Matka Zbawienia: Księga Prawdy jest zawarta w Publicznym Objawieniu

sobota, 8 listopada 2014, godz. 17.05

Moje drogie dziecko, dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, gdyż Niebo świętuje kolejną rocznicę ukazania się mojego pierwszego orędzia, które zostało ci przekazane jako posłańcowi Bożemu. Przychodzę dzisiaj, aby przynieść ci wiadomość, że wiele milionów ludzi nawróci się z powodu tej misji.

Jako wybrana, pokorna służebnica Pańska dałam światu Mesjasza. Została mi przyznana bardzo szczególna rola w Jego Planie, aby ocalić wszystkie Jego dzieci, a dzisiaj — w mojej roli jako Matki Zbawienia — wołam do wszystkich Jego dzieci.

Nigdy nie wolno wam odrzucać usiłowań, jakie podejmuje Bóg, aby doprowadzić was do Prawdy. On, Mój Przedwieczny Ojciec, kocha każdego, a misja ta została przepowiedziana. Przynosi On poprzez nią światu sekrety, zawarte w proroctwach przekazanych Danielowi, a następnie Jego wybranemu uczniowi, Janowi Ewangeliście. Księga Prawdy jest zawarta w Publicznym Objawieniu i jest ważne, abyście tej Świętej Księgi nie odrzucali.

Wielu ludzi już się poprzez te orędzia nawróciło i to dzięki tej misji znacznej części ludzkości zostanie okazane Miłosierdzie Boga. Nie odrzucajcie Jego Szczodrości, bo Jego największym pragnieniem jest przeniesienie całej rasy ludzkiej do nowego, nadchodzącego świata.

Zmartwychwstanie mojego Syna było przesłaniem dla świata. Podobnie jak mój Syn — ci, którzy pozostają Mu wierni, zostaną wskrzeszeni z ciałem i duszą w dniu ostatecznym. Nikt, kto poprosi o Jego Miłosierdzie, nie zostanie pominięty. Niestety — ci, którzy zwalczają Boga, z powodu swojego uporu i nienawiści, mogą Mu przeszkodzić w Dążeniu do zjednoczenia wszystkich Jego dzieci.

Bądźcie wdzięczni za Boże Miłosierdzie. Bądźcie wdzięczni za Krucjaty Modlitwy, gdyż niosą one ze sobą wielkie Błogosławieństwa. Proszę was, abyście pozwolili mnie, waszej umiłowanej Matce, napełnić wasze serca radością. I wiedząc o tym, co ma nadejść, musicie pozwolić, aby szczęście — które może przyjść jedynie jako Dar od Boga – zalało wasze dusze. Mój Syn przyjdzie niebawem, aby odzyskać Królestwo, które do Niego należy. Nowe Królestwo, które wyłoni się z tlących się popiołów, przyniesie każdemu z was wielką radość i szczęście. Bo wtedy przybędziecie już do domu i znajdziecie się w Ramionach Króla, Mesjasza, który dokonał wielkiej ofiary dla waszego zbawienia.

Proszę, przyjmijcie ten wielki Dar. Nie pozwólcie tym duszom, które kipią z nienawiści, aby was oderwały od Prawdy. Bo bez Prawdy nie może istnieć żadne życie.

Chodźcie, moje drogie dzieci, i poproście Mnie, abym was zawsze chroniła, ponieważ moją misją jest was poprowadzić przez tę trudną ścieżkę do Tronu mojego najdroższego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.