Herezje będą się mnożyć, a Moje Imię zostanie zapomniane

środa, 26 listopada 2014, godz. 23.10

Moja wielce umiłowana córko, Ja Jestem Tajemnicą dla świata i jedynie ci, którzy są blisko Mnie, poznają, jaki zasięg ma Miłość, którą mam w Moim Sercu dla ludzkości.

Gdyby ludzkość tylko mogła ujrzeć Moje Oblicze, poznałaby, jak wielka jest Moja Miłość; Moja troska; Moje rozczarowanie; Mój gniew; Moje współczucie; Mój smutek z powodu ich wszystkich. To za sprawą Mojej Miłości do was wszystkich tak to odczuwam; i to Moja Boskość i Tajemnica Przymierza Mojego Ojca są przyczyną tego, że człowiekowi przekazano jedynie tyle informacji na temat Istnienia Boga. Pełna Prawda o Moim Królestwie, które nadchodzi, stanie się znana tylko tym, którzy do niego wejdą. Bądźcie pewni, że do tego czasu Moja wielka Chwała ujawni się w was wszystkich — kiedy śmierć nie będzie już miała nad wami żadnej władzy.

Musicie ufać tym Orędziom całym swoim sercem i wiedzieć, że jest w nich zawarte Źródło wszelkiego Życia. Moja Obecność pomiędzy wami, Moi umiłowani wyznawcy, staje się silniejsza, a im silniejsza się ona staje, tym więcej ataków nienawiści będzie wymierzanych we Mnie i tych wszystkich, którzy odpowiadają na Moje Wezwanie, aby ratować dusze. Demony wszelkiego rodzaju i wszelkich szatańskich hierarchii opanowały dusze wielu dobrych ludzi, którzy Mnie kochają. Te biedne dusze zostały za pomocą oszustwa doprowadzone do tego, aby odrzucić Mój Finałowy Plan przygotowania Mojej Reszty. Zamiast tego zostaną tak pokierowane, aby stać się ochoczymi uczestnikami armii szatana. W wielu wypadkach armia szatana nie będzie się Mi otwarcie przeciwstawiać. Nie. Szatan jest zbyt przebiegły, aby ujawnić swoją obecność, tak więc wszelka jego taktyka związana z prowadzeniem wojny przeciwko tej Misji będzie ostrożnie zaplanowana, wy jednak będziecie mieli możliwość rozpoznania jej znamion. Pycha, arogancja, subtelne nawoływanie do okazania sprawiedliwości — będące przykrywką dla herezji i bluźnierstwa — zostaną przedstawione ludzkości jako wyraz zatroskania i objawią się jako publiczne apele o przestrzeganie praw człowieka. Gdy Mój Kościół zacznie pękać w szwach, większość Moich oddanych wyznawców położy to na karb zmieniających się czasów; i na karb nowej ery, kiedy świat ściślej się zjednoczy, pomimo odmiennych wyznań religijnych; oraz na karb nowego początku.

Nowa era kościoła będzie postrzegana jako globalna ewangelizacja, niepodobna do niczego, czego kiedykolwiek doświadczył Mój Kościół od czasów, kiedy Moi Apostołowie rozpoczęli swoją Misję. Ewangelizacja ta zostanie w pierwszym rzędzie powitana przez laicki świat. A kiedy świecki świat już zaakceptuje ten plan, liderzy w Moim Kościele zostaną zmuszeni, aby przyklasnąć tej nowej erze, w której kościół i laicki świat staną się jednym. Herezje będą się mnożyć, a Moje Imię zostanie zapomniane.

Ci będący Moimi nigdy się nie poddadzą i w wielorakim sensie zostaną im przyznane wielkie łaski. Strach nie powstrzyma ich od walki przeciwko armii szatana. Głosy ich będą się rozlegać, gdy Duch Święty uzdolni ich w taki sposób, który wielu wprawi w zdumienie. Będą oni za wszelką cenę podtrzymywali Prawdę, a Niebiańska Hierarchia — wszyscy aniołowie i święci — będą maszerować wraz z nimi. Obrzuceni zostaną każdą możliwą zniewagą, każdą zaporę umieści się przed nimi i plunie na nich każdym przekleństwem. Lecz nic ich nie powstrzyma, a Ja, Jezus Chrystus, napełnię ich serca odwagą, determinacją i wolą, aby oprzeć się tym wszystkim, którzy Mnie zdradzą i którzy będą ich prześladować za mówienie Prawdy.

Nigdy nie wolno wam bać się powtarzania Słowa Bożego ciągle na nowo i na nowo, bo miliony nie rozpoznają kłamstw, które niebawem pojawią się na miejscu Mojej Świętej Doktryny.

Poderwę wielu odważnych mężczyzn i wiele kobiet z każdego zakątka ziemi, aby głosili Prawdziwe Słowo Boże, takie jakie jest zawarte w Najświętszej Biblii. Podczas gdy oni będą potwierdzać Prawdę, kłamcy, stosujący pokrętną logikę — rzucą im wyzwanie, chcąc im zaprzeczyć. Moi wrogowie wypłyną na powierzchnię w wielkiej ilości, a będą oni uzbrojeni w teologiczne argumenty, które podważą Słowo Boże w czasie wiodącym do Mojego Powtórnego Przyjścia. Na ich czele będzie wielu Moich — wprowadzonych w błąd — wyświęconych sług, którzy zostaną zwiedzeni przez Mojego Przeciwnika.

Głos Moich wrogów będzie rozbrzmiewać, aż zachrypną, wykrzykując nieprzyzwoitości, a będą oni kipieć z nienawiści w stosunku do tych, którzy przewodzić będą Reszcie Mojej Armii. Oni nigdy nie ustaną w swoich prześladowaniach wobec wszystkich chrześcijan, aż do Dnia, w którym przyjdę, aby sądzić. A wtedy wszyscy zamilkną i nie pisną ani słówka, bo dopiero wtedy uświadomią sobie tę straszliwą prawdę i to, jak Mnie zdradzili.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.