Jeżeli dokonujecie dobrego uczynku, nie mówcie o tym

wtorek, 16 grudnia 2014, godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, tych, którzy twierdzą, że przychodzą ode Mnie — którzy pobłogosławieni są Duchem Świętym — z łatwością odróżniają od reszty ci z prawdziwym rozeznaniem. Nie będą oni nigdy dążyć do tego, aby skupiano na nich uwagę, ani nie będą szukać pochlebstw. Nigdy nie szukają oni popularności, bo kiedy mówią Głosem Boga, to ściąga to na nich dużo krytyki, gdyż świecki świat gardzi Prawdą.

Słowo Boże zawsze ma swoich krytykantów i nigdy nie jest ono entuzjastycznie przyjmowane przez świecki świat. Kiedy nadejdzie dzień, gdy staniecie się świadkami stopienia się w jedno Mojego Kościoła ze światem, miejcie się na baczności. Moi słudzy, którzy pozostają Mi wierni i którzy publicznie głoszą Słowo — takim, jakim zostało ono ludzkości dane w Świętej Biblii — nigdy nie są popularni. Mogą być oni tolerowani, ale ich głosy rzadko są słyszane, a Prawda zazwyczaj odrzucana ze wzgardą.

Istnieją pośród was tacy, którzy lansują samych siebie jako nauczycieli Mojego Słowa i którzy szerzą na temat Słowa Bożego kłamstwa, mimo że ukrywają się oni za starannie dobranymi słowami. Ja wiem, dlaczego to robicie — wy nie robicie tego dlatego, aby mi pomóc ocalić dusze. Natomiast chcecie ode Mnie dusze odciągnąć, bo wy jesteście przeciwko Mnie.

Zdrajcom Mojego Kościoła, także tym świeckim, to mam do powiedzenia: Zatroszczcie się o wasz własny ogród, ponieważ jest on zaniedbany, a jego gleba jest nieużytkiem. Zapuściły w nim korzenie chwasty, a zdrowe rośliny nigdy w nim nie urosną, dopóki nie wykopiecie zgnilizny i nie wymienicie gleby na nową i urodzajną. Tylko jeżeli odnowicie wasz ogród i zaczniecie od nowa, obrodzi on ponownie. W przeciwnym razie nie będzie tam żadnego życia i wszystko obumrze. Zniszczycie nie tylko swoje własne życie, ale i tych wam bliskich, bo Mój przeciwnik nie jest lojalny nawet wobec tych, którymi zawładnął jak niewolnikami, aby wykonali na Mnie jego zemstę.

Ci, którzy są Moi, są jak Ja — pod wieloma względami. Im bliżej znajdują się oni Mojego Serca, tym bardziej odzwierciedlają Mnie. Będą oni pokorni, gdyż nigdy nie mogliby przechwalać się swoją wiedzą na Mój temat. Mówią jedynie to, co Ja bym powiedział — a jest to Prawda, nawet jeżeli ściągają oni przez to na siebie nienawiść. Gdyby zostali wywyższeni, czuliby się bardzo nieswojo — podobnie gdyby byli chwaleni za jakiekolwiek dobre dzieła, których dokonują — bo to nie jest ich dążeniem. Jedyne, do czego oni dążą, to wypełnienie Mojej Świętej Woli.

Głosy, które krzyczą „patrzcie na mnie — jestem sługą Bożym“ i które dumnie — tak aby widział to cały świat — ukazują swoje dobre dzieła, jakich dokonują w Moje Imię, napawają Mnie odrazą. Jeżeli dokonujecie dobrego uczynku, nie mówcie o tym, ale przechodźcie do następnego zadania. Nie szukajcie żadnej chwały, bo Dzieło, którego dokonujecie, jest Moje. Wszystkie dobre uczynki, których dokonujecie w Moje Imię, muszą zostać ofiarowane Mnie — w pokornym uniżeniu.

Nigdy nie wolno się wam wywyższać w Moje Imię, bo to jest dla Mnie odrazą. Kiedy służycie Bogu, służycie Jego ludowi i musicie Bogu składać dziękczynienie za ofiarowanie wam łaski, umożliwiającej wam czynienie tych rzeczy. Nie możecie mówić, że dokonujecie tych uczynków w Moje Imię, skoro poszukujecie wdzięczności, uznania czy pochwały od innych. Jeżeli tak postępujecie, jesteście obłudnikami.

Wasz Jezus