywać Jego Przykazania, akceptować Słowo, jakie jest zawarte w Świętej Biblii, i pozostawać na jednej prawdziwej ścieżce do Jego Królestwa. Błogosławiony człowiek, który jest prawy, bo dzięki swojej uległości wobec Boga otrzyma on Klucze do Raju.

Nie jest godny zaufania ten, kto usiłuje was namówić do zaakceptowania czegokolwiek innego poza Prawdą. Ufajcie wyłącznie Bogu i nigdy nie ulegajcie pokusie, aby odejść od Jego Słowa, bo jeżeli poddacie się takiemu naciskowi, będziecie dla Mnie straceni.

Wasz umiłowany Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.