Tytuły, które łączone są z Moją Osobą, zostaną uzupełnione o nowe nazwy

piątek, 28 listopada 2014, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, świat jest przygotowywany na Moje Powtórne Przyjście i dwie odrębne istoty zaangażowane są w wytyczanie drogi na ten Dzień.

Tak jak Ja, Jezus Chrystus, przygotowuję was poprzez Moją Interwencję, tak i szatan przygotowuje swoją armię. Moi wrogowie, którzy znają Prawdę, ale którzy zostali wybrani, aby zniszczyć Mój Plan Zbawienia — planowali to przez wiele lat. Wielu z nich upadło, także wybrani — i w zamian poświęcili się okultyzmowi.

Moi wrogowie opracowali bardzo wyszukane plany, włączając w to ludobójstwo niewinnych — plany, o których ci ostatni nic nie wiedzą. I choć przeciwko rasie ludzkiej aranżowanych jest wiele nikczemnych działań — z powodu chciwości i ze względu na pragnienie sprawowania kontroli nad innymi — to za najbardziej ambitny wyczyn będzie uznane to, że zdobędą oni wreszcie nadzór nad Moim Domem.

W toku znajdują się plany rzucenia na kolana Mojego Świętego Domu. Odbyły się przygotowania dotyczące bestii, tak aby zajęła ona swoją pozycję. By zapewnić, że zostanie ona serdecznie powitana przez świat, miały miejsce szczegółowe plany, odnoszące się do wszelkich aspektów polityki globalnej i religii. Zanim jednak bestia zostanie ukoronowana i zajmie swoje miejsce na jej tronie w Moim Kościele, w sekrecie odbędzie się wiele aktów profanacji na ołtarzach Mojego Kościoła. Szerzyć się będą czarne msze, przez co szatanowi i jego hierarchii dana zostanie wielka władza. Zaprzepaszczą oni wszystko, co jest Święte, i podejmą niezwykłe starania, aby zniszczyć chrześcijaństwo; i na tym będzie polegało największe oszustwo w historii Mojego Kościoła na ziemi. Uczynią to, udając, że przygarniają chrześcijaństwo. Nic nie będzie takie, jakim się będzie wydawać, a jedynie ci, którzy są pobłogosławieni Darem rozeznania, dostrzegą, co naprawdę się dzieje.

Każdy grzech zostanie uznany za możliwy do zaakceptowania. Ja, Jezus Chrystus, będę przeklinany, lecz to Mojego Imienia się użyje, aby przytaknąć akceptacji grzechu śmiertelnego. Diabeł, przy udziale swojej wiernej kohorty, wywróci wszystko, co ode Mnie pochodzi, do góry nogami. Tytuły, które łączone są z Moją Osobą i tymi, którzy Mnie reprezentują, zostaną uzupełnione o nowe nazwy. Ich poprzednie tytuły zostaną wymienione na nowe, i o nich powie się światu, że reprezentują one nowe, innowacyjne i nacechowane troską podejście do sprawy równości.

W geście zuchwalstwa grzechy człowieka zostaną zaniesione przed Moje Oczy i umieszczone przed Moimi Ołtarzami. Wiedzcie, że ci, którzy twierdzą, że przychodzą ode Mnie, są kłamcami, jeżeli nie podtrzymują Mojego Świętego Słowa i jeżeli odmawiają głoszenia Prawdy. Są oni oszustami. A Ja zostanę wykpiony, nie tylko przy pomocy samych słów, działań i zmian w Świętej Doktrynie, ale też przez pieczołowicie wyreżyserowane rytuały, które będą miały miejsce na Moich Ołtarzach.

Nadejdzie taki dzień, kiedy Mój Ojciec zainterweniuje i zapobiegnie tej ostatniej profanacji. Wysiłki Moich wrogów, aby przydać życia tym nowym, pogańskim ceremoniom, okażą się daremne. Będą oni inscenizować wymyślne i rewiowe wydarzenia jako ekwiwalent „oddawania czci Bogu”, ale nic dobrego z tego nie wyniknie, ponieważ brakować temu będzie Płomienia Ducha Świętego. To wszystko zaś, co będzie widoczne, będzie to dym — tlący się z ognia, którego nie będzie można rozpalić. Ale to będzie dym rozniecony przez szatana i dzieci Boże będą się nim dusić.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.