Dzienne archiwum: 16 listopada 2014

Bóg nigdy nie podyktowałby żadnej innej nauki, ponieważ dał On światu Swoje Słowo

niedziela, 16 listopada 2014, godz. 20.10

Moja wielce umiłowana córko, szatan jest królem kłamstw, mistrzem oszustwa i błądzi on po ziemi bez przeszkód, pożerając w każdej sekundzie dusze. Jego moc jest zasilana tym, że większość ludzi nie wierzy, że on istnieje. Opanował on serca i dusze wielu, a oto jak on działa:

Opowiada on kłamstwa tym, których zaraża, aby zachęcić ich do grzechu. Będzie on duszę przekonywał, że grzech jest nieszkodliwy i że popełnianie jakiegokolwiek grzechu jest do zaakceptowania, a zwłaszcza tych grzechów szczególnie z nim związanych. Grzechy te obejmują usprawiedliwianie każdego niegodziwego aktu ciała, łącznie z rozwiązłością seksualną; usprawiedliwianie niemoralności; rozpusty i zepsucia. Gdy ludzkie ciało staje się narzędziem do popełniania takich aktów — które są haniebne w Oczach Boga — to wiedzcie, że jest to oznaka wpływu szatana.

Kiedy diabeł wpływa na dusze tych, którym powierzono duchowe kierownictwo duszw moim Kościele — aby zachęcały do akceptacji grzechu — to robi on to w przebiegły sposób. Będziecie sztorcowani za osądzanie grzesznika, ale ani jedno słowonie zostanie wypowiedziane, by potępić grzech w Bożych Oczach.

Kiedy szatan chce zniszczyć miłość, uczyni to, powodując niezgodę w związku; wywoła on nienawiść w sercu człowieka, napełniając jego głowę kłamstwami, które zachęcają człowieka do walki przeciwko sobie, prowadząc do konfliktów i wojen. Skusi on człowieka poprzez wpływ innych ludzi, którzy już poddali się jego pokusom.

Kłamstwa, bluźnierstwa i nienawiść są metodami, za pomocą których szatan działa, szerząc swoją zarazę. Usypia on dusze fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, gdy jeden człowiek mówi do drugiego, że grzech nie jest przeciwny Prawom Bożym, ponieważ jest on rzeczą naturalną. Dlatego też dzieci Boże stają się bardzo zdezorientowane, bo prawa ustanowione przez Boga są wykorzeniane, a ludzie są niepewni, w którym kierunku powinni się zwrócić.

Macie tylko jedną możliwość: Czytajcie Najświętszą Biblię i przypominajcie sobie Prawdę. Macie ją tam przed swoimi oczami — czarno na białym. Jeżeli przyjmujecie Prawdę zawartą w Świętej Księdze Mojego Ojca oraz wierzycie, że on podyktował Swoje Dziesięć Przykazań Mojżeszowi, to nigdy nie wolno wam przyjąć żadnej innej nauki.

Bóg nigdy nie podyktowałby żadnej innej nauki, ponieważ dał On światu Swoje Słowo. Nic nie może być w nim zmienione. Człowiek, który ośmieli się je zmienić, aby dopasować je do życia grzeszników, będzie winny okropnego grzechu i będzie cierpiał za tę zniewagę wobec Ducha Świętego.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Jeżeli nie prosicie, to jak mój Syn może wam pomóc?

niedziela, 16 listopada 2014, godz. 14.20

Moje drogie dziecko, w czasach niedoli i rozpaczy musicie zawsze wzywać mnie — swoją Matkę — abym mogła wam pomóc i przynieść wam ulgę w waszych zmartwieniach, bez względu na to, jak trudna jest wasza sytuacja.

Pamiętajcie, że gdy Ja przedstawiam mojemu Synowi jakieś wasze szczególne życzenie, to jeżeli dotyczy ono usilnej prośby o zbawienie waszej duszy albo duszy kogoś innego, wtedy On zawsze odpowie na moje prośby. Jeżeli jest to prośba o szczególne błogosławieństwo (w znaczeniu „łaskę” — przyp. admin.) lub uzdrowienie, to Ja zawsze zainterweniuję w waszym imieniu. Żadna prośba nie zostanie pominięta, a jeżeli jest to zgodne z Wolą Bożą, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Nie ma ani jednej duszy na ziemi, której by nie było wolno poprosić mojego Syna o pomoc, jeżeli błaga Go ona o swoje zbawienie.

Mój Syn pójdzie na specjalne ustępstwa wobec każdej duszy, za którą się modlicie. Jego Miłosierdzie jest wielkie, Jego Miłość niepojęta. Nigdy nie bójcie się do Niego zbliżyć, aby Go poprosić o Jego Miłosierdzie. Modlitwa, moje drogie dzieci, jest bardzo potężnym środkiem, aby zaskarbić sobie Miłosierdzie Boże. Ani jedna modlitwa nie jest kiedykolwiek lekceważona. Ale jeżeli nie prosicie, to jak mój Syn może wam pomóc?

Módlcie się, módlcie się, módlcie się swoimi własnymi słowami, bo Bóg nigdy nie pozostawi was bez odpowiedzi.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia