Zły duch Izebel* uczyni wszystko, aby przeniknąć Mój Kościół na ziemi

niedziela, 23 listopada 2014, godz. 18.20

Moja wielce umiłowana córko, zły duch Izebel zaplanował wielki szturm na Moją Misję ratowania dusz.

Ten jej duch — zdrajca i niszczyciel Bożych proroków — zagnieździł się na ziemi jako nauczyciel Boży i ujawnił się pośród Mojego ludu, aby go zwieść i uprowadzić go z dala od Mojego Kościoła, w największe odstępstwo wszechczasów. Będzie on odpowiedzialny za popełnienie przez Mój Kościół cudzołóstwa z książętami świeckiego świata, co doprowadzi do związku, który jest ohydą dla Boga i obrzydliwością w Jego Oczach.

Izebel — obecna zarówno w sercach mężczyzn jak i kobiet — jest jednym z najzłośliwszych, najinteligentniejszych i najprzebieglejszych demonów w hierarchii szatana, który działa na wiele sposobów, aby omamić Mój lud. Działa on za pomocą grupy, która twierdzi, że jest ode Mnie, ale która jest zaangażowana w kult szatana. Wielce biegły w zakresie teologii, ten demoniczny duch komunikuje się z tą grupą w wielu różnych językach i jest przyczyną wielkiego zamieszania, wielu szkód i rozłamu wśród tych, którzy przyjęli Mój Kielich. Ci samozwańczy eksperci Mojego Słowa nie pochodzą ode Mnie. I podczas gdy ich nienawiść do Mnie jest jawna — z powodu plugastwa, które wylewa się z ich ust — to istnieją także inne metody, za pomocą których będą oni usiłowali zaszkodzić Mojej ostatniej Misji.

Rozpoznacie tego wroga Boga po tym, że będzie on czynił nieustanne wysiłki i głosił, że jego zwolennicy są Bożymi prorokami. Wielu z nich wystąpi i ogłosi, że Ja, Jezus Chrystus, przez nich przemawiam. Duch Izebel będzie rozkwitał i owocował kłamstwami, udzielając swojego nikczemnego i aroganckiego ducha samozwańczym prorokom, którzy następnie będą usiłowali wykorzystać tę misję, aby sprawić, by ich głosy stały się prawomocne.

Zły duch Izebel uczyni wszystko, aby przeniknąć Mój Kościół na ziemi, stosując wszelkie możliwe taktyki. Jego wpływ odwiedzie ode Mnie wiele dobrych dusz w Moim Kościele i podważy Słowo Boże. Działając pośród mężczyzn i kobiet, zastosuje on magię i czary, aby stworzyć wrażenie cudów. To jest kolejny Mój wróg, który pod wpływem Baala będzie usiłował zaszkodzić prawdziwym wizjonerom i prorokom w finałowej walce o dusze.

Strzeżcie się tych, którzy przechwalają się swoją wiedzą z zakresu teologii i którzy ośmielają się twierdzić, że pochodzą ode Mnie, jeżeli wszystko, o czym oni mówią, ma swoje źródło w zazdrości i intensywnej nienawiści do Bożych proroków. Tak skażone dusze będą usiłowały wami manipulować i zastraszać każdego, kto się im sprzeciwia. Jeżeli nadal podążacie za Moją ostatnią misją na ziemi, aby ocalić dusze, oni uczynią wszystko, co mogą, aby was zniechęcić.

Ci, którzy są pod wpływem ducha Izebel, będą nieubłaganie Mnie atakować. Ten występny duch za pomocą słabych dusz, które usidla, użyje demonicznych sposobów, aby oczernić, poniżyć i zaszczepić nienawiść przeciwko tym, którzy Mnie naśladują. Uciekajcie, gdy jesteście konfrontowani z tymi skażonymi duszami. Nie lekceważcie ich, ponieważ pod wpływem Izebel będą usiłowały one wyrządzić niewyobrażalną szkodę tym, którzy się z nimi w to uwikłają.

Nauczcie się rozpoznawać złego ducha Izebel, ponieważ on będzie przemawiał z wielkim autorytetem na Mój temat poprzez tych, których posiadł. Będzie on mówił z dogłębną wiedzą o Świętych Sakramentach i użyje on wyjątków ze Świętej Biblii, ale wyłącznie po to, aby je nieprawidłowo zacytować i podważyć Moje Słowo. Zobaczycie, z jaką pełną nienawiści satysfakcją Izebel będzie atakowała tę misję. Jej oddani czciciele są uparci, despotyczni, pełni pychy i głęboko oddani temu Mojemu wrogowi, który zawładnął ich duszami z powodu jej potężnego wpływu. Nie wolno wam nigdy angażować się w ducha Izebel, ponieważ jeżeli to zrobicie, to ona was zniszczy, tak jak zniszczyła tych, którzy stanowią teraz jej kohorty.

Strzeżcie się każdego, kto wystąpi naprzód i powie, że został wysłany przeze Mnie, aby pomóc szerzyć Moje słowo. Wiedzcie, że Ja nie wyznaczyłem ani jednego proroka, aby przekazywał Moje Słowo światu od czasu, kiedy rozpoczęła się ta Misja. Ale oni, ci fałszywi prorocy, wystąpią całymi tłumami, a jeden będzie próbował prześcignąć drugiego. Następnie będą usiłowali wykorzystać tę misję, aby zdobyć poparcie, tak aby mogli rozpowszechniać kłamstwa. Wszyscy ci, którzy mogą ulec pokusie złego ducha Izebel i którzy odpowiadają temu duchowi w jakikolwiek sposób, niebawem odkryją, że ich cała miłość do Mnie nagle ustanie. Narażacie waszą duszę na wielkie niebezpieczeństwo, kiedy dajecie się nabrać kłamstwom Izebel — wysłanej z wnętrza czeluści, aby zniszczyć Mój Kościół i Moich Proroków tych czasów.

Wasz Jezus

* 1 Krl 16,31; 18,4.13.19; 19,1-2; 21;2 Krl 9,30-37

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.