Ci, którzy bestii oddali swoje przysługujące człowiekowi od urodzenia prawo, nigdy nie staną przed Moim Obliczem

sobota, 29 listopada 2014, godz. 14.25

Moja wielce umiłowana córko, to przez słabych, wrażliwych, samotnych i pokornych objawiam Moją Boskość. Moja Moc porywa takie dusze, aby zjednoczyły się z Moją Świętą Wolą; i to dzięki nim mogę ukończyć Mój Plan zbawienia ludzkości.

Jeżeli ci, którzy zostali przeze Mnie wezwani, aby głosić Moje Święte Słowo, odwracają się od Świętych dzieł z powodu grzechu pychy — próbują wówczas samodzielnie interpretować Moje Słowo, przeceniając swój ludzki intelekt. Zapominają, że już dawno zostało ustalone, jak należy Mnie naśladować, i że to Moje Święte Słowo musi zostać usłyszane, a nie ich własne głosy. To z powodu grzechu pożądliwości pozbędą się oni Mojego Słowa i, motywowani ambicją, będą dążyć do tego, aby Mnie przyćmić i samemu zaznać chwały. To z powodu grzechu gnuśności, z powodu lenistwa, staną się oni winni ostatecznej zdrady, a mianowicie wtedy, kiedy z powodu braku wiary i odwagi odmówią pozostania Mi wiernym.

Tak więc to właśnie będzie miało miejsce na krótko przed Moim Powtórnym Przyjściem — tych, którzy wierzą, że są więcej warci, że lepiej się nadają, ale są przy tym pełni pychy, spotka sroga nagana i upadek. Ci słabi, pokorni i ci najmniejsi, którzy są uznawani przez wyznawców Mojego Kościoła za mało znaczących, ale którzy przylgną do Prawdy — będą tymi, których obejmę owego Wielkiego Dnia. Zawołam na nich i przywołam ich do Siebie, kiedy będę ich gromadził w Moim Królestwie. Będą oni wylewać łzy radości.

Następnie zgromadzę tych, którzy Mnie nie znają, ale którzy zostaną przebudzeni Moim Światłem — dobre dusze o złotych sercach — i powiem: Przyjdźcie tutaj, do Mojego Schronienia. Z kolei grzesznicy, którzy dopuścili się strasznych okrucieństw, ale którzy poprosili Mnie o Moje Miłosierdzie, zostaną zawołani i Ja do nich powiem: Chodźcie, przebaczam wam, gdyż szukaliście pojednania.

A wtedy nadejdą ci, którzy Mnie zdradzili — którzy niegdyś Mnie znali, ale którzy odwrócili się do Mnie plecami — przyjdą oni, ale nie będę mogli spojrzeć Mi w Oczy. I nie będą też szukać Mojego Miłosierdzia, i Ja im powiem: Precz ode Mnie, nie nadajcie się, by wejść do Mojego Królestwa.

W końcu i ci, którzy bestii oddali swoje przysługujące człowiekowi od urodzenia prawo, nigdy nie staną przed Moim Obliczem, bo zostaną wrzuceni do piekła razem z tymi, którzy winni są utraty dusz tych w Moim Kościele na ziemi, którzy ślepo za nimi podążyli — w mrok nocy.

Wtedy wszystko się zakończy i — w ułamku sekundy — nastanie nowy początek, nowy świat na ziemi, taki, jakim miał być on od zarania. Będzie to świat bez końca.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.