Matka Zbawienia: Byłam wysyłana jako Jego posłaniec poprzez wszystkie wieki

wtorek, 9 grudnia 2014, godz. 17.00

Moje drogie dziecko, Ja jestem Niepokalaną Dziewicą Maryją, Matką Boga, i przychodzę odsłonić przed wami cel mojej misji na ziemi.

Jestem służebnicą Pańską i zostałam wyznaczona przez mojego Niebieskiego Ojca, aby narodzić Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata. I tak jak zostałam powołana, aby wypełnić Jego Najświętszą Wolę — i narodzić Jego Jednorodzonego Syna, który został wysłany, aby dać życie wieczne wszystkim Jego dzieciom — tak też, poprzez wszystkie wieki, była mi przyznawana rola Jego posłańca. Byłam wysyłana jako Jego posłaniec, aby odsłaniać tajemnice Jego Niebieskiego Królestwa, i za każdym razem przychodziłam w Jego Święte Imię, aby przekazać ważne orędzia dla świata. Nie przychodziłam sama z siebie, ponieważ Ja nigdy nie otrzymałabym takiego prawa. Przychodziłam w Imię Boga, jako Jego wierna służebnica, dla Chwały Bożej, tak aby On mógł przywoływać dusze do Swojego Bożego Miłosierdzia. Obecnie przychodzę ponownie w tej ostatniej misji, zatwierdzonej przez Przenajświętszą Trójcę ku zbawieniu dusz.

Odegrałam ważną rolę przy Nadejściu Mesjasza za pierwszym razem i przychodzę przy końcu jako Jego święty posłaniec w tych końcowych czasach — zanim On, Mój Syn, ujawni się podczas Swojego Drugiego Przyjścia.

Przez wszystkie wieki, kiedy ukazywałam się w czasie objawień na ziemi, byłam znakiem dla świata. W wielu wypadkach objawiłam ważne proroctwa przez Dar wewnętrznej lokucji, ale w niektórych przypadkach nie zostało to dalej przekazane. Natomiast został dany znak i ci pobłogosławieni darem rozeznania zrozumieli to, co dzieci Boże, zgodnie z wolą Boga, powinny wiedzieć. To z powodu Jego wielkiej wspaniałomyślności zatwierdził On te Boskie Interwencje, gdyż Jego jedynym pragnieniem było ratowanie dusz.

Mój Odwieczny Ojciec, Który stworzył wszystkie rzeczy z niczego, interweniuje jedynie wówczas, kiedy pragnie On ratować Swoje dzieci przed oszustwami, które są zasiewane w ich sercach. Zawsze wtedy, kiedy diabeł dokonuje Spustoszenia, Bóg wkracza, aby otworzyć serca Swoich dzieci na Wielką Miłość, którą ma On dla każdego z nich. Przyjmijcie tę misję, drogie dzieci, z życzliwością i podziękujcie Bogu za Jego Wielkie Miłosierdzie, bez którego wiele dusz byłoby straconych.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.