Ci, którzy bestii oddali swoje przysługujące człowiekowi od urodzenia prawo, nigdy nie staną przed Moim Obliczem

Załaduj kopię Ci, którzy bestii oddali swoje przysługujące człowiekowi od urodzenia prawo, nigdy nie staną przed Moim Obliczem:

sobota, 29 listopada 2014, godz. 14.25

Moja wielce umiłowana córko, to przez słabych, wrażliwych, samotnych i pokornych objawiam Moją Boskość. Moja Moc porywa takie dusze, aby zjednoczyły się z Moją Świętą Wolą; i to dzięki nim mogę ukończyć Mój Plan zbawienia ludzkości.

Jeżeli ci, którzy zostali przeze Mnie wezwani, aby głosić Moje Święte Słowo, odwracają się od Świętych dzieł z powodu grzechu pychy — próbują wówczas samodzielnie interpretować Moje Słowo, przeceniając swój ludzki intelekt. Zapominają, że już dawno zostało ustalone, jak należy Mnie naśladować, i że to Moje Święte Słowo musi zostać usłyszane, a nie ich własne głosy. To z powodu grzechu pożądliwości pozbędą się oni Mojego Słowa i, motywowani ambicją, będą dążyć do tego, aby Mnie przyćmić i samemu zaznać chwały. To z powodu grzechu gnuśności, z powodu lenistwa, staną się oni winni ostatecznej zdrady, a mianowicie wtedy, kiedy z powodu braku wiary i odwagi odmówią pozostania Mi wiernym.

Tak więc to właśnie będzie miało miejsce na krótko przed Moim Powtórnym Przyjściem — tych, którzy wierzą, że są więcej warci, że lepiej się nadają, ale są przy tym pełni pychy, spotka sroga nagana i upadek. Ci słabi, pokorni i ci najmniejsi, którzy są uznawani przez wyznawców Mojego Kościoła za mało znaczących, ale którzy przylgną do Prawdy — będą tymi, których obejmę owego Wielkiego Dnia. Zawołam na nich i przywołam ich do Siebie, kiedy będę ich gromadził w Moim Królestwie. Będą oni wylewać łzy radości.

Następnie zgromadzę tych, którzy Mnie nie znają, ale którzy zostaną przebudzeni Moim Światłem — dobre dusze o złotych sercach — i powiem: Przyjdźcie tutaj, do Mojego Schronienia. Z kolei grzesznicy, którzy dopuścili się strasznych okrucieństw, ale którzy poprosili Mnie o Moje Miłosierdzie, zostaną zawołani i Ja do nich powiem: Chodźcie, przebaczam wam, gdyż szukaliście pojednania.

A wtedy nadejdą ci, którzy Mnie zdradzili — którzy niegdyś Mnie znali, ale którzy odwrócili się do Mnie plecami — przyjdą oni, ale nie będę mogli spojrzeć Mi w Oczy. I nie będą też szukać Mojego Miłosierdzia, i Ja im powiem: Precz ode Mnie, nie nadajcie się, by wejść do Mojego Królestwa.

W końcu i ci, którzy bestii oddali swoje przysługujące człowiekowi od urodzenia prawo, nigdy nie staną przed Moim Obliczem, bo zostaną wrzuceni do piekła razem z tymi, którzy winni są utraty dusz tych w Moim Kościele na ziemi, którzy ślepo za nimi podążyli — w mrok nocy.

Wtedy wszystko się zakończy i — w ułamku sekundy — nastanie nowy początek, nowy świat na ziemi, taki, jakim miał być on od zarania. Będzie to świat bez końca.

Wasz Jezus